, , , , ,

Prijelaz na EUR uz korištenje programa PANTHEON bit će jednostavan i bezbrižan

4 tra 2022

  je zajednička valuta Europske unije, koju je dosad uvelo 19 država članica.

1. siječnja 2023. EUR će se zoni pridružiti i Hrvatska. Tvrtke će morati prilagoditi poslovanje novoj valuti i učincima njene uvedbe.

Do korištenja EUR država i gospodarstvo moraju proći tranzicijsko razdoblje koje donosi dvojno iskazivanje cijena te usklađivanje arhivskih i tekućih podataka.

Razgovarali smo s gospodinom Andrejem Merteljom, članom Upravnog odbora i glavnim izvršnim direktorom tvrtke Datalab Tehnologije d.d. Prema njegovim riječima, prijelaz na EUR će u Hrvatskoj za PANTHEON korisnike i partnere te sve tvrtke koje će se uoči tranzicijskog perioda odlučiti za PANTHEON, biti jednostavan i bezbrižan. U nastavku nam pojašnjava razloge za to.

Gospodin Andrej Mertelj je osnivač i glavni izvršni direktor tvrtke Datalab Tehnologije d.d. koja već 25. godinu nastoji poduzećima olakšati i poboljšati poslovanje razvojem PANTHEON poslovno – informacijskoga sustava. PANTHEON danas ima više od 73.000 korisnika u državama Jugoistočne Europe.

2006. godine je kao predstavnik razvijatelja programske opreme koordinirao informacijske aspekte uvedbe EUR u Sloveniju. A godinu kasnije kao ekspert Europske komisije pomagao je pri uvedbi EUR na Malti i u Slovačkoj.

Gospodine Mertelj, zamolili bismo da nam u uvodu prvo pojasnite što zapravo donosi uvođenje EUR za gospodarstvo, državu i napokon za informatičke tvrtke?

Pri uvođenju EUR, gospodarstvo, država i korisnici morat će se prilagoditi novoj valuti te se upoznati s njenim učincima. Oni bi za Hrvatsku trebali biti zaista poticajni. Uvedbom EUR mogu se očekivati niže kamatne stope i s tim povoljniji uvjeti financiranja. Korištenje zajedničke valute pomoći će i jačanju međunarodne trgovine i privlačenju stranih investicija. Također, sama uvedba EURA ne bi smjela značajno utjecati na rast cijena, jer se pokazalo da je prosječan utjecaj na inflaciju u godini uvođenja EUR u novim državama članicama samo 0,23%. Sličan rezultat očekuje se također za Hrvatsku.

Do korištenja EUR, država i gospodarstvo moraju proći kroz tranzicijsko razdoblje koje donosi dvojno iskazivanje cijena te pritiske kako na poduzeća, tako i na razvijatelje poslovno informacijskih sustava, koji će žuriti s pripremom za uvođenje nove valute. Tako razvijatelje informacijskih sustava očekuju brojne programske prilagodbe na novu valutu. S druge strane, tvrtke bi već danas trebale razmišljati s kojim će poduzećima i programima provesti prijelaz. Pritom su manjak savjetnika i manjak kvalitetne i brze pomoći očekivani.

Spomenuli ste kako država i gospodarstvo do korištenja EUR moraju proći tranzicijsko razdoblje. Možete li nam objasniti kada ono nastupa i što nam donosi?

Razdoblje dvojnog iskazivanja je razdoblje u kojemu se cijene istovremeno prikazuju u HRK i EUR. Razdoblje obaveznog dvojnog iskazivanja cijena počinje primjenom prvog ponedjeljka u rujnu, točnije 5. 9. 2022. No subjekti koji žele, mogu početi s dvojnim iskazivanjem cijena već dan nakon što Vijeće EU donese odluku o usvajanju EUR, što je predviđeno u srpnju. Razdoblje dvojnog iskazivanja cijena završava 31.12. 2023.

Rokovi za uvedbu tranzicijskog razdoblja počinju teći s odlukom Vijeća EU o uvođenju EUR. Možemo očekivati da će tranzicija nastupiti početkom rujna 2022., a trajat će 12 mjeseci od dana uvođenja nove valute. Tijekom tranzicije bit će obavezno dvojno označavanje cijena, što znači da poduzeća moraju svoje cijene u maloprodaji, u web katalozima, promocijskim materijalima i sličnom označavati u EUR i  HRK.

Obaveza dvojnog prikaza najviše će opteretiti trgovinu na malo jer je broj raznih artikala koje imaju u ponudi i stoga za njih trebaju dvojne oznake veće nego li u drugim djelatnostima. To rakođer znači veću potrebu stalnog preračunavanja cijena. Pored toga, blagajne i programi koje tvrtke koriste za izdavanje računa, morat će biti prilagođene dvojnim cijenama.

Uvođenje EUR će, sukladno navedenom, donijeti velike promjene razvijateljima poslovno-informacijskih sustava. Na kojim područjima će konkretno biti potreban njihov dodatni napor i prilagodba programa?

Proizvođači programske opreme moraju se pobrinuti za brojne korake tijekom pripreme  prijelaza na EUR. Tako će se npr. morati pobrinuti za pravilno zaokruživanje i preračun cijena, dvojno iskazivanje cijena, fakturiranje, evaluaciju zaliha, plaće, računovodstvene evidencije, glavnu knjigu i bilance – mogao bih nabrajati i dalje…

Dotaknimo se najprije zaokruživanja i preračuna cijena i platnog prometa. Što biste ovdje savjetovali?

Način preračunavanja cijena iz nacionalne valute u EUR reguliran je Uredbom Vijeća EU iz 1997. godine. Cijene su preračunate u EUR prema fiksnom tečaju konverzije, sastavljenom od 6 znamenaka. To znači da bi u slučaju Hrvatske tečaj konverzije bio sastavljen od glavne znamenke i pet decimalnih mjesta, a kod izračuna cijena potrebno je koristiti neopoziv (fiksni) konverzivni tečaj. Zaokruživanje fiksnog tečaja konverzije na dva decimalna mjesta neće biti dozvoljeno. Tek onda kad budu preračunate iz HRK u EUR prema fiksnom tečaju konverzije, cijene će se moći zaokružiti na dvije decimale.

Tijekom dvojnog optjecaja bit će potrebna prilagodba programa kako bi bilo omogućeno plaćanje i u HRK i u EUR. Isto tako će programi morati biti spremni na zaprimanje plaćanja u HRK te vršenje brzog i automatskog preračuna za povrat u EUR. U programsku opremu možemo tako uključiti kalkulator valuta za/iz obje valute, kako bi se smanjilo opterećenje zaposlenika itd.

Na drugom ste mjestu istaknuli pravilno dvojno označavanje. Računi su alat preko kojeg poduzeće generira prihod za prodaju proizvoda i usluga te je stoga zaista važan instrument. Što podrazumijeva pravilno dvojno iskazivanje na računima?

Obveza dvojnog označavanja iznosa računa znači da ukupni iznos na računu mora biti iskazan u obje valute, a tome trebaju biti prilagođene blagajne i drugi naplatni uređaji.

POS uređaje na blagajnama nije potrebno posebno prilagođavati jer će obveza dvojnog označavanja biti ispunjena na glavnom računu. To u stvari znači da se na zaslonu POS uređaja i na ispisnom listiću (potvrdi o plaćanju) neće nužno prikazivati ukupni iznos u obje valute jer će dvojno označavanje biti iskazano na glavnom računu. Na računu mora također biti označen i fiksni tečaj prema kojem se vrši mijenjanje. Model dvojnog označavanja, tj. način na koji će iznosi biti dvojno prikazani prepušten je na odabir poslovnom subjektu. Preporučam vam da sve upute potražite OVDJE.

Računovodstvo je zaista važno u svakom poduzeću. Što će se dešavati s računovodstvenim evidencijama i plaćama?

Sve računovodstvene evidencije bit će pretvorene na 01.01.2023.:  kapital, predmetni računi, (dugovanja/obveze/krediti/…), glavna knjiga, osnovna sredstva, izvanbilančne postavke, platni nalozi te gotovina. Za područje kapitala vam savjetujem da pratite smjernice za pretvorbu osnovnog kapitala i financijskih instrumenata. Neka poduzeća će svoj kapital morati pretvoriti iz HRK u EUR. Dionička društva će morati denominirati svoje dionice ili izdati pojedine dioničke certifikate. Bit će potrebno ažurirati i programsku opremu za dioničke  knjige.

Što se tiče plaća, tu ćete se morati pobrinuti da se njihovi primatelji s novim platnim listama snalaze i da ih razumiju. Sukladno smjernicama (HNB), na platnim listama bi trebali u obje valute biti izraženi samo ukupni iznosi.  Prema tome će biti potrebno prilagoditi izračun i ispis. Prije svega treba paziti na plaću obračunatu u prosincu, a koja se isplaćuje u siječnju sljedeće godine. Ta plaća će vjerojatno biti obračunata i knjižena u HRK, kao i pripadajući obrasci. Pri prijelazu će trebati neke vrijednosti u HRK izmijeniti na EUR. Razmislite kako ćete to napraviti.

Kad smo već kod računovodstva: temeljni računovodstveni izvještaj je bilanca stanja koja poduzeću pokazuje kumulativno stanje sredstava i obveza do izvora sredstava na točno određeni dan. Koju biste metodologiju ovdje preporučili?

Zaključna bilanca stanja 31. prosinca 2022. bit će napravljena u HRK. Početna bilanca stanja 01.01.2023. bit će u EUR! Početno stanje za 2023. godinu treba biti napravljeno po pojedinačnim analitičkim postavkama (osnovna sredstva, sredstva, predmetni računi itd.) prema metodi od dolje prema gore.

Za (historijske) analize svima preporučujem da sve podatke pretvore u EUR. Pri tome treba koristiti srednji tečaj Hrvatske narodne banke na taj određeni datum. To ne vrijedi samo za računovodstvene evidencije, već i za sve podatke (prodajni/nabavni nalozi, radni nalozi itd.). Na taj ćete način dobiti usporedive analitičke podatke jer je kod višegodišnjih analiza nerazumno zbrajati jabuke i kruške. Kao zaključak bih ovdje dodao da će prijelaz na EUR u poduzećima uglavnom obaviti računovođe. Mi proizvođači programske opreme ovdje moramo osigurati pravilnu matematičku pretvorbu svih podataka!

Spomenuli ste pomoć podrške. Realno je u razdoblju prijelaza na EUR očekivati pritiske na odjele podrške svih ponuđača programske opreme. Što biste savjetovali na tom području?

Najprije treba znati kako bi dostupnost osoblja podrške i opseg njihovih usluga tijekom perioda prijelaza na EUR mogla biti ograničena, što može biti rizik ne samo zbog eventualnog kašnjenja potrebnih prilagodbi, već i zbog povećanja troškova – savjet je da s prilagodbom počnete čim prije. U ovom je koraku potrebno proučiti Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene HRK s EUROM, nacrt prijedloga zakona i predzakonske akte koji će uređivati to područje.

Obzirom na vaša iskustva u više država, koji je taj „pravi put“ koji bi poduzeća trebala slijediti?

Ne pokušavajte sve napraviti odjednom. Pripremite si plan. Prije 31.12.2022 pretvorite one idente, šifrante koje najviše trebate. Ispise otvorenih stavaka saldakonti u obje valute pošaljite na potvrdu svojim poslovnim partnerima. Ne gubite vrijeme s pretvaranjem podataka koje je moguće izvesti naknadno (npr. inventura, evaluacija zaliha i sl.). Pobrinite se za arhive (pohranite najmanje jednu kopiju zadnjeg dana nepretvorenih podataka) te testirajte produkt i znanje zaposlenih. Pri tom budite oprezni, jer sva uputstva i zakoni te dopune zakona od strane države mogu kasniti ili biti nedovoljno jasna.

Veći problem može biti pomanjkanje osoblja za podršku. Savjetujem vam da ih unaprijed rezervirate, uz fiksno određeni datum.

S vašim ponuđačem poslovne programske opreme napravite plan i također definirajte financijske troškove prijelaza. Iz iskustva znamo da će neki proizvođači (npr. naš PANTHEON) nadogradnju na EUR imati uključenu u godišnje održavanje, dok drugi isto zaračunavaju kao posebnu stavku. Svakako planirajte i troškove svojih zaposlenika. Preračunavanje je kod dobro pripremljene programske opreme automatsko, ali svakako je preračun potrebno dodatno provjeriti. Pokušajte s vašim savjetnicima predvidjeti i ovo vrijeme pri planiranju prijelaza.

Korisnicima PANTHEON-a ovdje savjetujemo sklapanje Ugovora o održavanju i dogovor o terminu prelaska na EUR. Brojna pitanja dobivamo o cijeni nadogradnje na EUR podržane verzije. Naglašavam da je nadogradnja besplatna za PANTHEON korisnike koji imaju sklopljen ugovor o osvježavanju te za one koji koriste PANTHEON u oblaku.

Možete li biti konkretniji? Na kojem području poduzeća očekuje najviše poteškoća?

Sukladno slovenskom iskustvu (donji graf prikazuje kretanje zahtjeva za PANTHEON podršku u prva tri tjedna nakon prijelaza Slovenije na EUR) rekao bih da najviše poteškoća treba očekivati baš na području financija i računovodstva. Radi se konkretno o poteškoćama koje mogu nastati zbog odstupanja ili oscilacija tečajne liste kod obrade računa izdanih u drugim valutama, otvorenim bilancama, amortizaciji osnovnih sredstava, glavnim knjigama i dokumentima koji se odnose na poslovna događanja u godini 2022./2023.

 

Očekujemo li probleme i na području fakturiranja, zaliha te na području poreznih knjiga i izvještaja?

Da. Poteškoće koje se mogu pojaviti pri fakturiranju su nedefinirano zaokruživanje koje bi trebala odrediti centralna ustanova, kako iskazati cijene koje su u EUR prilično niže nego li u HRK (npr. cijena jednog čavla = 0,003 € = 0,022604 HRK), te izdavanje računa u 2022. godini za 2023.,  dodatno sniženje cijena, povrat već kupljene robe, obračun naknadnih popusta (npr. super rabat  za 2022. godinu izdan u 2023. godini).

Kod inventure radi se prije svega o razlikama pri amortizaciji, zaokruživanje artikala s niskim cijenama, pomanjkanju smjernica, odnosno pravila prilikom prijelaza na drugačiju metodu vrednovanja zaliha.

Posebno kompleksno je kod poreznih knjiga, gdje se može pojaviti pitanje kamo smjestiti račune za nabavu i uvoz koji su npr. bili izdani u 2022. godini, a mi smo ih zaprimili tek u 2023. Poteškoće su također kod Intrastata (naročito kod računa izdanih 31. 12. 2022). Na tom području je kod korisnika, usprkos ponešto konkretnije postavljenim smjernicama, još uvijek ponekad zbrka i priličan broj pitanja.

Prijelaz na EUR uz korištenje PANTHEON-a može biti jednostavan i bezbrižan. Zašto? PANTHEON, naša podrška i pomoć spremni su već sada!

Naime, pri prijelazu drugih država na EUR već smo razvili alat koji korisnika vodi pri prijelazu na novu valutu. U PANTHEON su ugrađeni čarobnjaci koji korisnike vode od potrebnih izmjena u šifrantima, korekcija u postavkama, ispravaka potrebnih u robnim dokumentima, pa sve do poslovne analitike. Većina prilagodbi (one za koje će zakonske odredbe biti definitivne) bit će u PANTHEON-u spremna već od svibnja 2022., tako da će naši korisnici imati dovoljno vremena za pripremu.

Konačno, spremna je i naša služba za podršku. U Datalabu imamo uspostavljen sustav za podršku koji omogućava istodobno rješavanje većeg broja korisničkih upita. Pripremit ćemo česta pitanja i odgovore te uz pomoć partnerske mreže pokušati osigurati konstantnu i kvalitetnu podršku vezano uz ranija iskustva koja  imamo u drugim državama.

 

Korisni linkovi, dodatne informacije i izvori:

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X