Kontakt

Datalab HR d.o.o.
Avenija V. Holjevca 40
10000 Zagreb

01 3535 595
info@datalab.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – petak: 8:00 – 17:00 h
Pauza: 12:00 – 13:00 h