,

Važnost emocionalne inteligencije za strateške menadžere

1 stu 2019

 “Uči dobre stvari, loše se uče same od sebe.”

– Ruska poslovica

 

Jedna od karakteristika uspješnih strateških menadžera je i visoka razina emocionalne inteligencije (EI). Emocionalna inteligencija je, u 21. stoljeću, ima posebnu važnost za strateško upravljanje. Sve poslovne odluke ne mogu se donositi isključivo na osnovi racionalne inteligencije. Za upravljanje kadrovskim pitanjima i donošenje poslovnih odluka iz ovog područja, kao i pri upravljanju međuljudskim odnosima, neophodno je da strateški menadžeri imaju razvijenu empatičnost odnosno odgovarajuću razinu emocionalne inteligencije. U suprotnom, upravljanje kadrovskim pitanjima i donošenje poslovnih odluka iz ovog područja može se vrlo lako pretvoriti u mehaničko postupanje s ljudima. U ovim okolnostima,  ljudski potencijali se obično tretiraju kao samo jedan od elemenata poslovnih procesa ili kao sredstvo za rad, a to se može uočiti u situacijama kada strateški menadžeri ljudske potencijale nazivaju radnom snagom. Ovo je ujedno i osnovna odrednica važnosti emocionalne inteligencije za strateške menadžere.

Što je emocionalna inteligencija?

Emocionalna inteligencija (EI) podrazumijeva više različitih sposobnosti, kao što su to: samorazumijevanje, samokontrola, samouvjerenost i empatija. U odnosu na racionalnu inteligenciju, EI nije suprotna, već komplementarna sposobnost. Dijelom se ove sposobnosti stječu genetskim nasljeđem, ali se značajnim dijelom stječu tijekom procesa učenja. Za razliku od intelektualnog funkcioniranja, koje se može razvijati u određenoj dobi i do određenih granica, EI se može razvijati u svim segmentima bez obzira na životnu dob.

Važnost EI za strateško upravljanje 

Ako strateški menadžeri znaju što sve podrazumijeva EI, kao i da su racionalna inteligencija i EI komplementarne, a da se EI može naučiti, tada bi njihovo trajno opredjeljenje trebalo biti razvoj ne samo vlastitih sposobnosti, nego i kontinuirano ulaganje u razvoj EI svih članova suradničkog tima.

Više je razloga zašto je neophodno da promotori razvoja EI i tzv. mekih vještina budu strateški menadžeri, a osnovni razlozi za to su:

  • kvalitetnija organizacijska kultura tvrtki i
  • skladni međuljudski i suradnički odnosi u/izvan tvrtke.

 

Ako strateški menadžeri zanemare važnost ulaganja u razvoj EI, to će se direktno odraziti na stupanj (ne)zadovoljstva suradničkog tima, a takva radna atmosfera dalje će se prenositi i na ostale međuljudske odnose izvan tvrtke (klijente, partnere, dobavljače, itd.).

Zašto strateški menadžeri trebaju ulagati u razvoj EI?

Profesionalci koji karijeru žele ostvariti u području menadžmenta, obično zanemare činjenicu da npr. strateška menadžerska pozicija u tvrtki ne podrazumijeva samo određene privilegije, nego istovremeno obuhvaća i određene rizike npr. kada je zdravlje u pitanju. Jedan od takvih rizika je i tzv. burn out sindrom, kao oboljenje profesionalaca koji nisu pravovremeno ovladali vještinama potrebnim za poslovnu poziciju (strateškog) menadžera. Ovo i drugi oblici profesionalnih oboljenja obično su posljedica stresnih okolnosti u poslovanju, o čemu se vrlo malo pažnje posvećuje u tvrtki, pri upravljanju ljudskim potencijalima. Ulaganjem u razvoj EI, strateški menadžeri prvenstveno ulažu u razvoj vlastitih sposobnosti, koje će im omogućiti da proaktivno i preventivno upravljaju stresnim i drugim radnim uvjetima, koji mogu dovesti do oštećenja ne samo njihovog psiho-fizičkog zdravlja, nego i psiho-fizičkog zdravlja ljudskih potencijala u tvrtki, općenito.

Ulaganjem u razvoj EI strateški menadžeri stvaraju preduvjete za kvalitetnije međuljudske odnose, kako u tvrtki, tako i van tvrtke. Kada su unutarnji međuljudski odnosi zasnovani na takav način, eventualno stresne situacije u poslovanju se efikasnije rješavaju. Takav način upravljanja poslovanjem omogućava tvrtki da, u konačnici, postiže i uspješnije financijske rezultate, jer se vrijeme ne gubi na rješavanje eventualnih međusobnih nesuglasica između pojedinaca i timova u tvrtki. Ulaganjem u razvoj EI postiže se ne samo visoka razina EI kod strateških menadžera, nego i kod svih članova suradničkog tima u tvrtki. Radni odnosi i poslovni procesi tada postaju humaniji, jer se pri upravljanju ljudskim potencijalima ne postupa mehanički, nego se koristi humani(ji) pristup.

Zaključak

Strateški menadžeri s višom razinom EI imaju i veću sklonost empatičnom perspektivnom zauzimanju za druge ljude, kvalitetnijoj suradnji s drugima, razvijanju kvalitetnih i višestruko korisnih međuljudskih odnosa, ali i uspješnije društvene vještine općenito.

Ulaganjem u razvoj EI strateški menadžeri  kreiraju takvo radno ozračje u kojem se u suradničkom timu razvijaju i druge pozitivne osobine kao što su:

  • kvalitetnija poslovna komunikacija
  • bolja (samo)motivacija ljudskih potencijala
  • efikasnije upravljanje stresnim situacijama itd.

Nadalje, sve ovo će u značajnoj mjeri utjecati na učinkovito postizanje profesionalnog (i osobnog) zdravlja i uspjeha, kako pojedinca, tako i cjelokupnog suradničkog tima u tvrtki i njihovim kvalitetnijim poslovnim odnosima izvan tvrtke (klijenti, partneri, dobavljači, itd.).

Izostanak ulaganja u razvoj trenutne razine EI, kroz razvoj nedostajućih znanja i sposobnosti strateškog menadžmenta i članova suradničkog tima, znači da se u tvrtki na neadekvatan način upravlja s ljudskim potencijalima, koji uslijed tzv. profesionalnih oboljenja, mogu i prije vremena okončati menadžersku i/ili profesionalnu karijeru. Stoga su teambuiding aktivnosti, ali i drugi oblici edukacije strateškog menadžmenta, koje tvrtka kontinuirano prakticira preventivan način upravljanja zdravljem suradničkog tima, kao najvažnijeg faktora za poslovni uspjeh tvrtke.

Htjeli to priznati ili ne, i strateški menadžeri, bez obzira koliko racionalno donosili poslovne odluke, imaju emocije. Ukoliko se ovaj segment ličnosti pojedinca (ne)svjesno zanemari u poslovnom okruženju, tada je za tvrtku efikasnije da automatizira što je moguće više izvršavanje svih i/ili većine poslovnih procesa odnosno izvršavanje poslovnih procesa prepusti robotima i drugim oblicima primjene umjetne inteligencije u poslovne svrhe. U suvremenim uvjetima poslovanja, primarna odrednica uspješnog strateškog upravljanja je razina EI koju posjeduju strateški menadžeri, pri upravljanju ljudskim potencijalima u tvrtki. Samo zadovoljan i visoko motiviran suradnički tim može dugoročno kreirati uspješne poslovne rezultate tvrtke.

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X