, ,

Zašto je digitalna pismenost važna za strateško upravljanje?

18 sij 2021

“Važno je nikad ne prestati postavljati pitanja.”

-Albert Einstein-

Digitalni uvjeti poslovanja traže od strateških menadžera da znaju primijeniti suvremene tehnologije i raznovrsne digitalne alate za unapređenje poslovanja tvrtke. Ukoliko u tvrtki ne postoji odgovarajući stupanj digitalne pismenost, strateških menadžera i svih zaposlenika, izostati će pravovremena automatizacija svih poslovnih procesa odnosno digitalna transformacija poslovanja. Stoga je od posebnog značaja da strateški menadžeri ulažu neophodne financijske i vremenske resurse za pravovremeno stjecanje znanja i vještina neophodnih za digitalnu transformaciju poslovanja.

Što je podatkovna pismenost?

Podatkovna pismenost je sposobnost čitanja, razumijevanja, stvaranja i korištenja podataka kao informacija. Za to su potrebne odgovarajuće kompetencije i vještine koje uključuju čitanje i razumijevanje podataka. Podrazumijeva sposobnost da se iz podataka iščitaju smisleni uvidi i spoznaje, te isti primjene za poslovne potrebe i korist tvrtke. Podatkovna pismenost znači da većina zaposlenika u tvrtki podatke ima na dohvat ruke. Postizanje odgovarajuće razine podatkovne pismenosti u tvrtki podrazumijeva da se kritički razmišlja o podacima, kako bi se moglo razumjeti kada nešto je, a kada nije korisno za tvrtku. Za podatkovnu pismenost posebno je važno njegovanje organizacijske kulture u kojoj se podaci vrednuju kao primarno sredstvo za donošenje odluka.

Digitalna pismenost i suvremeno liderstvo

Odgovarajući stupanj digitalne pismenosti strateških menadžera vrlo je važan za tržišno liderstvo tvrtke. Poslovanje u digitalnoj ekonomiji podrazumijeva sve brže promjene, a digitalna transformacija poslovanja je poslovni standard. Strateški menadžeri implementacijom digitalne (poslovne) strategije uspješnije mogu zadovoljiti potrebe suvremenih klijenata na B2B ili B2C tržištu.

Tvrtke koje žele biti tržišni lideri u svom poslovanju trebaju znati koristiti suvremene digitalne tehnologije, ali i osigurati integraciju cjelokupnog poslovanja primjenom raznovrsnih digitalnih tehnologija. Bespapirno poslovanje, automatizacija i robotizacija poslovnih procesa i primjena alata umjetne inteligencije samo su neki od digitalnih alata koje tržišni lideri trebaju koristiti, ukoliko žele biti konkurentni, u 21. stoljeću, na (digitalnom) tržištu. Kako bi tvrtka mogla postići i zadržati lidersku poziciju na tržištu, potrebno je da strateški menadžeri budu digitalno pismeni.

Zašto je važna digitalna pismenost?

I prije trenutne pandemije, strateškim menadžerima nije bilo jednostavno objasniti da digitalna transformacija poslovanja znači očuvanje i mogućnost kontinuiranog povećanja tržišnog udjela. Prelazak na digitalno poslovanje i rad na digitalnom tržištu, iako izgleda da se može obaviti relativno brzo, podrazumijeva da u tvrtki postoji odgovarajuća digitalna (poslovna) strategija. Odabir (ne)adekvatnog poslovnog modela i digitalne platforme koja će se koristiti može istovremeno biti i prednost i prijetnja za poslovanje tvrtke. Ovo je suštinski pitanje digitalne pismenosti i učenje o korištenju pravih digitalnih alata, na pravi način i od strane pravih ljudi, kako bi digitalna transformacija poslovanja bila u cijelosti uspješna.

Uslijed neadekvatne digitalne pismenosti strateški menadžeri mogu uložiti značajne (ne)financijske resurse tvrtke, a da se u tvrtki ne izvrši adekvatna digitalna transformacija poslovanja, s ciljem stvaranja veće profitabilnosti poslovanja i tržišne konkurentnosti tvrtke. U tim okolnostima, tvrtka neće samo neadekvatno utrošiti vlastite (ne)financijske resurse, nego može biti izložena vanjskim faktorima rizika (npr. hakerski napadi i sl.), što može prouzročiti dodatnu (ne)materijalnu štetu za tvrtku. Stoga strateški menadžeri trebaju biti digitalno pismeni, kako bi mogli donositi adekvatne strateške i investicijske odluke, pri digitalnoj transformaciji poslovanja, ali i proaktivno upravljati poslovnim rizicima u suvremenom (digitalnom) okruženju.

Utjecaj digitalne pismenosti na (digitalnu) komunikaciju

Iako su i prije pandemije mnoge tvrtke koristila digitalne alate za poslovnu komunikaciju, u izmijenjenim okolnostima poslovanja, pokazalo se da samo pojedine tvrtke, zahvaljujući odgovarajućem stupnju digitalne pismenosti i ranije izvršene digitalne transformacije poslovanja, veoma brzo mogu, u novonastalim okolnostima, nastaviti učinkovito interno komunicirati i uspješno zadovoljavati potrebe svojih klijenata i poslovnih partnera.

Ova nagla promjena okolnosti zbunila je većinu strateških menadžera koji su naučili da sa svojim suradnicima, klijentima i poslovnim partnerima komuniciraju na konvencionalan način tj. u uredima i primjenom komunikacije licem u lice. Trenutne okolnosti mogu izgledati kao privremene, ali to ne znači da strateški menadžeri koji su manje digitalno pismeni i/ili koji još uvijek nisu izvršili integrirano upravljanje digitalnom transformacijom poslovanja, trebaju nastaviti raditi po starom i tako propustiti priliku da unaprijede trenutni način komunikacije (interne i vanjske) kroz unapređenje vlastitih znanja i vještina i unapređenje stupnja digitalne pismenosti u tvrtki.

 Zaključak

Kako digitalni mediji postaju glavno (ili jedino) sredstvo komuniciranja za većinu tvrtki, digitalna pismenost postaje važnija nego ikad prije. Podaci pokazuju da čak 89% ispitanika smatra da je u trenutnim okolnostima potrebna agilnija IT infrastruktura kao odgovor na nepredviđene situacije u poslovanju.

Digitalna transformacija poslovanja i rad na daljinu podrazumijevaju odgovarajući stupanj digitalne pismenosti strateškog menadžmenta. Digitalna pismenost nije novi koncept, ali su izmijenjene okolnosti u uvjetima poslovanja tijekom pandemije pokazali da bez odgovarajućeg stupnja digitalne pismenosti strateškog menadžmenta tvrtke ne mogu brzo savladati suvremene tržišne izazove i poslovne rizike koji se pri tome mogu pojaviti. Iako već duži niz godina živimo i radimo u digitalnom okruženju, digitalne tehnologije koje se sada razvijaju daleko su sofisticiranije i moćnije od svega što je već primijenjeno. U budućnosti, digitalne tehnologije je potrebno koristiti kao strateško sredstvo za efikasno postizanje ciljeva tvrtke, ali i za kvalitetnije zadovoljavanje potreba ljudi i društava u cijelosti. Stoga je digitalna pismenost strateškog menadžmenta ključni faktor za učinkovito korištenje i upravljanje digitalnom tehnologijom u suvremenim tvrtkama.

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X