,

Upravljanje investicijskim portfolijem

15 srp 2020

“Rizik je donositi odluke u nesigurnom okruženju. Ne donositi ih, također je rizik.”

-Warren Buffett-

Financijski menadžeri koriste različite alate za financijsko upravljanje, pri čemu posebnu važnost ima upravljanje investicijskim portfolijem. Upravljanje investicijskim portfolijem zahtijeva sposobnost financijskih menadžera da sagledaju sve snage i slabosti, prilike i prijetnje za tvrtke za cijeli spektar investicija. Posebno je važno napraviti ključne izbore: od duga prema kapitalu, od domaćeg prema međunarodnom poslovanju, od rasta prema sigurnosti poslovanja. Jedan od načina na koji financijski menadžeri mogu uspješno savladati izazove pri upravljanju investicijskim portfolijem je diverzifikacija, kojom tvrtka nastoji ostvariti prinose iz različitih sektora tijekom vremena, smanjujući nestabilnost u bilo kojem trenutku.

Što je portfolio menadžment?

Upravljanje investicijskim portfolijem (engl. Investment portfolio management) je proces analize različitih mogućnosti ulaganja, odabir i formiranje najprikladnijeg investicijskog portfolija za ispunjenje financijskih ciljeva tvrtke, kao i revizija i procjena investicijskog portfolija s vremena na vrijeme te provedba potrebnih promjena u investicijskom portfoliju. Upravljanje investicijskim portfolijem od vitalne je važnosti za investitore jer višestruke mogućnosti ulaganja, s različitim razinama rizika i različitim prinosima, trebaju biti izvršene s ciljem ostvarenja maksimalne profitabilnosti uz zadani stupanj rizika odnosno minimalni rizik uz zadanu profitabilnost portfolija. Upravljanje investicijskim portfolijem je sastavni dio ukupne financijske analize i predstavlja proces koji obuhvaća četiri koraka: određivanje strategije i politike ulaganja, alokaciju imovine, analizu investicija i izbor investicija.

Važnost financijskih podataka za upravljanje investicijama

Upravljanje investicijskim portfolijem nemoguće je zamisliti bez ažurnih financijskih podataka i pravovremenih financijskih izvještaja. Ažurni financijski podatci, koji su kreirani kao lako čitljivi financijski izvještaji, s ključnim pokazateljima financijske uspješnosti poslovanja, pomažu investitorima pri donošenju odluka o najboljem korištenju financijskih resursa i kreiranju najprikladnijeg investicijskog portfolija.

Sva financijska ulaganja uključuju i element rizika (neizvjesnosti), ali se stupanj neizvjesnosti pri upravljanju investicijskim portfeljem može uspješnije savladati primjenom koncepta Big Data i BI. Stoga je ulaganje u softvere i upravljanje financijskim podatcima jedan od ključnih faktora za uspješnost pri upravljanju investicijskim portfolijem. Iako postoji zabluda da će primjena alata umjetne inteligencije (AI) pri upravljanju investicijskim portfeljem u cijelosti zamijeniti ljude, pri obavljanju ovih poslova, to u skorijoj budućnosti neće biti slučaj odnosno Big Data, BI i AI će i dalje biti samo digitalni alati koje investitori i financijski menadžeri koriste za bržu i jednostavniju analizu sve većih količina financijskih podataka i pokazatelja o uspješnosti investicija.

Uloga CFO pri upravljanju investicijskim portfolijem

Uloga CFO-a posebno je važna kada je u pitanju upravljanje investicijskim portfolijem. Osim standardnih odgovornosti financijskog planiranja, izvještavanja i revizije, CFO imaju sve značajniju ulogu u upravljanju korporativnim portfolijem i raspodjeli kapitala. Kada se promatra uloga CFO pri upravljanju investicijskim portfolijem, onda ona prvenstveno ovisi o karakteristikama poslovne organizacije.  Iz perspektive dostupnosti podataka i sofisticiranosti analitičkih alata za upravljanje portfolijem, uloga CFO je da na zanimljiv način izvrši prikupljanje, pregled i prezentiranje financijskih podataka kako bi investitori donijeli adekvatne poslovne odluke o alokaciji kapitala na razini npr. internacionalne korporacije. S druge strane, aktivno financijsko upravljanje na razini npr. internacionalne korporacije s ciljem raspodjele kapitala uz najmanji rizik i najveći mogući profit pri upravljanju investicijskim portfolijem najteži je zadatak CFO-a.  Najveći izazov za CFO-e je ulaganje u inovativne projekte, koji obično zbog svoje disruptivnosti podrazumijevaju i visoki rizik, pri čemu su CFO-i još uvijek oprezni kada vrše alokaciju kapitala u ovakve projekte. Način na koji će CFO-i ovladati procjenom stupnja rizika i isplativosti investiranja u inovativne projekte, može u dugoročnom smislu značajno utjecati na (re)strukturiranje investicijskog portfolija tvrtke.

Zaključak

Na globalnom tržištu upravljanje investicijskim portfolijem je puno razvijenije nego je to slučaj na domaćem tržištu. Zanemariti globalne trendove u ovom području predstavlja jednu vrstu rizika za investitore, CFO i poslovne subjekte koji djeluju na domicilnom tržištu.

Očekuje se da će, u narednom periodu, doći do značajnijih promjena pri upravljanju investicijskim portfolijem. U potrazi za profitabilnim rastom, mnogi investitori su spremni napustiti trenutne načine rada, na način da obavljaju nove aktivnosti ili obavljaju standardne aktivnosti na dramatično novi način, u smislu modernizacije tehnološke infrastrukture i cjelokupnog poslovanja. Jedan od izazova za investitore i CFO-e, u narednom periodu, će biti unapređivanja vlastitih praksi za upravljanje rizikom,  kako bi podržali operativnu transformaciju poslovanja.

Upravljanje investicijskim portfeljem postaje sve kompleksnije. Pojam rizika u suvremenim uvjetima u značajnoj mjeri se promijenilo u odnosu na nekadašnje poimanje rizika kao mogućnosti gubitka novca, do sadašnjeg definiranja rizika kao točno utvrđenog statističkog podatka kojim se može izmjeriti i predvidjeti % povrata investicije. Kako su financijski podatci postajali sve dostupniji investitorima i CFO-ima i razumijevanje očekivanog povrata investicije se razvijalo.

Napredak upotrebe i dostupnosti primjene financijskih podataka i tehnologije za upravljanje investicijskim portfeljem u značajnoj mjeri su  olakšali mogućnost za primjenu boljih pristupa u ovoj oblasti. Ovi trendovi značajno su uticali na promjenje pristupa pri upravljanju investicijama. Očekuje se da će u narednom periodu 2 osnovna pristupa investiranju biti: investicije koje su fokusirane isključivo na povrat i investicije koje uključuju ciljeve izvan samog povrata (tzv. koncept socijalnih investicija).

Bez obzira na koji način je u tvrtki kreirana strategija za upravljanje investicijskim portfeljem neophodno je da se periodično revidira trenutna politika ulaganja i alokacija imovine odnosno da tvrtka prilagodi trenutni način upravljanja investicijskim portfeljem sa tržišnim trendovima.

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X