Uloga financijskog menadžera i računovođe

15 srp 2019

“Svatko može držati kormilo kada je more mirno.”

Uspješno financijsko upravljanje poslovanjem zahtijeva primjenu specifičnih znanja financijskih stručnjaka i suvremeni softver. Financijski stručnjaci u tvrtki mogu imati različite uloge. Za financijsko upravljanje najznačajniju ulogu u tvrtki imaju financijski menadžeri i računovođe. Financijski menadžeri mogu imati svoje područje specijalizacije kao npr. kontrolori, kreditni menadžeri, risk menadžeri itd.

Iako je računovodstvena djelatnost standardizirana i u ovoj oblasti postoje različita područja specijalizacije kao npr. certificirani računovođa, forenzički računovođa, porezni računovođa itd. Uobičajeno je da financijski eksperti (stručnjaci) osiguraju informacije iz domena vlastite specijalizacije. Ovisno o veličini i djelatnosti  tvrtke, suradnički tim mogu činiti dva i više financijska stručnjaka, pri čemu je od posebne važnosti definiranje njihovih pojedinačnih uloga.

Tko je CFO?

Chief financial officer (CFO) je financijski menadžer najviše razine odnosno izvršni direktor odgovoran za financijsku kontrolu i planiranje u tvrtki. Zadužen je za sve računovodstvene funkcije, uključujući: kreditnu kontrolu, pripremu proračuna i financijskih izvještaja, koordinaciju financiranja i prikupljanje sredstava, praćenje rashoda i likvidnosti, upravljanje ulaganjima i oporezivanje, izvještavanje odbora o financijskom učinku i pružanje pravodobnih financijskih podataka direktoru.

Uloga financijskog menadžera

Financijski menadžeri prvenstveno se bave financijama na razini tvrtke, odnosno donose odluke o novcu i novčanim transakcijama tvrtke. Zaduženi su za nadgledanje operativnih troškova, što obuhvaća i analizu načina na koji se troši kroz svaki od odjela u tvrtki, kako bi se utvrdilo je li tvrtka na putu ispunjenja svojih financijskih ciljeva. Općenito gledano, financijski menadžeri su zaduženi i za nadgledanje tima financijskih stručnjaka koji prate izvještaje o troškovima, plaće i račune troškova za različite odjele. Ove informacije su od posebne važnosti kada financijski menadžer podnosi godišnje izvještaje za interne i vanjske korisnike financijskih informacija.

Uloga računovođe

Uloga računovođe je posebno važna za poslovanje tvrtke i to prvenstveno sa stajališta kreiranja financijskih informacija za potrebe internih i eksternih korisnika. Računovođin zadatak uključuje bilježenje, sumiranje i izvještavanje o financijskim transakcijama tvrtke na način da je moguće dobiti točnu informaciju o financijskom položaju i učinku tvrtke. Računovođe mogu imati tehničke, upravljačke ili savjetodavne uloge unutar tvrtke. Mogu raditi u javnom ili privatnom sektoru. S obzirom na ulogu koju imaju u tvrtki, računovođe trebaju djelovati u skladu sa najvišim profesionalnim i etičkim standardima.

Sličnosti i razlike u ulogama financijskih stručnjaka

Iako financijski menadžeri i računovođe obavljaju relativno slične zadatke, odnosno uloga im je upravljanje financijama u tvrtki, njihove profesionalne dužnosti i odgovornosti se bitno razlikuju. U hijerarhijskoj ljestvici tvrtke financijski menadžeri su obično stupanj iznad računovođa. Računovođe mogu napredovati u karijeri kako bi postali financijski menadžeri. Financijski menadžeri također mogu preuzeti nadzornu ulogu računovođa, jer su odgovorni za cjelokupno financijsko poslovanje tvrtke. Neki od njihovih radnih zadataka se mogu preklapati, jer su oba stručnjaka odgovorna za korištenje financijskih informacija sa ciljem uspješnog financijskog poslovanja tvrtke. Bez obzira na sličnosti, postoje i brojne razlike u ulogama ovih financijskih stručnjaka. Dok su računovođe zadužene za praćenje dnevnih financijskih transakcija u tvrtki, financijski menadžeri su odgovorni za postizanje kratkoročnih i dugoročnih financijskih ciljeva tvrtke. Nadalje, računovođe su odgovorni za prikupljanje podataka i dokumentiranje svih financijskih transakcija u tvrtki, a financijski menadžeri se prvenstveno bave analizom prikupljenih financijskih podataka kako bi pronašli strategije za poboljšanje financijskog poslovanja tvrtke i povećali profitabilnost.

Zaključak

Financijski menadžeri i računovođe, iako imaju slično obrazovanje iz područja financijskog upravljanja i računovodstva, mogu imati različite uloge u tvrtki. Uloge financijskog menadžera i računovođe mogu se razlikovati odnosno preklapati u tvrtki ovisno o veličini i unutarnjoj organizaciji rada. Velike tvrtke i poslovne grupacije (korporacije) obično imaju više financijskih stručnjaka odnosno postoji uska specijalizacija rada financijskih stručnjaka i različite su uloge koje obavljaju financijski menadžeri i računovođe.

Male i srednje velike tvrtke, najčešće zbog ‘ograničenih’ kadrovskih i drugih resursa ne mogu sebi priuštiti ovakav oblik specijalizacije, tako da su računovođe istovremeno i financijski menadžeri ili ulogu i zadatke financijskog menadžera izvršava direktor tvrtke (strateški menadžer, CEO) uz korištenje usluga certificiranog računovođe, kao vanjskog pružatelja usluga. Od financijskih menadžera i računovođa se očekuje da imaju odgovarajuće iskustvo potrebno za uspješno financijsko upravljanje, a financijski stručnjaci s iskustvom izuzetno su cijenjeni na tržištu rada. Bez obzira na to što se računovođe bave financijskim i upravljačkim računovodstvom (obično prošlost), a financijski menadžeri su prvenstveno nadležni za financijsko planiranje, kontrolu i odlučivanje (obično budućnost), samo djelujući kao tim ova dva financijska stručnjaka mogu osigurati dugoročno stabilno i profitabilno poslovanje tvrtke.

Djelujući kao suradnički tim, financijski menadžer i računovođa mogu postići značajne sinergijske efekte za tvrtku, što je posebno važno za učinkovito financijsko upravljanje (ne)materijalnim resursima tvrtke. Što su kvalitetniji međusobni odnosi ova dva financijska stručnjaka, to su uspješniji financijski rezultati poslovanja tvrtke.

 

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X