PANTHEON EDUKACIJA

Robno-materijalno poslovanje u PANTHEON-u

28.
veljače 2023.

Naručite snimku edukacije “Robno-materijalno poslovanje u PANTHEON-u” na kojoj pokrivamo šifrante, robno-materijalne tokove te robne dokumente i jednostavno robno-materijalno poslovanje.

Sadržaj edukacije:

ŠIFRANTI

 • šifrant subjekata – kupci, dobavljači, odjeli
 • skladišta
 • identi

ROBNO–MATERIJALNI TOKOVI

 • materijalne vrste dokumenata
 • kretanje robe (dostavnica, prijem, izdatnica, izdavanje)
 • promjene u materijalnom knjigovodstvu (povećanje ili smanjenje zalihe na skladištu)

ROBNI DOKUMENTI I JEDNOSTAVNO ROBNO–MATERIJALNO POSLOVANJE

 • narudžbe kupaca/dobavljača
 • prijenos narudžbi na dokumente izdavanja/prijema
 • kreiranje internih dokumenata prijema/izdavanja
 • povezivanje internih i zbirnih dokumenata
 • izdavanje računa i eRačuni
 • dokumentacija

Cijena:

 • Cijena: 91 € + PDV/osoba
 • CIjena za korisnike s Datalab HR ugovorom o održavanju: 65 € + PDV/osoba
 • Trajanje edukacije: 3 školska sata

Više informacija:

Za više informacija, možete nas kontaktirati na edu@datalab.hr ili na telefon 01 3535 595.

X