Vodič za računovođe: Iskoristite 100% programa i poboljšajte poslovanje!

8 pro 2017

Preuzmite vodič i saznajte:

  • kako vaše računovodstvo može biti efikasnije,
  • prednosti korištenja cloud rješenja koja su specifična za računovođe,
  • kako brzo napraviti uvoz podataka,
  • o generiranju ključnih izvještaja,
  • kako vam korištenje PANTHEON-a olakšava svakodnevne poslove,
  • o uštedi vremena za prikupljanje podataka i popunjavanje obrazaca,
  • kako od sada raditi manje grešaka i biti efikasniji.

<form method="POST" action="https://datalabhr.activehosted.com/proc.php" id="_form_91_" class="_form _form_91 _inline-form dl-ac-form" novalidate><!– –> <input type="hidden" name="u" value="91" /><!– –> <input type="hidden" name="f" value="91" /><!– –> <input type="hidden" name="s" /><!– –> <input type="hidden" name="c" value="0" /><!– –> <input type="hidden" name="m" value="0" /><!– –> <input type="hidden" name="act" value="sub" /><!– –> <input type="hidden" name="v" value="2" /><!– –> <div class="_form-content"><!– –> <div class="_form_element _x40829221 _full_width " ><!– –> <label class="_form-label"><!– –> E-mail*<!– –> </label><!– –> <div class="_field-wrapper"><!– –> <input type="text" name="email" placeholder="upišite svoju e-mail adresu" required/><!– –> </div><!– –> </div><!– –> <div class="_form_element _field17 _full_width dlform-full-width" ><!– –> <div class="_row"><!– –> <label class="_form-label"><!– –> Dozvoljavam da <span style="color: #ffffff;"><a style="color: #fff; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid #fff;" href="https://www.datalab.hr/o-tvrtki/">Datalab HR d.o.o.</a></span> moje osobne podatke, do opoziva, pohranjuje i obrađuje za potrebe detaljno opisane <span style="color: #ffffff;"><a style="color: #fff; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid #fff;" href="https://www.datalab.hr/izjava-o-privatnosti/">ovdje</a></span>, a uključuju praćenje mojih aktivnosti na web stranici te mojih interesa u svrhu kreiranja personaliziranih sadržaja i ponuda.<!– –> </label><!– –> </div><!– –> <input type="hidden" name="field[17][]" value="~|"><!– –> <div class="_row _checkbox-radio"><!– –> <input id="field_17Da" type="checkbox" name="field[17][]" value="Da" required><!– –> <span><!– –> <label for="field_17Da"><!– –> Da*<!– –> </label><!– –> </span><!– –> </div><!– –> </div><!– –> <div class="_form_element _field18 _full_width dlform-full-width" ><!– –> <div class="_row"><!– –> <label class="_form-label"><!– –> Dozvoljavam da se moji osobni podatci koriste u svrhu obavještavanja o poduzetničkim sadržajima i događanjima – PANTHEON baza znanja.<!– –> </label><!– –> </div><!– –> <input type="hidden" name="field[18][]" value="~|"><!– –> <div class="_row _checkbox-radio"><!– –> <input id="field_18Da" type="checkbox" name="field[18][]" value="Da" ><!– –> <span><!– –> <label for="field_18Da"><!– –> Da<!– –> </label><!– –> </span><!– –> </div><!– –> </div><!– –> <div class="_button-wrapper _full_width"><!– –> <button id="_form_91_submit" class="_submit" type="submit"><!– –> Pošalji<!– –> </button><!– –> </div><!– –> <div class="_clear-element"><!– –> </div><!– –> </div><!– –> <div class="_form-thank-you" style="display:none;"><!– –> </div><!– –></form><script type="text/javascript"><!– –>window.cfields = {"17":"privola_opca","18":"privola_baza_znanja"};<!– –>window._show_thank_you = function(id, message, trackcmp_url) {<!– –> var form = document.getElementById('_form_' + id + '_'), thank_you = form.querySelector('._form-thank-you');<!– –> form.querySelector('._form-content').style.display = 'none';<!– –> thank_you.innerHTML = message;<!– –> thank_you.style.display = 'block';<!– –> if (typeof(trackcmp_url) != 'undefined' && trackcmp_url) {<!– –> // Site tracking URL to use after inline form submission.<!– –> _load_script(trackcmp_url);<!– –> }<!– –> if (typeof window._form_callback !== 'undefined') window._form_callback(id);<!– –>};<!– –>window._show_error = function(id, message, html) {<!– –> var form = document.getElementById('_form_' + id + '_'), err = document.createElement('div'), button = form.querySelector('button'), old_error = form.querySelector('._form_error');<!– –> if (old_error) old_error.parentNode.removeChild(old_error);<!– –> err.innerHTML = message;<!– –> err.className = '_error-inner _form_error _no_arrow';<!– –> var wrapper = document.createElement('div');<!– –> wrapper.className = '_form-inner';<!– –> wrapper.appendChild(err);<!– –> button.parentNode.insertBefore(wrapper, button);<!– –> document.querySelector('[id^="_form"][id$="_submit"]').disabled = false;<!– –> if (html) {<!– –> var div = document.createElement('div');<!– –> div.className = '_error-html';<!– –> div.innerHTML = html;<!– –> err.appendChild(div);<!– –> }<!– –>};<!– –>window._load_script = function(url, callback) {<!– –> var head = document.querySelector('head'), script = document.createElement('script'), r = false;<!– –> script.type = 'text/javascript';<!– –> script.charset = 'utf-8';<!– –> script.src = url;<!– –> if (callback) {<!– –> script.onload = script.onreadystatechange = function() {<!– –> if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) {<!– –> r = true;<!– –> callback();<!– –> }<!– –> };<!– –> }<!– –> head.appendChild(script);<!– –>};<!– –>(function() {<!– –> if (window.location.search.search("excludeform") !== -1) return false;<!– –> var getCookie = function(name) {<!– –> var match = document.cookie.match(new RegExp('(^|; )' + name + '=([^;]+)'));<!– –> return match ? match[2] : null;<!– –> }<!– –> var setCookie = function(name, value) {<!– –> var now = new Date();<!– –> var time = now.getTime();<!– –> var expireTime = time + 1000 * 60 * 60 * 24 * 365;<!– –> now.setTime(expireTime);<!– –> document.cookie = name + '=' + value + '; expires=' + now + ';path=/';<!– –> }<!– –> var addEvent = function(element, event, func) {<!– –> if (element.addEventListener) {<!– –> element.addEventListener(event, func);<!– –> } else {<!– –> var oldFunc = element['on' + event];<!– –> element['on' + event] = function() {<!– –> oldFunc.apply(this, arguments);<!– –> func.apply(this, arguments);<!– –> };<!– –> }<!– –> }<!– –> var _removed = false;<!– –> var form_to_submit = document.getElementById('_form_91_');<!– –> var allInputs = form_to_submit.querySelectorAll('input, select, textarea'), tooltips = [], submitted = false;<!– –><!– –> var getUrlParam = function(name) {<!– –> var regexStr = '[?&]' + name + '=([^&#]*)';<!– –> var results = new RegExp(regexStr, 'i').exec(window.location.href);<!– –> return results != undefined ? decodeURIComponent(results[1]) : false;<!– –> };<!– –><!– –> for (var i = 0; i < allInputs.length; i++) {<!– –> var regexStr = "field\[(\d+)\]";<!– –> var results = new RegExp(regexStr).exec(allInputs[i].name);<!– –> if (results != undefined) {<!– –> allInputs[i].dataset.name = window.cfields[results[1]];<!– –> } else {<!– –> allInputs[i].dataset.name = allInputs[i].name;<!– –> }<!– –> var fieldVal = getUrlParam(allInputs[i].dataset.name);<!– –><!– –> if (fieldVal) {<!– –> if (allInputs[i].type == "radio" || allInputs[i].type == "checkbox") {<!– –> if (allInputs[i].value == fieldVal) {<!– –> allInputs[i].checked = true;<!– –> }<!– –> } else {<!– –> allInputs[i].value = fieldVal;<!– –> }<!– –> }<!– –> }<!– –><!– –> var remove_tooltips = function() {<!– –> for (var i = 0; i < tooltips.length; i++) {<!– –> tooltips[i].tip.parentNode.removeChild(tooltips[i].tip);<!– –> }<!– –> tooltips = [];<!– –> };<!– –> var remove_tooltip = function(elem) {<!– –> for (var i = 0; i < tooltips.length; i++) {<!– –> if (tooltips[i].elem === elem) {<!– –> tooltips[i].tip.parentNode.removeChild(tooltips[i].tip);<!– –> tooltips.splice(i, 1);<!– –> return;<!– –> }<!– –> }<!– –> };<!– –> var create_tooltip = function(elem, text) {<!– –> var tooltip = document.createElement('div'), arrow = document.createElement('div'), inner = document.createElement('div'), new_tooltip = {};<!– –> if (elem.type != 'radio' && elem.type != 'checkbox') {<!– –> tooltip.className = '_error';<!– –> arrow.className = '_error-arrow';<!– –> inner.className = '_error-inner';<!– –> inner.innerHTML = text;<!– –> tooltip.appendChild(arrow);<!– –> tooltip.appendChild(inner);<!– –> elem.parentNode.appendChild(tooltip);<!– –> } else {<!– –> tooltip.className = '_error-inner _no_arrow';<!– –> tooltip.innerHTML = text;<!– –> elem.parentNode.insertBefore(tooltip, elem);<!– –> new_tooltip.no_arrow = true;<!– –> }<!– –> new_tooltip.tip = tooltip;<!– –> new_tooltip.elem = elem;<!– –> tooltips.push(new_tooltip);<!– –> return new_tooltip;<!– –> };<!– –> var resize_tooltip = function(tooltip) {<!– –> var rect = tooltip.elem.getBoundingClientRect();<!– –> var doc = document.documentElement, scrollPosition = rect.top – ((window.pageYOffset || doc.scrollTop) – (doc.clientTop || 0));<!– –> if (scrollPosition < 40) {<!– –> tooltip.tip.className = tooltip.tip.className.replace(/ ?(_above|_below) ?/g, '') + ' _below';<!– –> } else {<!– –> tooltip.tip.className = tooltip.tip.className.replace(/ ?(_above|_below) ?/g, '') + ' _above';<!– –> }<!– –> };<!– –> var resize_tooltips = function() {<!– –> if (_removed) return;<!– –> for (var i = 0; i < tooltips.length; i++) {<!– –> if (!tooltips[i].no_arrow) resize_tooltip(tooltips[i]);<!– –> }<!– –> };<!– –> var validate_field = function(elem, remove) {<!– –> var tooltip = null, value = elem.value, no_error = true;<!– –> remove ? remove_tooltip(elem) : false;<!– –> if (elem.type != 'checkbox') elem.className = elem.className.replace(/ ?_has_error ?/g, '');<!– –> if (elem.getAttribute('required') !== null) {<!– –> if (elem.type == 'radio' || (elem.type == 'checkbox' && /any/.test(elem.className))) {<!– –> var elems = form_to_submit.elements[elem.name];<!– –> if (!(elems instanceof NodeList || elems instanceof HTMLCollection) || elems.length <= 1) {<!– –> no_error = elem.checked;<!– –> }<!– –> else {<!– –> no_error = false;<!– –> for (var i = 0; i < elems.length; i++) {<!– –> if (elems[i].checked) no_error = true;<!– –> }<!– –> }<!– –> if (!no_error) {<!– –> tooltip = create_tooltip(elem, "Molimo odaberite opciju.");<!– –> }<!– –> } else if (elem.type =='checkbox') {<!– –> var elems = form_to_submit.elements[elem.name], found = false, err = [];<!– –> no_error = true;<!– –> for (var i = 0; i < elems.length; i++) {<!– –> if (elems[i].getAttribute('required') === null) continue;<!– –> if (!found && elems[i] !== elem) return true;<!– –> found = true;<!– –> elems[i].className = elems[i].className.replace(/ ?_has_error ?/g, '');<!– –> if (!elems[i].checked) {<!– –> no_error = false;<!– –> elems[i].className = elems[i].className + ' _has_error';<!– –> err.push("Checking %s is required".replace("%s", elems[i].value));<!– –> }<!– –> }<!– –> if (!no_error) {<!– –> tooltip = create_tooltip(elem, err.join('<br/>'));<!– –> }<!– –> } else if (elem.tagName == 'SELECT') {<!– –> var selected = true;<!– –> if (elem.multiple) {<!– –> selected = false;<!– –> for (var i = 0; i < elem.options.length; i++) {<!– –> if (elem.options[i].selected) {<!– –> selected = true;<!– –> break;<!– –> }<!– –> }<!– –> } else {<!– –> for (var i = 0; i < elem.options.length; i++) {<!– –> if (elem.options[i].selected && !elem.options[i].value) {<!– –> selected = false;<!– –> }<!– –> }<!– –> }<!– –> if (!selected) {<!– –> elem.className = elem.className + ' _has_error';<!– –> no_error = false;<!– –> tooltip = create_tooltip(elem, "Molimo odaberite opciju.");<!– –> }<!– –> } else if (value === undefined || value === null || value === '') {<!– –> elem.className = elem.className + ' _has_error';<!– –> no_error = false;<!– –> tooltip = create_tooltip(elem, "Ovo polje je obavezno..");<!– –> }<!– –> }<!– –> if (no_error && elem.name == 'email') {<!– –> if (!value.match(/^[+_a-z0-9-'&=]+(.[+_a-z0-9-']+)*@[a-z0-9-]+(.[a-z0-9-]+)*(.[a-z]{2,})$/i)) {<!– –> elem.className = elem.className + ' _has_error';<!– –> no_error = false;<!– –> tooltip = create_tooltip(elem, "Unesite valjanu e-mail adresu.");<!– –> }<!– –> }<!– –> if (no_error && /date_field/.test(elem.className)) {<!– –> if (!value.match(/^dddd-dd-dd$/)) {<!– –> elem.className = elem.className + ' _has_error';<!– –> no_error = false;<!– –> tooltip = create_tooltip(elem, "Enter a valid date.");<!– –> }<!– –> }<!– –> tooltip ? resize_tooltip(tooltip) : false;<!– –> return no_error;<!– –> };<!– –> var needs_validate = function(el) {<!– –> return el.name == 'email' || el.getAttribute('required') !== null;<!– –> };<!– –> var validate_form = function(e) {<!– –> var err = form_to_submit.querySelector('._form_error'), no_error = true;<!– –> if (!submitted) {<!– –> submitted = true;<!– –> for (var i = 0, len = allInputs.length; i < len; i++) {<!– –> var input = allInputs[i];<!– –> if (needs_validate(input)) {<!– –> if (input.type == 'text') {<!– –> addEvent(input, 'blur', function() {<!– –> this.value = this.value.trim();<!– –> validate_field(this, true);<!– –> });<!– –> addEvent(input, 'input', function() {<!– –> validate_field(this, true);<!– –> });<!– –> } else if (input.type == 'radio' || input.type == 'checkbox') {<!– –> (function(el) {<!– –> var radios = form_to_submit.elements[el.name];<!– –> for (var i = 0; i < radios.length; i++) {<!– –> addEvent(radios[i], 'click', function() {<!– –> validate_field(el, true);<!– –> });<!– –> }<!– –> })(input);<!– –> } else if (input.tagName == 'SELECT') {<!– –> addEvent(input, 'change', function() {<!– –> validate_field(this, true);<!– –> });<!– –> }<!– –> }<!– –> }<!– –> }<!– –> remove_tooltips();<!– –> for (var i = 0, len = allInputs.length; i < len; i++) {<!– –> var elem = allInputs[i];<!– –> if (needs_validate(elem)) {<!– –> if (elem.tagName.toLowerCase() !== "select") {<!– –> elem.value = elem.value.trim();<!– –> }<!– –> validate_field(elem) ? true : no_error = false;<!– –> }<!– –> }<!– –> if (!no_error && e) {<!– –> e.preventDefault();<!– –> }<!– –> resize_tooltips();<!– –> return no_error;<!– –> };<!– –> addEvent(window, 'resize', resize_tooltips);<!– –> addEvent(window, 'scroll', resize_tooltips);<!– –> window._old_serialize = null;<!– –> if (typeof serialize !== 'undefined') window._old_serialize = window.serialize;<!– –> _load_script("//d3rxaij56vjege.cloudfront.net/form-serialize/0.3/serialize.min.js", function() {<!– –> window._form_serialize = window.serialize;<!– –> if (window._old_serialize) window.serialize = window._old_serialize;<!– –> });<!– –> var form_submit = function(e) {<!– –> e.preventDefault();<!– –> if (validate_form()) {<!– –> // use this trick to get the submit button & disable it using plain javascript<!– –> document.querySelector('[id^="_form"][id$="_submit"]').disabled = true;<!– –> var serialized = _form_serialize(document.getElementById('_form_91_'));<!– –> var err = form_to_submit.querySelector('._form_error');<!– –> err ? err.parentNode.removeChild(err) : false;<!– –> _load_script('https://datalabhr.activehosted.com/proc.php?' + serialized + '&jsonp=true');<!– –> }<!– –> return false;<!– –> };<!– –> addEvent(form_to_submit, 'submit', form_submit);<!– –>})();<!– –><!– –></script><style><!– –>.dl-ac-form .dlform-full-width { float: none; width: 100%; clear: both; }<!– –>.dl-ac-form .dlform-full-width input { width: auto !important; }<!– –>.dl-ac-form ._error-inner { color: #000 !important; }<!– –></style>

Sve osobne podatke nam ustupate dobrovoljno. U slučaju da nam ne ustupite svoje osobne podatke, nećemo vam moći dati željeni sadržaj. Više o tome kako (pažljivo) štitimo vaše osobne podatke možete pročitati u našoj Politici o zaštiti osobnih podataka.

Više informacija o svrsi obrade, pravnoj osnovi, korisnicima i vremenskom razdoblju pohranjivanja upisanih osobnih podataka i o pravima pojedinaca vezanih uz osobne podatke:
www.datalab.hr/izjava-o-privatnosti/.

Danu privolu možete opozvati slanjem poruke na e-mail adresu info@datalab.hr.

Ispunite obrazac i postat ćemo vam link s vodičem na vašu e-mail adresu.

Ovaj vodič je besplatan. Sve što trebate učiniti je ispuniti obrazac.

Pozivamo vas da pročitate i druge naše vodiče.

Mislite li da bi ovaj vodič bio zanimljiv vašim kolegama, prijateljima ili poznanicima? Podijelite ovu objavu na društvenim mrežama.

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X