, , ,

Check-lista predradnji za završni račun

10 sij 2018

Upravo nam je završila još jedna kalendarska, a samim time i financijska godina. To za sve pravne osobe i poduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo znači da osim planiranja praznika i skijanja trebaju planirati i pripremu završnog računa. I dok je prvo nešto u čemu svi uživaju, priprema redovnog godišnjeg financijskog izvještaja je stavka od koje nas hvata panika.

Rok za predaju završnog računa je 30.04. za pravne osobe, a podnosi se FINA-i i Poreznoj upravi elektroničkim putem. Obvezu predavanja završnog računa imaju: gospodarska društva, javna poduzeća, banke, osiguravateljska društva, pružatelji financijskih leasinga i dobrovoljni mirovinski fondovi.

Završni račun predstavlja financijski odraz poslovanja poduzeća u protekloj godini i zbog toga je jako važno izraditi ga na pravi način.

Kako bi odraz vaše tvrtke bio besprijekoran i kako biste izbjegli dodatni stres, mi iz Datalaba odlučili smo vam olakšati situaciju tako što smo napravili check-listu predradnji koje je potrebno obaviti prije nego se završni račun kreira.

Pratite redom korake za uspješan završni račun:

 1. Izvršite popis osnovnih sredstava, kao i popis potraživanja, obaveza i ostalih stavki bilance.
 2. Usuglasite stanja potraživanja i obaveza s kupcima i dobavljačima (slanje IOS-a)
 3. Provjerite da li aktivna konta imaju dugovni saldo, a pasivna konta potražni saldo prije nego li prijeđete na 4.korak
 4. Uskladite priznavanje tečajnih razlika na osnovu potraživanja i obaveza u stranoj valuti po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan bilance
 5. Provjerite priznavanje prihoda i rashoda na osnovu potraživanja i obaveza s ugovorenom valutnom klauzulom na dan bilance

Naravno, sve je ovo mnogo jednostavnije uz poslovni program koji većinu stvari obavlja umjesto vas.

Uz poslovni program čak se i konsolidirane bilance i izvještaji za povezane osobe mogu dobiti na “klik”, što znatno olakšava posao.

6. Šesti korak je evidentiranje dugoročnih plasmana i obaveza (financijski leasing, kredit…) pa svakako sve obveze ovog tipa uskladite s nadležnim bankama.

7. Nikako ne smijemo zaboraviti provjeriti sumnjiva potraživanja i napraviti ispravak vrijednosti.

8. Ukoliko je do sad sve kako treba, sljedeći su korak provjere:

 • da li su ispravke vrijednosti naplaćenih, a ranije otpisanih potraživanja uprihodovane
 • da li stanje na poslovnim i depozitnim računima odgovara stanju na izvodima računa poslovnih banaka na kojima se          drže sredstva
 • da li su unaprijed plaćeni rashodi i obračunati prihodi knjiženi na pravim pozicijama kako ne bi utjecali na rezultat tekućeg perioda

9. Potrebno je provjeriti rezervacije iz prethodnih razdoblja i uprihodovati neiskorištene rezervacije

10. Kada je priprema završnog računa u pitanju, preciznost je neophodna. Stoga je sve potrebno provjeriti više puta pa tako i:

 • da li su obračunate članarine, doprinosi i rente (turistička, spomenička, HGK, Hrvatske šume…)
 • da li su sva prijelazna konta zatvorena
 • da li su na dan bilance obračunate sve plaće i naknade za period sastavljanja financijskih izvještaja, bez obzira da li su isplaćene
 • da li je izvršen obračun amortizacije i da li je za novonabavljena sredstva upisan dobar period korištenja i stopa u skladu s računovodstvenim politikama.

11. Nakon što smo sve provjerili, potrebno je napraviti konačni obračun amortizacije i provjeriti da li je  za novonabavljena sredstva upisan dobar period korištenja i stopa u skladu s računovodstvenim politikama.

12. Još samo par koraka dijeli nas od cilja. Pogledajte još jednom što je potrebno:

 • usuglasiti stanja poreznih obaveza s karticama iz Porezne uprave
 • provjeriti pri Sudskom registru da li su izvršene neke promjene na kapitalu
 • provjeriti financijsko stanje (konta) s robnim stanjem zaliha

13. I konačno posljednja stvar koju trebate obaviti je priprema bilance za PD obrazac s posebnim naglaskom da još svakako treba:

 • odvojiti porezno nepriznate rashode i za njih povećati poreznu osnovicu (trošak osobnih automobila, reprezentacije)
 • odvojiti rashode vezane uz edukaciju djelatnika i za taj iznos smanjiti poreznu osnovicu.

 

Kod izrade završnog računa najveći je dio posla u samoj pripremi, stoga se svakako potrudite ne preskočiti nijednu stavku.

Toliko od nas za danas. Nadamo se da smo vam bar malo olakšali posao. Za više korisnih informacija pratite naše online seminare.

untitleddatalabDatalab tim

Simboličnim potpisom želimo obuhvatiti sve pojedince, zaposlene, suradnike, partnere i korisnike s kojima svakodnevno učimo, stječemo i razmjenjujemo iskustvo, znanje, probleme i rješenja. Bez svih njih zajedno svega ovoga ne bi bilo. Čitajte nas redovito i javite koje vas teme i informacije zanimaju! Jer danas više nego ikad vrijedi: kad imaš informaciju, imaš moć. Ekipa Datalaba svoje znanje dijeli s vama! Podijelite dalje…

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X