, ,

Važnost računovodstva u cloud-u za financijsko upravljanje

16 kol 2018

„Strpljivošću, vremenom i novcem svaka se stvar uredi.”

Prednosti računovodstva u cloud-u još uvijek se ne koriste dovoljno za financijsko upravljanje. Računovodstvo u cloud-u za financijsko upravljanje je posebno bitno za korporativno upravljanje i međunarodne grupacije, ali se pri tome ne smije zanemariti niti njegova važnost za tvrtke male i srednje veličine.

Upravljačko računovodstvo[1] podrazumijeva prikupljanje, klasifikaciju, obradu i interpretaciju informacija koje su oblikovane tako da pruže potporu menadžmentu u planiranju i kontroli poslovanja tvrtke, kao i u donošenju odluka. Informacije upravljačkog računovodstva oblikovane su tako da pravodobno zadovolje potrebe unutarnjih korisnika, te omoguće brzo i učinkovito reagiranje na novonastale situacije.

Važnost računovodstva u cloud-u za financijsko upravljanje može se sagledati iz više različitih aspekata, a za potrebe ovog teksta razmotreno je sljedeće:

1. Pravovremene financijske informacije

 Za financijsko upravljanje neophodne su pravovremene financijske informacije. Pravovremenost prikupljanja, klasifikacije, obrade i interpretacije informacija tako da pruže potporu managementu u planiranju i kontroli poslovanja najučinkovitije se osiguravaju primjenom računovodstva  u oblaku.

2. Učinkovito financijsko upravljanje

Računovodstvo u oblaku omogućava učinkovitu internu (i eksternu) razmjenu financijskih podataka i informacija tako da se unos podataka istovremeno može vršiti u više dislociranih poslovnih jedinica tvrtke. Na taj način, financijsko upravljanje je jednostavnije i brže, jer nije potrebno dodatno razmjenjivati (papirnatu) dokumentaciju o financijskim transakcijama koje su nastale u dislociranim poslovnim jedinicama tvrtke.

Uštedom vremenskih resursa, za razmjenu (papirnate) dokumentacije o financijskim transakcijama, postiže se veća ažurnost[2] poslovanja tvrtke. Povećanjem stupnja ažurnosti u tvrtki, računovodstvena funkcija može kreirati potrebne financijske izvještaje na npr. dnevnoj razini, i na taj način pravovremeno osigurati potrebne informacije za učinkovito financijsko upravljanje.

3. Kvalitetan financijski inženjering

Važnost računovodstva u oblaku za financijsko upravljanje ogleda se u kvalitetnijem korištenju znanja i vještina računovođa. Osiguravajući odgovarajuću potporu managementu u planiranju i kontroli poslovanja tvrtke, kao i u donošenju odluka, primjenom alata računovodstva u oblaku, računovođa(e) postaju ekonomski „isplativiji“ suradnici, jer se njihovo znanje i vještine koriste prvenstveno za podršku financijskom upravljanju tj. za financijski inženjering[3], a ne za knjiženje financijskih transakcija ili kreiranje financijskih izvještaja za podružnice ili za potrebe grupacije.

4. Proaktivno upravljanje poslovnim rizicima

S gledišta financijskog upravljanja, naročito u međunarodnim korporacijama, pri upravljanju poslovnim rizicima od posebne važnosti je mogućnost periodičnog uvida u financijsko poslovanje za dislocirane poslovne jedinice (tvrtke-kćeri). U slučajevima kada se ne koriste alati računovodstva u oblaku, upravljanje poslovnim rizicima u tvrtkama-kćerima najčešće se vrši periodično ili po ukazanoj potrebi.

Osnovni razlog za periodičnu dinamiku pri upravljanju poslovnim rizicima u dislociranim poslovnim jedinicama je što matična tvrtka treba dodatno vrijeme za prikupljanje i objedinjavanje financijskih podataka (i izvještaja) iz svih članica grupacije. Suprotno tome, korištenjem alata računovodstva u oblaku matična tvrtka ne mora prikupljati i objedinjavati financijske podatke (i izvještaje), nego im može pristupiti direktno ili po ukazanoj potrebi. U tom smislu, važnost računovodstva u oblaku za financijsko upravljanje ogleda se u proaktivnom upravljanju poslovnim rizicima u tvrtkama-kćerima i na razini međunarodne grupacije.

5. Adekvatno kontrolno okruženje

Suvremeno financijsko upravljanje na kontrolu gleda kao na pozitivnu aktivnost. Potreba kontinuiranog provođenja kontrole poslovanja (matične tvrtke i tvrtki-kćeri) je jasno izražena u procesu upravljanja, jer se pomoću nje može objasniti svrsishodnost određene poslovne odluke. Kontrolno okruženje je vrlo važno za efektivnost procesa kontrole, jer slabosti u njemu mogu neutralizirati prednosti ostalih komponenti.

Primjenom alata računovodstva u oblaku omogućava se uspostavljanje odgovarajućeg kontrolnog okuženja, za matičnu tvrtku i tvrtke-kćeri, u kojem se mogu neutralizirati eventualne interne slabosti u tvrtki/grupaciji (npr. neadekvatni računovodstveni procesi, metodologije knjiženja i sl.). Uvođenjem jedinstvenog sustava financijskog upravljanja na razini grupacije, primjenom alata računovodstva u oblaku, postiže se transparentnija kontrola i kvalitetnije financijsko upravljanje.

Na osnovi razmotrenih aspekata, generalno, može se zaključiti da se važnost računovodstva u oblaku za financijsko upravljanje ogleda u poboljšanju kvalitete unutarnjih poslovnih procesa s ciljem povećanja stupnja ažurnosti financijskog poslovanja. Povećanjem ažurnosti financijskog poslovanja učinkovitije se koriste svi resursi tvrtke i na taj način se postižu dodatne koristi pri financijskom upravljanju. Osnovni cilj financijskog upravljanja je dugoročno stabilno i uspješno poslovanje tvrtke. Stoga je prvenstvena važnost računovodstva  u oblaku za financijsko upravljanje: osigurati neophodne preduvjete za dugoročno stabilno i uspješno poslovanje tvrtke

[1] Izvor: www.unizd.hr/portals/4/nastavni_mat/2…rac/menadzersko_racunovodstvo_1.ppt

[2] Op.a. Ažurnost – predstavlja točnost, urednost i predanost tijekom obavljanja posla.

[3] Op.a.Financijski inženjering obuhvaća usluge sastavljanja financijske konstrukcije posla (najčešće investicije) i eventualno kasnije i provedbe, pronalaženja mogućih izvora financiranja, izbor optimalnih izvora, pomoć u pripremi i sklapanju ugovora. Izvor:http://www.poslovni.hr/leksikon/financijski-inzenjering-1388

lejla-softic

Autor: Lejla Softić, dipl.oec.  –  SoftConsulting s.p. 

Smatra da razvoj karijere bez kontinuiranog ulaganja u osobni razvoj i unapređenje znanja i vještina nije moguće postići u 21. stoljeću. Konstantno usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina podjednako je važno za uspješnu karijeru, koliko je značajno disanje za naš život i zdravlje.

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X