, ,

Koja je uloga internog revizora u tvrtki?

24 tra 2019

“Iskustvo je najbolji učitelj.”

Tvrtke se danas suočavaju s rizikom prijevare više nego ikad prije zbog ekonomske nestabilnosti, sve većeg oslanjanja na informacijsku tehnologiju i transakcionalne složenosti, što dovodi do pritisaka, prilika i opravdanja za prijevaru.

Uloga unutarnje revizije u procjeni upravljanja rizikom je široka jer su svi zaposlenici u tvrtki, kao i menadžment tvrtke, uključeni u unutarnju kontrolu. Kako bi uspješno obavili svoj posao, unutarnji revizori moraju posjedovati visoku razinu tehničkih vještina i znanja, ali biti i učinkoviti komunikatori, dobri projektni menadžeri, analitički jaki te dobri pregovarači.

Što je unutarnja (interna) revizija?

Unutarnja (interna) revizija je neovisna i objektivna poslovna aktivnost osmišljena kako bi se dodala vrijednost i poboljšalo poslovanje tvrtke. Pomaže tvrtki da ostvari svoje ciljeve tako što donosi sustavan, discipliniran pristup ocjenjivanju i poboljšanju učinkovitosti procesa upravljanja rizicima, kontrole poslovanja i cjelokupnog poslovnog upravljanja.

Unutarnja revizija ocjenjuje proces unutarnje kontrole u tvrtki, uključujući procese korporativnog upravljanja i računovodstva. Osigurava usklađenost sa zakonima i propisima te točnim i pravovremenim financijskim izvještavanjem. Pomaže u održavanju operativne učinkovitosti identificiranjem problema i ispravljanjem propusta prije nego što se otkriju u vanjskoj reviziji.

Postupci unutarnje revizije

Unutarnja revizija može se provoditi na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj ili godišnjoj osnovi. Pojedini organizacijski dijelovi tvrtke ili tvrtke-kćeri u međunarodnoj korporaciji mogu biti revidirani češće u odnosu na druge organizacijske jedinice. Revizije mogu biti zakazane (najavljene) kako bi se menadžerima omogućila priprema potrebne dokumentacije i informacija ili mogu biti nenajavljene, ako se sumnja na neetičnu ili nezakonitu aktivnost koje je ujedno i predmet unutarnje revizije.

Uloga internog revizora

Uloga internog revizora je višestruka. Interni revizor je zadužen za potvrdu da u tvrtki postoje propisani postupci kojima se definira način upravljanja poslovanjem kako bi se dobile optimalne razine profita. Zatim, provjerava je li poslovanje tvrtke usklađeno sa svim primjenjivim regulatornim zahtjevima. I treće je zaštita svih poslovnih dionika od rizika eventualnih fraud[1] postupaka.

Interni revizor vrši kontrolu cjelokupnog poslovanja tvrtke, uključujući upravljanje rizikom i financijsku pouzdanost. Najznačajnije dužnosti unutarnjeg (internog) revizora uključuju:

  • objektivan pregled poslovnih procesa u tvrtki,
  • utvrđivanje provođenja relevantnih zakona i internih akata,
  • procjena učinkovitost postupaka upravljanja rizicima koji su trenutno važeći,
  • osiguravanje zaštite poslovanja tvrtke od eventualnih prijevara i krađe imovine te
  • izrada preporuke o tome kako poboljšati unutarnje kontrole i procese upravljanja.

Važnost internog revizora ogleda se u činjenici da se bavi pitanjima koja su važna za opstanak i prosperitet svake tvrtke. Za razliku od vanjskih revizora, interni revizori promatraju poslovanje tvrtke izvan financijskih rizika, kako bi razmotrili i šira pitanja kao što su: ugled tvrtke, rast, njegov utjecaj na okoliš i način na koji se tretiraju zaposlenici u tvrtki.

Interni revizor ima odgovarajuća znanja i vještine za upravljanje rizikom te može djelovati i kao interni konzultant koji pruža savjete i djeluje kao posrednik za poboljšanje prakse u nekoj tvrtki. Ovo je posebno važno za realizaciju novih projekta koji se poduzimaju u tvrtki, gdje interni revizor može pomoći da se osigura da su projektni rizici jasno identificirani i procijenjeni uz odgovarajuće poduzimanje pravovremenog načina upravljanja njima.

Vrste interne revizije

Unutarnja revizija obično podrazumijeva internu financijsku reviziju, ali postoji više različitih vrsta interne revizije, od kojih su najznačajnije:

  • Financijska revizija: utvrđuje ispravnost prezentiranja financijskih podataka.
  • Revizija informacijske tehnologije: procjenjuje se poslovno-informacijski sustav tvrtke kako bi se osiguralo da su osjetljivi podatci zaštićeni i točni, kao i da je IT sustav siguran.
  • Revizije operacija: procjenjuje se jesu li unutarnje kontrole dostatne i kako rade, kao i da su operativne procedure učinkovite i potpune.
  • Revizija uspješnosti: utvrđuje se ispunjava li tvrtka poslovne ciljeve koje je odredio strateški menadžment.

Zaključak

Interni revizor se prvenstveno bavi procjenom upravljanja rizikom u tvrtki. Izvještavanjem o tome da su procijenjeni važni rizici i gdje su potrebna poboljšanja, interni revizor pomaže strateškom menadžmentu da učinkovito upravlja tvrtkom. Rad internog revizora uključuje procjenu organizacijske kulture i kulture upravljanja rizikom u tvrtki, kao i izvještavanje o učinkovitosti provedbe politika upravljanja.

[1] eng. fraud – prijevara, podrazumijeva lažno prikazivanje činjenica, bilo namjernim uskraćivanjem važnih informacija ili davanjem lažnih izjava drugoj stranici za specifičnu svrhu stjecanja nečega što možda nije osigurano bez obmane. Može se dogoditi u financijama, nekretninama, investicijama i osiguranju. Izvor: https://www.investopedia.com/terms/f/fraud.asp

 

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X