, , ,

Računovodstvo u cloud-u: in-house vs. outsourcing

16 sij 2019

„Kap mudrosti vrijedi više od oceana zlata. ”

 

Prednosti računovodstva u cloud-u, kao jedne od mogućnosti koje međunarodne grupacije mogu koristiti za vlastito financijsko poslovanje na internacionalnom tržištu, donositelje strateških odluka dovodi do sljedeće dileme: Treba li koristiti in-house ili outsourcing usluge računovodstva u cloud-u?

 

In-house vs. outsourcing

Izraz in-house[1] u engleskom jeziku pretežno se odnosi na računovodstvene poslove, obračun plaća ili kompjutersku podršku. To znači da kompanija nastoji što više planiranih zadaća i ciljeva ostvariti vlastitim snagama, a ne unajmljivanjem vanjskih stručnjaka jer njima treba platiti, a iste zadaće mogu odraditi njezini zaposlenici za plaću.

Izraz outsourcing[2] u engleskom jeziku označava davanje određenoga posla vanjskim dobavljačima odnosno uzimanje vanjskih dobavljača za određeni posao. Tvrtke ga primjenjuju kako bi smanjile troškove koji nastaju podmirivanjem potrebe za djelatnostima koje im nisu temeljne i uglavnom je riječ o uslužnim djelatnostima.

 

Za što se odlučiti?

U suvremenim uvjetima poslovanja, poslovne organizacije bez obzira na to radi li se o međunarodnim grupacijama ili neovisnim privrednim društvima, sve više pažnje se posvećuje specijalizaciji vlastitog poslovanja odnosno fokusira se na tzv. core business[3]. Sve poslove podrške, npr. računovodstvene, IT i druge poslove prepuštaju se tržišnim akterima koji su specijalizirani za pružanje ove vrste usluga i obavljaju ih kao osnovnu djelatnost (npr. računovodstveni servisi, IT tvrtke…)

Stoga je za očekivati da se npr. najam softvera neophodnog za obavljanje usluga vođenja računovodstva u cloud-u koristi kao outsourcing usluga. Ovakav način poslovanja za međunarodnu grupaciju i tvrtke-kćerke, ali i za pružatelje usluga podrške za npr. računovodstvenu funkciju u/ili izvan međunarodne grupacije predstavlja brži, efikasniji i ekonomsko isplativiji način poslovanja na međunarodnom tržištu.

Na međunarodnom tržištu sve više se pojavljuje i problem adekvatnih kadrova, naročito u IT industriji. Za očekivati je da će međunarodna grupacija prije nastojati da na tržištu rada pronađe potrebne kadrove za razvoj tzv. core business-a, nego npr. IT specijaliste koji će vršiti neophodne aktivnosti osiguravanja redovnog funkcioniranja i zaštite IT sustava.

Kadrovsko pitanje je u IT industriji veliki problem, s obzirom na to da su IT stručnjaci nezainteresirani za rad u državnoj službi. Za razliku od globalne scene, gdje visoko obrazovani stručnjaci iz drugih područja ovog poslodavca smatraju sigurnim i poželjnim. Ovo je samo jedan od pokazatelja i ostalim poslodavcima koji nisu iz IT industrije da svoje poslovanje, u narednom periodu, migriraju u cloud – kod specijaliziranih IT tvrtki, a korištenje najma softvera za računovodstvo u cloud-u samo je jedna od mogućnosti ovakvog oblika poslovanja za međunarodne grupacije.

Naime, softver za vođenje računovodstva u cloud-u može se od strane specijaliziranih IT tvrtki instalirati i na IT resurse koji su u cijelosti u vlasništvu međunarodne grupacije (serveri i druga IT infrastruktura), ali to istovremeno znači da je za redovno funkcioniranje ovakvog IT sustava, na razini međunarodne grupacije, neophodno osigurati odgovarajuću informatičku podršku, interno ili kao vanjske dobavljače – pružatelje IT usluga.

Bez obzira koji poslovni model će međunarodna grupacija implementirati, donositelji strateških odluka, trebaju biti svjesni da ulaganje u softver i odgovarajuću IT infrastrukturu, ali i IT eksperte kojih nedostaje na tržištu rada, predstavlja neizbježnu dugoročnu investiciju u 21. stoljeću.

 

Zaključak   

Vođenje računovodstva u cloud-u kao in-house rješenje, podrazumijeva da međunarodna grupacija ima adekvatnu dugoročnu strategiju da sve poslove obavlja s vlastitim kadrovskim i infrastrukturnim resursima. Bez obzira na manjak ljudskih ili infrastrukturnih resursa ovo može biti profitabilno rješenje za međunarodne grupacije koje svoju poslovnu strategiju ne vezuju prvenstveno za  tzv. core business u svim članicama grupacije, nego npr. pojedine tvrtke-kćeri mogu biti specijalizirane za tzv. poslove podrške na razini međunarodne grupacije.

U ovim okolnostima, međunarodna grupacija može se odlučiti svoju razvojnu strategiju zasnovati na npr. akviziranju tvrtki-kćeri iz pojedinih uslužnih djelatnosti koje bi, eventualno, koristila kao outsourcing usluge (npr. IT tvrtke ili računovodstveni servisi itd.) za potrebe cjelokupne međunarodne grupacije. Ovo je jedan od načina na koji međunarodna grupacija može uspješno implementirati model računovodstva u cloud-u kao in-house rješenje.

Računovodstvo u cloud-u kao outsourcing rješenje ekonomski je opravdanije za većinu međunarodnih grupacija, koje nemaju adekvatne IT kadrove i ne žele pratiti brzi razvoj IT infrastrukture, kao dio vlastite razvojne strategije. U ovom slučaju, logično rješenje je da međunarodna grupacija računovodstvene aktivnosti organizira na način da koristi odgovarajuće usluge u specijaliziranim tvrtkama (računovodstveni servisi, IT tvrtke, data centri itd.), koje će imati primarni zadatak da osiguraju i drugu potrebnu infrastrukturu za pružanje ovih usluga. Na taj način, većina dugoročne investicije u IT infrastrukturu se premješta na pružatelje outsourcing usluga, a međunarodna grupacija vlastito poslovanje zasniva na periodičnom (mjesečnom i drugom) plaćanju iznajmljenih usluga i na taj način kratkoročno vrši financiranje računovodstvene funkcije.

Pitanje izbora između primjene softverskog rješenja za implementaciju računovodstva u cloud-u kao in-house ili kao outsourcing rješenja prije svega je strateško pitanje, koje glasi: Hoće li se potrebna IT infrastruktura za vođenje računovodstva financirati kao redovni, kratkoročni, trošak na godišnjoj razini ili kao dugoročna investicija? Sve više strateških menadžera će, u narednom periodu, vlastite poslovne odluke donositi kao dugoročno opredjeljenje da je IT infrastrukturu, neophodnu za računovodstvenu funkciju, isplativije financirati kroz najam odgovarajućih outsourcing rješenja, bez obzira na to jesu li ona kreirana kao paketi usluga od strane jednog specijaliziranog dobavljača ili kao pojedinačne usluge više različitih dobavljača specijaliziranih za pojedinačne vrste usluga (računovodstveni servisi, IT tvrtke, data centri…).

[1] Izvor: http://bolje.hr/rijec/in-house-gt-preraspodjela-u-kuci-za-kucu/5/ 
[2] Izvor: http://bolje.hr/rijec/outsourcing-gt-izdvajanje-posla/1/ 
[3] Op.a. Core business ili glavni poslovni program. Izvor: http://www.poslovni.hr/leksikon/core-business-10  

lejla-softic

Autor: Lejla Softić, dipl.oec.  –  SoftConsulting s.p. 

Smatra da razvoj karijere bez kontinuiranog ulaganja u osobni razvoj i unapređenje znanja i vještina nije moguće postići u 21. stoljeću. Konstantno usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina podjednako je važno, za uspješnu karijeru, koliko je značajno disanje za naš život i zdravlje.

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X