,

Važnost primjene digitalnih alata za HR menadžere

20 velj 2019

„Brze odluke o kadrovima vjerojatno će biti pogrešne.”

 

Proces selekcije adekvatnih kadrova, a zatim i kontinuirano praćenje razvoja karijere za angažirane kadrove pred HR menadžere postavlja nove izazove u digitalnom poslovnom okruženju. Uloga HR menadžera, kao i obujam poslova koje obavlja, u međunarodnoj grupaciji podrazumijeva korištenje odgovarajućih digitalnih alata.

Neosporno je da digitalni alati znatno pomažu i olakšavaju posao HR menadžerima. Na koji način HR menadžeri mogu digitalizirati vlastito poslovanje i koristiti prednosti digitalnih alata za upravljanje ljudskim potencijalima, prvenstveno ovisi o trenutnom načinu rada i stupnju digitalizacije poslovnih procesa u tvrtki odnosno međunarodnoj grupaciji.

 

Uloga HR menadžera u suvremenoj tvrtki

HR menadžer[1] obavlja poslove koji su od strateške važnosti za svaku tvrtku. To podrazumijeva određenu odgovornost za upravljanje ljudskim potencijalima. Zbog prirode posla kojeg obavljaju, HR menadžeri imaju jedinstven uvid u poslovanje tvrtke, način na koji funkcionira poslovni sustav i direktno utječu na budućnost tvrtke, jer donose poslovne odluke koje se odnose na sve zaposlenike.

Uloga HR menadžera u suvremenoj tvrtki je:

  • osiguravanje dobrobiti i zadovoljstva svih zaposlenika,
  • poticanje zaposlenika prema najboljim opcijama za razvoj karijere
  • pomoć u rješavanju određenih problema (osobne ili poslovne prirode).

 

Zašto je potrebno digitalizirati HR poslovnu funkciju?

Informacijske tehnologije i njihova primjena u HR poslovnoj funkciji jedan su od alata koji pomažu HR menadžerima da svoje poslovne aktivnosti obavljaju uspješno. Veliki broj informacija o svim zaposlenicima u tvrtki od trenutka zaposlenja, do odlaska u mirovinu, potrebno je na kvalitetan način pohraniti i dokumentirati.

Primjena digitalnih alata za upravljanje kadrovskom dokumentacijom, tijekom cjelokupnog “životnog ciklusa” pojedinog zaposlenika od posebne je važnosti za HR poslovnu funkciju. U HR poslovnoj funkciji nalazi se brojna i raznovrsna poslovna dokumentacija kojom se reguliraju radni odnos zaposlenika i poslodavca (npr. konkursna dokumentacija, ugovori o radu, odluke i druga dokumentacija iz područja radnog prava i zapošljavanja). Vrlo je važno da je sva dokumentacija ažurna i arhivirana na odgovarajući način, kako bi se efikasno mogla provoditi kadrovska politika tvrtke.

Jedan od zadataka HR menadžera je i povećanje produktivnosti svih zaposlenika u tvrtki. S ciljem povećanja vlastite produktivnosti, neophodno je da HR menadžeri izvrše digitalizaciju vlastitog poslovanja.

 

Kako modernizirati HR poslovnu funkciju?

Jedan od načina na koji se može modernizirati HR poslovna funkcija je primjena odgovarajućih modula za kadrovske evidencije kao sastavni dio jedinstvenog ERP rješenja koji se koristi u tvrtki. Na taj način, za svakog zaposlenika se jednostavno može kreirati personalna mapa u koju se unose osobni i ostali podatci važni za tvrtku: radni staž, jubileji, izostanci s posla i drugi podatci odnosno kreirati potrebne izvještaje za donošenje poslovnih odluka iz područja upravljanja ljudskim potencijalima. Osim personalnih mapa, modul za kadrovske evidencije obuhvaća i druge napredne kadrovske evidencije: kalendare, putne naloge, plaće, sigurnost i zaštitu na radu, obrasce, zaposlenja i podatke za analizu trenutne kadrovske strukture neophodne za planiranje razvojnih potreba tvrtke, odnosno međunarodne grupacije.

Upravljanje opsežnom kadrovskom dokumentacijom, u 21. stoljeću, podrazumijeva korištenje odgovarajućeg sustava za upravljanje dokumentacijom, a za potrebe ponavljajućih aktivnosti i zadataka korištenjem softvera PANTHEON Workflow HR menadžeri mogu ubrzati i poboljšati interne procese u tvrtki odnosno međunarodnoj grupaciji.

 

Prednosti digitalizacije poslovanja za HR menadžere

Osim uobičajenih podataka neophodnih za vođenje kadrovske politike (obračun plaće, evidencija radnog vremena i odsustva i sl.) digitalizacija poslovanja HR menadžerima omogućava da svoje poslovanje promatraju s ciljem realizacije kadrovske politike na razini međunarodne grupacije. To se može osigurati zahvaljujući sljedećim prednostima digitalizacije HR poslovne funkcije:

  • jedinstvena evidencija o ulaganju u obrazovanje zaposlenika (eksterno i interno)
  • jednostavnije praćenje sistematizacije i popune radnih mjesta
  • vođenje zaduženja zaposlenika za osnovna sredstva tvrtke
  • obavijesti za važne datume (npr. istek ugovora, zdravstveni pregledi, rođendani i slično)
  • automatsko dodjeljivanje zadataka odgovornim osobama
  • kvalitetnija iskorištenost radnog vremena
  • bespapirno potvrđivanje dokumenata itd.

 

 Zaključak

Hoće li HR menadžeri digitalizaciji vlastitog poslovanja pristupiti pravovremeno ovisi prvenstveno o trenutnom stupnju primjene digitalnih alata u tvrtki odnosno međunarodnog grupaciji. Ako u tvrtki ne postoji jedinstvena kadrovska politika odnosno odgovarajući sustav za upravljanje ljudskim potencijalima, neće biti moguće realizirati niti digitalizaciju HR poslovne funkcije, čak i kada službeno postoji HR menadžer nadležan za modernizaciju ove poslovne funkcije.

Važnost primjene digitalnih alata za HR menadžere je u ‘novom’ načinu promišljanja, gdje se kadrovima u tvrtki posvećuje odgovarajuća pažnja (npr. obilježavanje posebnih jubileja i sl.), a dokumentiranje procesa u kadrovskoj funkciji digitalizira se s ciljem pravovremene analize i zadržavanja najkvalitetnijih kadrova, kroz kontinuirano praćenje razvoja njihove karijere i postizanje poslovnih ciljeva poslodavca odnosno tvrtke ili međunarodne grupacije kao cjeline.

[1]Op.a. Menadžer za ljudske resurse/potencijale 

 

lejla-softic

Autor: Lejla Softić, dipl.oec.  –  SoftConsulting s.p. 

Smatra da razvoj karijere bez kontinuiranog ulaganja u osobni razvoj i unapređenje znanja i vještina nije moguće postići u 21. stoljeću. Konstantno usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina podjednako je važno za uspješnu karijeru koliko je značajno disanje za naš život i zdravlje.

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X