,

Zašto je cjeloživotno učenje važno za kreativnost?

27 velj 2019

„More ne možeš prijeći zureći u vodu.”

 

Digitalno doba donijelo je i ubrzane procese promjena, a potreba za kreativnošću u doba interneta sve je veća. Profesionalci koji su fokusirani na cjeloživotno učenje, kroz posao ili pohađanjem specijalističkih programa obuke, imaju zavidne sposobnosti, snalaze se vrlo dobro s novim tehnologijama ili promjenama u samom načinu obavljanja posla. Koncept cjeloživotnog učenja predstavlja kombinaciju teorije i prakse. Pohađati seminar ili edukaciju jednom godišnje više nije dovoljno za usvajanje promjena iz okruženja i kontinuirano praćenje noviteta na tržištu.

 

Kreativnost i kreativni proces

Kreativnost se može definirati kao ideja koja je nova, dobra i korisna odnosno kao sposobnost stvaranja nečega što je korisno i ima svoju funkciju pri zadovoljavanju ljudskih potreba ili rješavanja nekog problema. Kreativnost može biti i način na koji se komunicira neka ideja. No, uvjet je da je to istovremeno jedinstveno, privlačno i neočekivano iskustvo za onoga kome se ideja prezentira.

Kreativni proces se sastoji od svjesne i nesvjesne faze. Tokom faze inkubacije ideje, kreativni proces je dijelom izvan naše izravne kontrole. Formuliranjem problema i testiranjem rješenja kreativni proces se iz faze nesvjesnog mijenja u fazu svjesnog. Kreativni proces podrazumijeva sljedeće 4 faze:

 • priprema – obuhvaća: istraživanje, planiranje, stvaranje odgovarajućeg mentalnog okvira i visoke koncentracije;
 • inkubacija -kao odsustvo voljnih svjesnih razmišljanja o problemu, može biti u dva oblika: period „ne razmišljanja“ i period relaksacije odnosno period bez ikakvog mentalnog rada;
 • iluminacija -predstavlja „bljesak uvida“, „klik“ ili „aha moment“, a rezultat je kulminacije uspješnog niza asocijacija;
 • verifikacija – podrazumijeva testiranje vrijednosti ideje i njeno svođenje na jasnu formu.

 

Cjeloživotno učenje i aktualni trendovi

Učenje na licu mjesta, personalizirani trening, hibridno učenje, strojno učenje i umjetna inteligencija neki su od trenutnih trendova. Ulaganje u cjeloživotno učenje i razvoj znanja/vještina zaposlenika predstavlja dugoročnu investiciju tvrtke, tzv. inteligentne organizacije.

Učenje u virtualnom prostoru, gdje se istovremeno može gledati  sadržaj koji se prezentira putem npr. webinara i vršiti online istraživanje, predstavlja hibridni koncept učenja. On se značajno razlikuje u odnosu na konvencionalni način učenja u posebno organiziranom prostoru i ‘oči u oči’ s edukatorom.

Nove generacije zaposlenika svojevoljno prate trendove iz područja koja nisu usko vezana za posao koji obavljaju. Angažiranje zaposlenika koji samostalno unapređuju vlastita znanja i vještine za poslodavca je efikasniji način upravljanja razvojem ljudskih potencijala od zapošljavanja osoba koje se trebaju upoznati s radnom okolinom i suvremeni poslovnim trendovima.

 

Zašto je potrebno ulagati u kreativnost kroz cjeloživotno učenje?

Na globalnoj, a sve više i na lokalnoj razini uspješna su samo one tvrtke, koje svoje poslovanje zasnivaju na inovacijama. Glavni izvor konkurentske prednosti suvremenih tvrtki je kreativnost. Ona se realizira kao kontinuirana sposobnost tvrtke da razvija i kreira nove proizvode i usluge za potrebe određenog tržišta ili ciljnog segmenta potrošača na tržištu.

Bez kreativnosti nema inovacija koje podrazumijevaju primjenu kreativnost u kreiranju novih proizvoda i usluga te unapređenje poslovnih procesa u tvrtki. Ulagati u kreativnost, kroz cjeloživotno učenje zaposlenika, znači da tvrtka na sustavan način ulaže u vlastite inovacije te na taj način ulaže i u razvoj vlastitog poslovanja.

 

Kako promicati kreativnost na radnom mjestu?

Tvrtke koje snažno podupiru kreativnost na radnom mjestu generiraju nove ideje i strategije za rast poslovanja. Za promicanje kreativnosti na radnom mjestu potrebno je:

 • ukloniti ograničenja– kreativnost je organska i neophodno je ukloniti sva ‘ograničenja’ u radu kreativnog tima,
 • ne brinuti o tome “kako”– najbrži način za ‘ubijanje’ kreativnog procesa je zahtijevati od kreativnog tima da proizvede taktička rješenja u tandemu s kreativnim idejama,
 • izgraditi multidisciplinarni tim – najučinkovitija strategija za poticanje kreativnosti je izgradnja tima s različitim vještinama i snagama te poticanje zdrave debate među njima,
 • promicati eksperimentiranja, improvizaciju i podršku ‘pogreškama’– ako eksperiment ne uspije, s pravim načinom razmišljanja, timovi uče neprocjenjive lekcije,
 • pobuditi znatiželju – znatiželju potičite pitanjima, kao što su: “Što bismo učinili da znamo…?” ; “Koje su mogućnosti ako pogledamo i drugu stranu?”

 

Prednosti cjeloživotnog učenja za razvoj kreativnosti

Ulaganje u razvoj kreativnih vještina zaposlenika vrlo je važno za kreiranje inovacija u tvrtki. Kao najznačajnije prednosti može se izdvojiti sljedeće:

 • cjeloživotno učenje je osnovna pretpostavka za rast i razvoj poslovanja tvrtke,
 • kreativnost je najbolje rješenje za održavanje napredne i uspješne organizacije,
 • cjeloživotno učenje povećava zapošljivost,
 • pojedinci i tvrtke povećavaju svoju konkurentnost na tržištu rada, proizvoda i usluga,
 • ulaganjem u područja koja su aktualna i profitabilna utječe se na razvoj cjelokupnog čovječanstva.

 

Zaključak

Kreativni pojedinci, tvrtke i društva pokretači su promjena na tržištu. Generiranje novih ili inovativnih ideja može izgledati kao jednostavan zadatak. No, kreativnim rješenjima smatraju se samo one ideje koje su korisne i funkcionalno se razvile kao novi proizvodi i usluge koji su utrživi na tržištu. Za generiranje utrživih kreativnih ideja potrebna su odgovarajuća teorijska i praktična znanja i vještine.

[1] Op. A. – Cloud ili „Oblak“

[2] Op. A. – http://www.digitalnahrvatska.org/sto-je-digitalna-ekonomija/

[3] Op. A. – http://balkans.aljazeera.net/vijesti/cetvrta-industrijska-revolucija-potpuno-mijenja-svijet

lejla-softic

Autor: Lejla Softić, dipl.oec.  –  SoftConsulting s.p. 

Smatra da razvoj karijere bez kontinuiranog ulaganja u osobni razvoj i unapređenje znanja i vještina nije moguće postići u 21. stoljeću. Konstantno usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina podjednako je važno, za uspješnu karijeru, koliko je značajno disanje za naš život i zdravlje.

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X