PANTHEON X nove generacije

Jedina konstanta koja nas stalno prati su promjene. U suradnji s vama, dragi korisnici, uveli smo u zadnjih pet godina 8.951 poboljšanja i na taj način doprinosili učinkovitosti vašeg poslovanja, a vaša su nas očekivanja svih tih godina vodila pri razvoju. Rezultat je deseta generacija PANTHEON-a – PANTHEON X.

Ubrzanja i poboljšanja

U NOVI PANTHEON X BIT ĆE UKLJUČENA MNOGA UBRZANJA I POBOLJŠANJA. IZLAZIT ĆE POSTUPNO U RAZDOBLJU DO LIPANJSKE NADOGRADNJE TIJEKOM 2016. GODINE. PRVA SLUŽBENA VERZIJA PANTHEON-A X JE IZAŠLA 24. 12. 2015. NOVOSTI PANTHEON X VIDEO.

Opća poboljšanja

 • brže otvaranje obrazaca (najveći učinak kod sporih veza i pri pristupu „oblaku“)
 • ubrzanje pojedinih vremenski zahtjevnih operacija (npr. kod šifranata subjekata, artikala i vrsti dokumenata, optimizacija administratorske konzole i obnova off-line sinkronizacije podataka za POS).
 • poboljšanja na modulu dokumentacija koja omogućavaju skeniranje u PANTHEON-u i bez vanjskih aplikacija.
 • u sve licence ugrađen vlastiti dokumentno-arhivski sustav koji je posebno pogodan za usko povezivanje poduzeća s računovodstvenim servisom ili internim računovodstvom.
 • novi moderni dizajn prilagođen novom oprativnom sustavu i pogodan  pri korištenju tablica.
 • obnovljeno korisničko sučelje i sistem autorizacija za lakše postavke prava korisnika i bržu provjeru tih prava te sukladno tome manje poteškoća prilikom nadogradnji.
Datalab, vodeća tvrtka za poslovno-informacijske sustave u jugoistočnoj Europi, predstavila je na 2. PANTHEON konferenciji novu generaciju informacijskog sustava PANTHEON – PANTHEON X (deset). PANTHEON 10 poslovnim korisnicima donosi brojne novosti i poboljšanja dosadašnjih funkcionalnosti uz koja poslovanje poduzeća postaje još učinkovitije i jednostavnije. Pritom je korisničko sučelje prilagođenije i ugodnije, a bitna su i unaprjeđenja performansi. Sve to značajno ubrzava svakodnevni rad i cjelokupnu potporu dokumentnom poslovanju i poslovnim procesima.

%

ubrzanja vremenski zahtjevnih operacija

poboljšanja i unaprjeđenja

%

učinkovitiji rad

%

obnovljen dizajn i grafičko sučelje

Poboljšanja po modulima

ROBA (Hermes)
 • Brži rad trgovačkih evidencija te brže otvaranje izvještaja.
 •  Brži rad skupnog dodavanja i obračuna izdanih računa, obračuna obzirom na razliku u cijeni i po plaćanju realizacije.
 • Dodavanje pozicije na dokumente (računi, narudžbe).
 •  Preračun prometa – Po serijskim brojevima, koji preračun izvede na osnovi serijskih brojeva.
 • Nova forma Kreiranje povećanja/smanjenja vrijednosti zalihe, za lakši i brži unos podataka za revalorizaciju zaliha.
 • Nova forma Priprema cassasconta i ispisi za cassasconto.
 • Postavke zaokruživanja izdanih računa i narudžbi kupaca na razini vrste dokumenta, postavke zaokruživanja pozicija na dokumentima prijema.
 • Dodane mogućnosti za pregled i ispis narudžbi, izdavanje i prijem vezanih za određeni artikl.
 • Umnožavanje dokumenata s kojima kreiramo željeni broj novih dokumenata na osnovi jednog – uslužnog.
 • Dodani potpisnici na dokumente.
 • Na poreznim evidencijama omogućeno je automatsko punjenje sektora B na Rekapitulacijskom izvještaju i Izvještaju o nabavi te je dodan novi panel Kontrolni ispisi. 
NOVAC (Demeter)
 • Brži rad automatskog knjiženja upotrebe materijala, automatskog knjiženja primljenih računa i automatskog knjiženja izdanih računa sada također za računovođe, koji svoju evidenciju rade preko glavne knjige.
 • Brži rad knjiženja temeljnica.
 • Brži rad ručnog zatvaranja.
 • Brži rad ispisa strukture otvorenih stavki.
 • Optimizacije računovodstvenih unosa.
 • Poboljšanja računovodstvenog unosa računa (usability and functionality).
 • Optimizacija prikaza financijskih podataka u šifrantu subjekata.
 • Mogućnost vođenja lanca višestrukih kompenzacija.
 • Automatsko dodavanje subjekata prilikom uvoza ispisa.
 • Dodavanje skeniranog potpisa na ispis, namijenjen za pojedinog korisnika.
 • Automatsko dodjeljivanje šifre i određivanje obveznih polja u šifrantu nositelja troškova.
 • Veza između registra OS i putnih naloga.
 • Poboljšan rad za kreiranje datoteka za izvršenje (dodani koraci za kreiranje datoteke).
 • Izvještaj računovodstvene konzole za voditelja računovodstvenog servisa.
 • Mogućnost parametrizacije bržih kratica obzirom na poduzeća/baze i zadatke
KADROVI (Hera)
 • Brži rad pri ispisu plaća i pripremi obračuna plaća.
 • Brži rad izrade putnih naloga.
 • Brži rad izvoza spiska radnika, kojima istječu zdravstveni pregledi.
 • Mogućnost većeg izbora po kriterijima Zanimanje, Adresa, Kreditor, Banka, Vođa,..
 •  Ključ podjele obračuna plaća.
 • Uvoz odsutnosti iz Excela u PANTHEON.
 • Kontrole pri uvozu iz Excela.
 • Evidencija o zaposlenim radnicima sa slikom.
 • Prikaži sve isplate/uplate prema izabranom periodu PN.
 • Dodan modul za bolje vođenje rada u smjeni.
 • Slanje ispisa i obrazaca u Dokumentaciju (godišnje odluke, platne liste,…).
POSLOVNA ANALITIKA (Zeus)
 • Brži rad procesiranja OLAP kocki.
 • Brži rad »rotacija kroz« (drill-through) i brži pristup do izvornih podataka.
 • Brži uvoz podataka u šifrantu elemenata nadzorne ploče.
 • Zamjena OWC komponenti za moćnije i modernije – DevExpress pivot tabela i graf.
 • Novi menu (samostalna menijska postavka) za analitiku ZEUS.
 • Autorizacije na vrstama dokumenata za planiranje, mogućnost kopiranja planskih podataka među različitim vrstama dokumenata.
Personalna mapa, Izdani računi, Knjiženje
Veleprodaja

Poboljšanja u nadogradnjama do 7. 6. 2016

PANTHEON (općenito)
 • Logični redizajni obrazaca za preglednije unose podataka.
 • Poboljšanje svih ispisa, printanje u pozadini.
 • Poboljšano sučelje za korisniku prilagođene ispise.
 • Hierarhijska organizacija šifranata (odjeli, nositelji troškova, klasifikacije) u ME i MF verziji.
 • Šira podrška za POS periferne uređaje.
 • Modernizirano korisničko sučelje, prilagođeno novom operativnom sustavu (Windows 10) i primjereno za upotrebu na tabletu.
ROBA (Hermes)
 • Brži rad dodavanja dokumenta na dokument. Istovremeno će se također izvještaji premjestiti u tablicu »Statistika« na kraju dodavanja i neće više smetati pri samom dodavanju.
 • Automatski unos novog identa u šifrant pri unosu dokumenta.
 • Čvrste rezervacije artikala s određenim serijskim brojem i proizvodnim varijantama.
NOVAC (Demeter)
 • Priprema prijedloga za izvještaje za financijske institucije (banke) i mogućnost prijenosa tih prijedloga preko web servisa.
 • Izvozi/uvozi po standardu XBRL.
 •  Veća automatizacija postupka pri prodaji osnovnog sredstva.
KADROVI (Hera)
 • Brži rad putnih naloga.
 • Odabir radnika ili šifre u Svrhe plaćanja na virmanima.
 • Čarobnjak za umnožavanje kredita/odbitaka.
 • Brži rad i poboljšanje gantograma.
 • Skenirani potpisi na ispisima kadrova, plaća i putnih naloga.
 • Slanje obrazaca i ispisa u Dokumentaciju.
POSLOVNA ANALITIKA (Zeus)
 • Poboljšanje nadzornih ploča
  • Nove vrste elemenata Forum / Novosti / Video Snimke
  • Nova vrsta elementa ToDo
  • Nova nadzorna ploča Pregled prodaje
 • Brži rad i poboljšanje za OLAP analize za edukaciju korisnika s osnovnim
 • Pohitritev in izboljšave za OLAP analize za izobraževanje uporabnikov z osnovnim poznavanjem PANTHEON-a poznavanjem PANTHEON-a:
  • padajući menu za uvjete i alate, o mogućnost postavki brojnih formata u pivot tabeli (decimalna mjesta, % …),
  • proširenje dimenzije Kupci u analizama prodaje sa razinom Mjesto,
  •  nova dimenzija Tip subjekta u analizama bruto bilance.
 • Poboljšanje planiranja:
  • zamrzavanje naslovnih stupaca pozicije i naziva pozicije prilikom povlaćenja lijevo-desno,
  •  funkcionalnost transpozicije (zamjena redova i kolona) na panelu Analiza,
  • čarobnjak za planiranje prodaje na osnovi narudžbe
 • Zamjena komponenti pivot tablice u Ad-hoc analizama s onima većeg kapaciteta

Želite najnovije informacije o PANTHEON-u X?

Prijavite se za primanje novosti i savjeta za brži i učinkovitiji rad s PANTHEON-om X.

X