BESPLATNI ONLINE SEMINAR

Konačni obračun plaća u PANTHEON-u

30.
studenoga 2020.

Hrvoje Preksavec, konzultant i podrška Datalab HR će vam na online seminaru pokazati kako jednostavno napraviti konačni obračun plaća u PANTHEON-u. Na konkretnim primjerima ćete naučiti kako:

  • postaviti potrebne šifrante plaće za konačni obračun
  • napraviti pripremu obračuna
  • kreirati zbrojene platne naloge za redovni i konačni obračun
X