, , ,

Elektroničko poslovanje – kako, što, gdje?

25 ruj 2018

Pojam na koji većina ljudi pomisli kada se govori o elektroničkom poslovanju je e-trgovina. Elektronička trgovina (e-commerce ili e-trgovina) opisuje proces kupovine, prodaje, transfera ili razmjene proizvoda, usluga ili informacija putem interneta. Elektroničko poslovanje ili e-poslovanje je nešto složeniji pojam. Uz kupovinu i prodaju proizvoda i usluga, e-poslovanje također se odnosi na usluživanje, suradnju s poslovnim partnerima i obavljanje elektroničkih transakcija unutar organizacija.

Ovisno o stupnju digitalizacije tvrtke, e-poslovanje ima nekoliko oblika. Stupanj digitalizacije se odnosi na obujam u kojem je trgovina transformirana iz materijalne u digitalnu. Može se odnositi na:

 1. proizvod ili uslugu koja se prodaje,
 2. proces u kojem se proizvod ili usluga proizvode ili
 3. zastupnika ili posrednika isporuke.

Drugim riječima, proizvod, proces ili posrednik isporuke mogu biti materijalni ili digitalni.

Vrste e-poslovanja

Elektroničko poslovanje se može obavljati između različitih zainteresiranih strana. U nastavku navodimo tipične primjere e-poslovanja, a koji su često vezani uz i za elektroničku trgovinu:

 • Business to Customer (B2C) odnosno tvrtka – kupcu
  U B2C prodavač je organizacija, a kupci su pojedinci (fizičke osobe). Najčešći primjer su online trgovine od kojih je na svjetskoj razini najpoznatija Amazon.
 • Business to Business (B2B) odnosno tvrtka – tvrtki
  U B2B transakcijama i kupci i prodavači su poslovne organizacije. Većina elektroničkog poslovanja spada u ovaj tip.
 • Customer to Customer (C2C) odnosno kupac – kupcu
  U C2C, pojedinac prodaje proizvode i usluge drugim pojedincima. Ova vrsta trgovine se na internetu uglavnom obavlja putem aukcija (eBay) ili klasificiranih oglasa (Craigslist).
 • Business to Employee (B2E) odnosno tvrtka – zaposlenom
  U ovoj vrsti poslovanja razmatra se odnos poslodavca i zaposlenog. Primjer su platne liste, zahtjevi za godišnji odmor i sl.
 • E-uprava
  U teoriji podrazumijeva korištenje tehnologije interneta, a naročito korištenje e-poslovanja da bi se građanima i tvrtkama osigurale informacije i javne usluge. To je vrlo učinkovit način da se obave transakcije s građanima i tvrtkama, ali i u samim vladinim institucijama. Uz pomoć e-uprave, države bi trebale biti učinkovitije u pružanju javnih usluga. Još se krećemo prema tom idealu.
 • M-commerce odnosno mobilna trgovina
  Sve zastupljeniji način e-trgovine koji se odvija isključivo u bežičnom okruženju. Danas je najčešći primjer korištenje mobilnog telefona za obavljanje kupovine na internetu. (npr. Apple Store i Google Play Store online prodavaonice).

Sve navedene vrste e-poslovanja koje smo opisali koriste se u jednom ili više poslovnih modela. Poslovni model (Business Model) je način na koji tvrtka ostvaruje prihod da bi opstala na tržištu.

Zašto elektroničko poslovanje?

Odgovorimo prvo na jednostavno pitanje: zašto se uopće baviti elektroničkim poslovanjem? Što je potrebno i koji su benefiti primjene elektroničkog poslovanja?

Odgovor je zapravo vrlo jednostavan: zato što već sada ako ne poslujete elektronički, imate male šanse da preživite u budućnosti kao tvrtka.

Jednostavno je: kupci danas odgovore na svoja pitanja uglavnom traže putem interneta. Poslovni partneri redovito provjeravaju vašu web stranicu kako bi se upoznali s vašom tvrtkom. Prije je bilo dovoljno na web stranici imati broj telefon i adresu, danas je potrebno imati i dobra objašnjenja proizvoda i usluga s mogućnošću interakcije s vašim potencijalnim i postojećim poslovnim partnerima (kupcima, dobavljačima i sl.) i mnogo više od toga. Ono što je bilo dovoljno prije 20 godina, prestalo je biti dovoljno već prije 10 godina, a danas je skoro potpuno zastarjelo. Zato moramo ići u korak s vremenom, ne pod svaku cijenu, ali do one razine do koje je tvrtki potrebno da ostvari svoje poslovne ciljeve.

Kako krenuti s elektroničkim poslovanjem?

Jednostavno. Potrebno je odlučiti da želite otvoriti novi kanal komunikacije s vašim kupcima, potencijalnim kupcima i poslovnim partnerima.

Kada donesete odluku, potrebno je sagledati što će vam biti potrebno za elektroničko poslovanje. Zatim je potrebno napraviti strategiju (kako tehničku, tako i poslovnu) za početak i tu strategiju realizirati.

Što je potrebno s poslovno-tehničke strane?

Potreban vam je, za početak, kvalitetan izvor podataka. To je danas najčešće neki poslovni softver ERP kategorije, kao što je PANTHEON. Dodatno, potrebno je da vaš osnovni sustav podržava i neke ili sve od sljedećih opcija: cjenici, ugovoreni cjenici, popusti, akcije, narudžbe kupaca, predračuni, evidencije uplata i sl. Ovo je važno jer ćete vjerojatno htjeti vašim podatcima u online prodavaonici upravljati iz sustava koji već redovito ažurirate na dnevnoj razini sa svježim podatcima o cijenama, popustima, akcijama i sl.

Kada ste osigurali osnovnu bazu podataka, sljedeći korak je predstavljanje određenih podataka posjetiteljima vaše web stranice ili partnerske stranice.

To u praksi znači da ćete određene podatke iz svojeg ERP sustava prikazivati online. Najčešći podatci su naziv i šifra artikla, raspoloživa količina, cijena (ovisno o vrsti pristupa: maloprodajna, veleprodajna, partnerska…), opis, slika i još ponešto. To je sve neophodno kako bi se posjetitelji vaše stranice (za početak) mogli informirati o vašim proizvodima i uslugama, a zatim i postati kupci.

Kada govorimo o partnerskom portalu, pored ovih podataka, potrebno je još, zbog specifičnosti B2B poslovanja, prikazati i stanje trenutnih dospjelih i ukupnih obaveza, pregled financijske kartice, uvjete naručivanja i plaćanja i slično.

Sve ove podatke možete imati u vašem poslovnom softveru, a ako koristite PANTHEON već ih imate i mogu se relativno jednostavno prikazati na web stranici vaše tvrtke.

Zaposleni u računovodstvu sudjeluju u mnogim aktivnostima e-poslovanja. Projektiranje sustava naručivanja i njegov odnos s upravljanjem zalihama zahtjeva uključivanje računovodstva u planiranje vaše strategije e-poslovanja. Izdavanje faktura i plaćanje su također aktivnosti računovodstva kao i utvrđivanje troškova i raspoređivanje profita. Zamjena papirnatih dokumenata elektroničkim utjecat će na mnoge računovodstvene zadatke, a posebno na reviziju sustava i aktivnosti e-poslovanja.

Konačno, uvjeti za uspjeh e-poslovanja su stvaranje rentabilnog sustava koji ukazuje na to koji proizvodi i usluge se trebaju razmjenjivati online i stvaranje sustava za odgođeno plaćanje. U ovaj cijeli proces neophodno je uključiti računovodstvo i financije – zbog regulative i ispunjavanja regulatornih uvjeta za e-poslovanje, ali i zbog kasnijeg praćenja uspješnosti i financijske realizacije vašeg novog poslovnog (e-poslovnog) kanala.

Gdje se to elektroničko poslovanje nalazi?

Na vlastitom primjeru, Datalab već godinama prednjači u primjeni elektroničkog poslovanja. Ako pogledate naše i vaše korisničke stranice, partnerski portal i način na koji su povezani s PANTHEON ERP sustavom vidjet ćete kako Datalab koristi elektroničko poslovanje i s njim povezane servise. Kako će kod vas to izgledati, ovisi o vama. Za početak krenite s odgovarajućom web stranicom, a poslije na tome možete graditi svoje e-poslovanje.

Da ne zaboravimo odgovor na pitanje iz podnaslova: vaše e-poslovanje počinje vašom domenom (www.imetvrtke.com) i web stranicom na toj domeni. Bez ove dvije osnovne stvari nema e-poslovanja!

Jedan za drugim, vlakovi polako prolaze… hoćete li ih stići?

Obujam elektroničke prodaje na svjetskoj razini mjeri se u trilijunima dolara. Tvrtka eBay koja se specijalizirala za online prodaju ima godišnji prihod od oko 9.7 milijardi dolara, a na europskom tržištu prihodi od e-trgovine su 2017. godine iznosili ukupno 321.796 milijuna dolara. U Hrvatskoj, 14% web trgovaca je 2017. godine imalo prihode veće od tri milijuna kuna (14%).

Zaključak je jasan. Ako već niste zaplovili vodama elektroničkog poslovanja, pravo je vrijeme da krenete.

untitleddatalabDatalab tim

Simboličnim potpisom želimo obuhvatitimo sve pojedince, zaposlenike, suradnike, partnere i korisnike s kojima svakodnevno učimo, stječemo i razmjenjujemo iskustvo, znanje, probleme i rješenja. Bez svih zajedno svega ovoga ne bi bilo. Čitajte nas redovito i javite koje vas teme i informacije zanimaju! Jer danas više nego ikad vrijedi: kad imaš informaciju, imaš moć. Ekipa Datalaba svoje znanje dijeli s vama! Podijelite dalje…

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X