POSLUJTE BRŽE, FLEKSIBILNIJE I JEDNOSTAVNIJE

eDokumentacija

eDokumentacija predstavlja spremište cjelokupne dokumentacije koju tvrtka koristi. U dokumentaciju pohranjujemo primljenu i izdanu poštu (zajedno s vođenjem knjige pošte), svu računovodstvenu dokumentaciju (kontne ispise, zaključke godine, opomene…), komercijalnu dokumentaciju (npr. ugovori, aneksi…), tehničku dokumentaciju (npr. upute za uporabu, jamstvene listove). Ukratko – SVE dokumente koje smo odlagali u registratore ili koji su kružili po tvrtki.