,

Reinženjering vs. digitalna transformacija

5 kol 2020

“Ako se ne mijenjamo, ne rastemo. Ako ne rastemo, ne živimo.”

-Gail Sheehy-

Reinženjering poslovnih procesa i digitalna transformacija poslovanja neki su od izazova s kojima se mogu suočavati strateški menadžeri pri upravljanju promjenama. Dilema za strateške menadžere može biti sljedeća: kada je potreban reinženjering, a kada digitalna transformacija poslovanja? Bez obzira je li odluka donesena u korist jednog ili drugog pristupa, strateški menadžeri pri realizaciji poslovne odluke trebaju biti ustrajni kako bi se postigle prednosti modernizacije poslovanja tvrtki i proaktivno upravljanje promjenama.

Šta je BPM?

Upravljanje poslovnim procesima (Business Process Management – BPM) je poslovna filozofija upravljanja koja objedinjava poslovne procese i ICT. Koristi razne metode i tehnike za izradu, upravljanje i analizu radnih procesa koji uključuju ljude, organizacije, aplikacije, dokumente i razne druge informacije kao sastavne dijelove nekog poslovnog procesa. Osigurava alate za analizu, implementaciju, izvršavanje i praćenje svakodnevnih poslovnih procesa u kojima se sadržaj koristi za donošenje odluka i u kojima ljudi donose odluke. Jedan je od ključnih faktora pri optimizaciji poslovanja tvrtke.

Reinženjering: prednosti i nedostaci

Reinženjering je radikalan redizajn poslovnih procesa koji ima za cilj postizanje dramatičnih poboljšanja poslovnih procesa. Umjesto modifikacije postojećeg načina rada vrši se kreiranje potpuno novih procesa, organizacijske strukture, pa i same organizacijske kulture tvrtke, kako bi se postigle bolje performanse i poslovni rezultati tvrtke, snizili troškovi, poboljšala kvaliteta i brzina izvršavanja poslovnih aktivnosti tvrtke. Konačan cilj reinženjeringa je postizanje konkurentske prednosti na tržištu unapređenjem poslovnih procesa u tvrtki. Ovo su osnovne prednosti reinženjeringa.

Kao najveći nedostatak reinženjeringa može se izdvojiti radikalni i dramatični zaokret u poslovaju tvrtke, koji zaposlenici ne mogu relativno brzo prihvatiti. Također, kada promjene nisu na adekvatan način promovirane kao prednosti za kupce, reinženjering može biti neprihvatljiv i za trenutni način zadovoljavanja potrošačkih navika kupaca (B2C) odnosno poslovnih potreba klijenata (B2B). Slijedeći najznačajniji nedostatak, koji je najčešće rezultat neadekvatno izvršenog reinženjeringa, je da se poboljšanje učinkovitosti jednog procesa vrši na štetu ostalih poslovnih procesa u tvrtki. Stoga je prije pristupanja radikalnim promjenama u tvrtki potrebno kreirati adekvatan plan implementacije željenih promjena u tvrtki.

Digitalna transformacija: za i protiv

Digitalna transformacija je transformacija poslovanja tvrtke prvenstveno uz pomoć digitalne tehnologije. Konačan cilj digitalne transformacije je promjena trenutnog poslovnog modela korištenjem različitih digitalnih tehnologija, kao što su to: poslovanje u oblaku, mobilne aplikacije, koncept Big Data, društvene mreže, Internet of Things, roboti, dronovi, umjetna inteligencija (AI), 3D printing, kriptovalute itd.

Prednosti digitalne transformacije su brojne, a zagovornici digitalne transformacije kao najveće prednosti ističu: revolucionarni karakter promjena, jednostavniji pristup globalnom tržištu i trajno brisanje granica između fizičkog (konvencionalnog) i virtualnog poslovanja. Iako su za digitalnu transformaciju poslovanja potrebna značajnija financijska ulaganja u nabavku odgovarajućih softvera, opreme i edukacije zaposlenika, osnovna prednost ovog ulaganja je što istovremeno pomaže kupcima (bolje korisničko iskustvo), zaposlenicima (kreativniji rad) i tvrtkama (profitabilnije poslovanje).

Protivnici digitalne transformacije, kao osnovni nedostatak, navode nehuman odnos pri primjeni digitalnih tehnologija i njihov negativan učinak prvenstveno na ljude npr. ovisnost ljudi o društvenim mrežama, mobilnim aplikacijama i slično. Nadalje, bez prikladnih sposobnosti i svijesti o tome kako učinkovito koristiti digitalne tehnologije, postoji mogućnost suočavanja s opasnostima identificiranja potencijalnih prijevara, izloženosti i nesigurnosti curenja privatnih i poslovnih podataka, te druge opasnosti iz oblasti kibernetske sigurnosti.

Radikalni zaokret ili revolucionarna promjena?

Bitna razlika između reinženjeringa i digitalne transformacije, kao metode za upravljanje poslovnim procesima i organizacijskim promjenama, je: želi li se u tvrtki izvršiti radikalni zaokret, koji ne mora u sebi sadržavati i komponentu digitalnog poslovanja, ili revolucionarna promjena poslovnog modela, koja prije svega podrazumijeva digitalizaciju poslovanja tvrtke?

Oba pristupa upravljanju poslovnim procesima mogu biti financijski i na svaki drugi način izuzetno rizični poduhvati, zbog radikalnosti odnosno revolucionarnosti samog poduhvata i neizvjesnosti pri tome. Ovo ne treba biti prepreka pri upravljanju poslovnim procesima i poduzimanju potrebnih promjena u tvrtki. Svakoj od ovih metoda potrebno je pristupiti holistički i planski te proaktivno upravljati organizacijskim promjenama u tvrtki. Konačan cilj izvršenih promjena treba biti dugoročno održiv i profitabilan razvitak poslovanja i kvalitetnije zadovoljavanje tržišnih potreba.

Zaključak

Redizajn poslovnih procesa u tvrtki vrši se s ciljem pravovremenog prilagođavanja uvjetima na tržištu te održavanja konkurentnosti i uspješnosti poslovanja. Upravljanje redizajnom poslovnih procesa treba biti strateški vođeno. Svrha reinženjeringa poslovnih procesa je osigurati da se kroz redizajn postojećih procesa kreiraju i novi poslovni procesi, kako bi se izvršilo racionalnije upravljanje poslovanjem tvrtke. Digitalna transformacija jedan je od mogućih načina redizajna poslovnih procesa koji se vrši s ciljem automatizacije i modernizacije poslovanja tvrtke.

Digitalizacija, robotika, umjetna inteligencija (AI), virtualna stvarnost (VR) globalni su trendovi digitalne ekonomije, koji još uvijek nisu prisutni ili su nedovoljno prisutni na domaćem tržištu. Potrebno je da i domaće tvrtke primijene najbolje prakse i trendove globalnog tržišta kako bi se univerzalni ekonomski principi poslovanja uspješno implementirali i na domaćem tržištu, u uvjetima digitalne ekonomije i poslovanja primjerenog 21. stoljeću.

 

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X