,

Zašto su kreativne vještine važne za marketinške menadžere?

30 lip 2020

“Neki slikari sunce pretvaraju u žutu mrlju. Drugi žutu mrlju pretvaraju u sunce.”

-Pablo Picasso-

Primjena kreativnih vještina pri poduzimanju suvremenih marketinških aktivnosti se podrazumijeva. Pri kreiranju dodatne vrijednosti za kupce, tvrtka treba ulagati u razvoj kreativnih vještina i njihovu primjenu za unapređenje marketinških aktivnosti, s ciljem kreiranja jedinstvenog korisničkog iskustva. Kreativnost kao marketinški alat koristi se za postizanje prepoznatljivosti brenda, stvaranje konkurentske prednosti na tržištu i ima značajan utjecaj na generiranje novih tržišnih trendova.

Šta je kreativnost?

Kreativnost  (lat. “creatus” – stvaralaštvo) je proces  stvaranja novih ideja, pojmova ili rješenja problema, kao i novih poveznica između postojećih ideja ili pojmova. Kreativnost nije znanje, već sposobnost mišljenja. Podrazumijeva istezanje, mijenjanje ili čak transformaciju određenih područja. Čine je dvije komponente:  inovativnost (ili  novina) i vrijednost (ili svrsishodnost). Kreativnost je početan i neophodan korak u procesu nastajanja inovacije. U marketingu, kreativnost  uključuje stvaranje i izvedbu jedinstvenih ideja koje na originalni način prenose poruku, omogućava pamtljivost poruke, što dovodi do veće prepoznatljivosti brenda i povećanja prodaje.

Marketinški menadžer vs. Kreativni direktor

Marketinški menadžer upravlja analitičkim i strateškim aspektima (planiranjem, dizajniranjem i koordiniranjem) marketinških aktivnosti tvrtke odnosno ima zadatak prepoznati potencijal određenih proizvoda i usluga, osigurati postizanje zadovoljstva korisnika, ali i profitabilnost poslovanja tvrtke.  Kreativni direktor je nadležan za estetske i razvojne aspekte (vizualne, reklamne ili multimedijske) marketinških aktivnosti tvrtke, nadgledanje rada kreativnih (dizajnerskih i umjetničkih) timova odnosno ostvarivanje planova koje je kreirao marketinški menadžer. Ukoliko je to kadrovski moguće realizirati, poželjno je razdvojiti ulogu (zadatke) i funkcije marketinškog menadžera i kreativnog direktora. Kada u tvrtki nije moguće postići razdvajanje zadataka marketinškog menadžera i kreativnog direktora, potrebno je osigurati kvalitetno i kreativno izvršavanje širokog spektra marketinških aktivnosti unutar jedne poslovne funkcije: marketinškog menadžera ili kreativnog direktora.

Kreativni izazovi za marketinške menadžere

Kompleksnost poslova koji se izvršavaju u marketinškoj funkciji tvrtke zahtijeva od marketinških menadžera ne samo ovladavanje određenim spektrom analitičko-planskih (kvantitativnih) vještina, nego i posjedovanje odgovarajućih kreativnih potencijala i vještine.

Kreativne vještine su posebno važne za marketinške menadžere pri:

  • uočavanju novih marketinških trendova
  • planiranju i osmišljavanju budućih marketinških aktivnosti tvrtke
  • procjenjivanju stupnja kreativnosti ideja i rješenja
  • ocjenjivanju kreativnih vještina suradnika
  • kreiranju objektivnih kriterija za procjenu kreativnosti u marketingu, itd.

U odnosu na konvencionalni marketing, čija je osnovna značajka definiranje strateških odrednica za poduzimanje marketinških aktivnosti tvrtke, glavni izazov suvremenog marketinga je kreativnost pri kreiranju jedinstvenog korisničkog iskustva. Suvremeni marketing menadžeri suočavaju se s problemom nedostatka kreativnih ideja koje su originalne i jedinstvene. Nedostatak interno kreiranih kvalitetnih kreativnih rješenja u tvrtki može se prevladati angažiranjem vanjskih kreativaca. Pri tome marketinški menadžeri trebaju biti otvoreni za nekonvencionalne kreativne ideje vanjskih suradnika. Vanjski kreativci mogu stvoriti rješenja koja će zadiviti kupce, jer su neopterećeni načinom na koji tvrtka trenutno izvršava vlastite marketinške aktivnosti i zadovoljava potrebe kupaca. Pri tome, marketinški menadžeri mogu koristiti slijedeće kriterije za procjenu marketinških rješenja i ideja: stupanj originalnosti, vrijednost ideje za kupce i tvrtku, izvedivost ideje i način komunikacije.

Važnost kreativnosti za (digitalni) marketing

U digitalnim uvjetima, za privlačenje pažnje kupcima potrebna je kreativnost marketinških menadžera. Kreativnost postaje odlučujući faktor koji utječe na marketinšku učinkovitost. Istinski kreativnim radom marketinški menadžeri trebaju ne samo privući pažnju kupaca, nego i osvojiti njihova srca.

Kreativnost u marketingu zahtijeva sveobuhvatan i kontinuiran rad s kupcima, od istraživanja tržišta do postprodajnih usluga, s ciljem da tvrtka razumije izvore zadovoljstva kupaca te prepozna vlastite prednosti i nedostatke kako bi se korisničko iskustvo utkalo u cjelokupne marketinške aktivnosti tvrtke. Suvremeni marketinški menadžeri posebnu pažnju trebaju posvetiti cjelokupnom korisničkom iskustvu: postupcima kupovine, mogućnostima pružanja podrške i izgradnji odnosa s kupcima tijekom vremena, što zahtijeva kreativno razmišljanje pri rješavanju nepoznatih problema na koje se pri tome može naići, s obzirom na brze i učestale promjene koje se događaju u ponašanju potrošača, tehnologiji i medijima. Sve ovo u značajnoj mjeri utječe na redefiniranje uloge i zadataka marketinških menadžera odnosno važnost upotrebe kreativnih vještina u (digitalnom) marketingu.

Zaključak

Suvremeni marketinški menadžeri trebaju biti sve kreativniji, inovativniji i poduzetniji u stvaranju dodatne vrijednosti za kupce, na način da angažiraju sve kreativne potencijale u tvrtki, vodeći pri tome računa o cjelokupnom korisničkom iskustvu te koristeći podatke za donošenje odluka i mjerenje učinkovitosti marketinških aktivnosti na temelju postignutih poslovnih rezultata.

Kreativnost je bila temeljna odrednica za marketinški uspjeh mnogo prije pojave interneta, ali se pojavom različitih digitalnih komunikacijski alata i kanala ukazala potreba da marketinški menadžeri promjene vlastiti pristup kreativnosti. Kreativne vještine pomažu marketinškim menadžerima da sagledaju nove tržišne mogućnosti, pronađu inovativna rješenja, kreiraju jedinstvene marketinške kampanje koje su relevantne za kupce i tako pruže kupcima zanimljivo, angažirano i nezaboravno iskustvo.

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X