,

Uloga računovođe u 21. stoljeću

5 pro 2018

„Što god radiš u životu, okruži se pametnim ljudima koji će se raspravljati s tobom.”

 

Računovođa ima posebnu važnost za poslovanje međunarodnih korporacija, prvenstveno s gledišta kreiranja financijskih informacija za potrebe internih i eksternih korisnika. Osiguravanje pravovremenih financijskih informacija za poslovno odlučivanje osnovno je obilježje računovodstva u suvremenim uvjetima poslovanja. Suvremeni uvjeti poslovanja u 21. stoljeću podrazumijevaju visoku razinu tržišne konkurentnosti, ekstremni razvoj tehnike i tehnologije, globalizaciju poslovanja, a svi ovi faktori u značajnoj mjeri utječu na konačan (pozitivan) poslovni rezultat međunarodne grupacije.

Da bi međunarodna grupacija osigurala dugoročan opstanak na tržištu, potrebno je donositi pravovremene i kvalitetne odluke. Financijske informacije koje proizlaze iz računovodstva od presudne su važnosti za međunarodne grupacije, jer se na temelju njih projicira budućnost poslovanja, a naročito su bitne pri donošenju razvojnih odluka odnosno kod dugoročnog usmjeravanja razvoja poslovanja međunarodne grupacije.

 

Obaveze profesionalnih računovođa

Kontinuirane promjene u računovodstvenoj profesiji podrazumijevaju unapređenje formi i alata koji se koriste, tako da bi računovođa u 21. stoljeću trebao, u skladu s aktualnim trendovima, kontinuirano stjecati nova znanja i vještine.

Načelo profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje[1] nameće sljedeće obaveze svim profesionalnim računovođama:

  • održavanje profesionalnih znanja i vještina na razini potrebnoj da bi se klijentima ili poslodavcima osiguralo dobivanje kompetentne profesionalne usluge te
  • marljivo djelovanje u skladu s primjenjivim stručnim i profesionalnim standardima, kada obavljaju profesionalne aktivnosti ili pružaju profesionalne usluge.

Održavanje profesionalne kompetentnosti zahtijeva neprekidno praćenje i stjecanje razumijevanja relevantnih stručnih, profesionalnih i poslovnih dostignuća. Trajno profesionalno usavršavanje omogućava profesionalnom računovođi da usavršava i održava sposobnosti kompetentnog rada u profesionalnoj sredini.

 

Vrste računovodstva

Računovodstvo predstavlja oslonac financijskom izvještavanju i poslovnim informacijama o poslovnim događajima za različit niz korisnika. Možemo napraviti razliku između dvije vrste računovodstva:

  • Menadžersko računovodstvo je bazirano na izvještavanju unutar tvrtke. Svrha mu je prikupljanje informacija za zaposlenike, menadžere, vlasnike i revizore. Na temelju tih informacija donose se menadžerske ili operativne odluke.
  • Financijsko računovodstvo fokusirano je na pružanje informacija izvan tvrtke, osobama poput potencijalnih dioničara, dobavljača, financijskih analitičara, ekonomista i državnih agencija. Od menadžerskog računovodstva se razlikuje po tome što je prezentacija financijskih izvještaja vrlo strukturirana i regulirana raznim pravilima i zakonima kako bi zadovoljila različite potrebe svakog od tih korisnika.

 

Uloga računovođe

Ukoliko računovođa ne uspije na adekvatan način pronaći ‘zajednički jezik’ sa strateškim menadžmentom, pri poslovnoj komunikaciji unutar međunarodne grupacije to može u značajnoj mjeri utjecati na financijsko poslovanje i poslovne odnose matične tvrtke i tvrtki-kćeri.

Stoga uloga računovođe u 21. stoljeću, prije svega, treba uključivati sposobnost uspješne komunikacije koja omogućava jednostavno prezentiranje financijskih informacija potrebnih za strateško odlučivanje u međunarodnoj grupaciji. Izostanak komunikacije odnosno neadekvatna komunikacija računovođe sa strateškim menadžmentom može biti jedan od internih faktora rizika u poslovanju međunarodne grupacije.

Maksimiziranje profita, glavni je cilj svake međunarodne korporacije, a njegovo ostvarenje ovisi o kvalitetnim financijskim odlukama, koje vrlo često donose osobe s manjkavim kompetencijama financijske pismenosti. Menadžeri s ograničenim razumijevanjem financija, u opasnosti su donositi brze, pogrešne zaključke o informacijama, prezentiranima u financijskim izvještajima. Uz osnovnu razinu financijske pismenosti, menadžeri će razumjeti:

  • Kako njihove odluke utječu na ukupne financijske rezultate te na taj način doprinijeti financijskim rezultatima odjela tj. tvrtki-kćeri.
  • Provoditi kvalitetnu kontrolu upravljanja i planiranja budućih aktivnosti.
  • Razumjeti najvažnije financijske pokazatelje.
  • Znati kako poboljšati financijske rezultate.

Iz navedenog, može se zaključiti da upotreba suvremene informacijske tehnologije i interneta nameće u 21. stoljeću nove zadatke pred računovođe. Računovodstvo predstavlja temeljnu informacijsku podlogu za planiranje, kontrolu, donošenje odluka, izbor poslovne strategije te ostvarenje poslovnih ciljeva i financijskih rezultata poslovanja. Računovođa koji nije informatički pismen u 21. stoljeću odnosno ne može pratiti primjenu suvremenog poslovnog softvera, računovodstva u oblaku, alata poslovne inteligencije, Big Data alata itd., može biti ‘kočnica’ pri modernizaciji poslovanja u  međunarodnoj grupaciji.

 

Zaključak

Glavna uloga računovođe u 21. stoljeću i dalje će uključivati ažurno i točno bilježenje svih promjena u financijskom poslovanju međunarodne grupacije i njihovo usklađivanje s važećim zakonskim regulativama. Osim ove ‘tradicionalne’ uloge, suvremeni računovođa u 21. stoljeću treba kontinuirano unapređivati i druga znanja i vještine, kako bi mogao na kvalitetan način osigurati odgovarajuće financijsko upravljanje i suradnju sa svim relevantnim institucijama (npr. bankama) i to tako da ih pravovremeno informira o svim bitnijim promjenama u poslovanju međunarodne grupacije.

Računovođa u 21. stoljeću osim znanja i vještina neophodnih za profesionalno i kompetentno vođenje računovodstva treba kontinuirano usavršavati i druge vještine kao što su to npr. komunikacijsko-prezentacijske vještine, IT vještine itd. Poznavanje minimalno jednog stranog jezika za računovođu u međunarodnoj grupaciji, u 21. stoljeću, postalo je ‘nepisano’ pravilo.

Uloga računovođe u 21. stoljeću podrazumijeva proaktivno djelovanje i inovativan pristup pri financijskom upravljanju odnosno razumijevanju financijskih pokazatelja i njihovom korištenju za kreiranje dodatne vrijednosti u međunarodnoj grupaciji.

[1] Izvor:http://www.srr-fbih.org/File/Download?idFi=1901

lejla-softic

Autor: Lejla Softić, dipl.oec.  –  SoftConsulting s.p. 

Smatra da razvoj karijere bez kontinuiranog ulaganja u osobni razvoj i unapređenje znanja i vještina nije moguće postići u 21. stoljeću. Konstantno usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina podjednako je važno, za uspješnu karijeru, koliko je značajno disanje za naš život i zdravlje.

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X