PANTHEON certificirani računovodstveni servisi

Poslovno-informacijski program PANTHEON koriste korisnici u cijeloj Regiji, a svakome od njih u svakom je trenu neophodna kvalitetna podrška provjerenog računovodstvenog servisa koji je također PANTHEON korisnik i stručan je u korištenju programa.

Stoga u sklopu Datalabovog specijaliziranog programa CERTIFICIRANI PANTHEON RAČUNOVOĐA  provodimo stručno usavršavanje i testiramo poslovnu ekspertizu odabranih računovodstvenih servisa.