, ,

Redizajn HR funkcije i digitalna transformacija

29 tra 2020

“Inovacije su ono što ljude dijeli na vođe i sljedbenike.”

-Steve Jobs-

Digitalna transformacija poslovanja podrazumijeva poduzimanje promjena u svim poslovnim procesima i funkcijama tvrtke. Stoga, ne treba zanemariti HR funkciju prilikom digitalne transformacije poslovanja. Način na koji se (re)dizajniraju poslovni procesi u HR funkciji će u značajnoj mjeri utjecati na kvalitetno upravljanje ljudskim potencijalima. Ovisno o tome koliko su HR menadžeri digitalno osviješteni, ovisit će i način na koji će biti izvršeno redizajniranje HR funkcije u tvrtki.

Šta je organizacijski dizajn?

Organizacijski dizajn je konstantan proces koji obuhvaća niz odluka vezanih uz oblik, cjelokupni sustav i karakteristike organizacije. Ključni elementi organizacijskog dizajna su: strategija, struktura, poslovni procesi, tehnologija, sustavi upravljanja ljudskim potencijalima, kompetencije i vještine zaposlenika. Organizacijski dizajn moguće je proučavati kao dvosmjeran koncept: strateški i operativni. Strateški organizacijski dizajn je orijentiran na diferencijaciju poslovanja, raspodjelu resursa i odnose između različitih organizacijskih dijelova. Operativni organizacijski dizajn bavi se problematikom dizajna posla i vezan je za ljudske potencijale.

Utjecaj digitalnih tehnologija na redizajn HR funkcije

Promjene u digitalnom okruženju, naročito kada je u pitanju primjena suvremenih tehnologija, ne mogu zaobići ni HR funkciju. Redizajn HR funkcije ne mora biti isključivo uslijed digitalne transformacije poslovanja tvrtke. No, primjena digitalnih alata može biti dovoljno dobar povod da HR menadžeri sagledaju aktualnu operativnu problematiku i poduzmu potrebne korake za redizajn trenutnih poslovnih procesa.

Uobičajeno je da digitalna transformacija poslovanja, istovremeno podrazumijeva i povećanje stupnja produktivnosti i efikasnosti rada. To se u konačnici pozitivno odražava i na financijske rezultate tvrtke. Stoga, HR menadžeri ne trebaju zapostaviti unapređenje vlastitih poslovnih procesa. Najbolji način da HR menadžeri proaktivno upravljaju razvojem HR funkcije je redizajn procesa u ovoj poslovnoj funkciji, s ciljem njihove digitalizacije. Pri tome je neophodno da HR menadžeri imaju precizno definirane poslovne ciljeve kada je u pitanju novi način upravljanja ljudskim potencijalima, redizajn HR funkcije i primjena suvremenih digitalnih tehnologija.

Digitalna transformacija i bitni aspekti za redizajn HR funkcije

Način na koji će biti izvršen redizajn HR funkcije, pri digitalnoj transformaciji poslovanja, u značajnoj mjeri će utjecati na stupanj uspješnosti pri upravljanju najvrjednijom imovinom tvrtke – ljudskim potencijalima. Bitni aspekti digitalne transformacije poslovanja kojima je potrebno posvetiti posebnu pažnju, pri redizajnu HR funkcije i općenito pri digitalizaciji svih poslovnih procesa, su:

  • brzina: koliko će lako digitalno rješenje poboljšati brzinu kojom zaposlenici rade?
  • jednostavnost: koliko jednostavno se mogu koristiti digitalna rješenja?
  • efikasnost: koliko efikasno je izvršavanje operativnih i ponavljajućih poslova, s ciljem da se više vremena omogućava za obavljanje kreativnih zadataka?
  • privatnost (prikupljanja podataka): iako se prikupljanje podataka u nekim područjima podrazumijeva, podatci koji se prikupljaju kako bi se pomoglo identificiranje problematike za cijelu organizaciju ne bi trebali narušavati privatnost zaposlenika.

Digitalna transformacija poslovanja u značajnoj mjeri mijenja način na koji HR funkcija ostvaruje kontakt sa zaposlenicima, pohranjuje datoteke i analizira njihov rad. Kada se suvremena tehnologija adekvatno koristi HR funkcija može biti učinkovitija, ali i obrnuto. Neadekvatno korištenje digitalnih tehnologija može ne samo ometati uspješno upravljanje ljudskim potencijalima, nego i trajno narušiti međuljudske odnose u tvrtki. Pri redizajnu HR funkcije neophodno je posebnu pažnju posvetiti humanom pristupu pri upotrebi digitalnih tehnologija za unapređenje poslovanja tvrtke.

 Uloga HR menadžera pri digitalnoj transformaciji poslovanja

Pri digitalnoj transformaciji posebno je važna uloga HR menadžera koji su prvenstveno orijentirani na ljudske aspekte poslovanja tvrtke. Od HR menadžera se očekuje osiguravanje neophodnih preduvjeta za uspješnu digitalnu transformaciju HR funkcije, ali i cjelokupnog poslovanja tvrtke. Nadalje, HR menadžeri trebaju omogućiti promjene u načinu razmišljanja pri ostvarenju nove organizacijske (i digitalne) kulture tvrtke.

Uloga HR menadžera pri digitalnoj transformaciji  poslovanja je višestruka, a pri tome je najznačajnija:

  • odgovornost za redizajn i transformaciju HR funkcije, koristeći automatizaciju i digitalne procese vođene podatcima
  • podrška kontinuiranoj digitalnoj evoluciji poslovanja tvrtke, uključujući i osnaživanje zaposlenika pri novom načinu razmišljanja te povećanju produktivnosti i efikasnosti.

U 21. stoljeću tradicionalne radne uloge se radikalno mijenjaju, a HR menadžeri imaju ključnu ulogu u pripremi tvrtke za digitalnu transformaciju poslovanja i pravovremenu pripremu svih zaposlenika za obavljanje poslova (zanimanja) budućnosti.

Zaključak

Više je različitih načina na koje se može izvršiti redizajn HR funkcije i digitalna transformacija, a ovise o unutarnjim karakteristikama tvrtke. Bez obzira na odabrani pristup, HR menadžeri bi se trebali pridržavaju osnovnih odrednica, kao što su: precizno definirati ciljeve, uključiti sve zaposlenike, pojednostaviti procese, omogućiti adekvatnu procjenu performansi i posvetiti posebnu pažnju organizacijskoj kulturi tvrtke.

Digitalni alati se mogu vrlo efikasno koristiti za motiviranje zaposlenika i njegovanje željene organizacijske kulture tvrtke. Ukoliko žele kreativne, zadovoljne i posvećene zaposlenike, HR menadžeri, pri redizajnu HR funkcije, ne trebaju zanemariti i ove aspekte digitalne transformacije poslovanja tvrtke.

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X