, , ,

Poslovna inteligencija i podrška financijskom odlučivanju

19 ruj 2018

„Ništa nije teže, stoga ni vrijednije, od sposobnosti odlučivanja.“

Poslovno odlučivanje u suvremenim poslovnim uvjetima je sve kompleksnije. Kod delegiranja procesa poslovnog odlučivanja na niže razine, prvo je potrebno u cijelosti ovladati procesom prikupljanja i obrade informacija u poslovnoj organizaciji. Zatim je potrebno izvršiti delegiranje ovlaštenja za financijsko odlučivanje.

Nažalost, nisu svi pojedinci podjednako sposobni i spremni donositi financijske odluke. Na koji način će poslovna organizacija pristupiti procesu donošenja financijskih odluka i delegiranju ovlasti financijskog odlučivanja na niže razine npr. „na povjerenje“ ili izgradnjom sustava poslovne inteligencije, ovisi prvenstveno o razini znanja i vještina strateškog menadžmenta za poduzimanje potrebne digitalne transformacije cjelokupnog poslovanja i financijskog odlučivanja u tvrtki.

Što je poslovna inteligencija?

Poslovna inteligencija (eng. Business Intelligence, BI)[1] je proces prikupljanja podataka i informacija, koji prolaze odgovaraju analitičku obradu da bi postali znanje. Usmjeren je na informacije temeljem kojih se mogu anticipirati budući trendovi, predvidjeti tržišna kretanja, događaji, akcije. Korisnicima nudi personalizirane informacije, odnosno informacije koje su skrojene baš za njih. Cilj je dobiti informacije pravovremeno, a u skladu s tim ciljem spominje se i proaktivnost sustava poslovne inteligencije, koji ne čekaju upit korisnika, već mu dostavljaju informacije.

Podrška financijskom odlučivanju

Sve to vrlo pozitivno utječe na brzinu donošenja odluka, a da se pri tome ne izgubi kvaliteta donesene odluke. Financijsko odlučivanje može biti jednostavno, ako je unutar poslovne organizacije kreiran odgovarajući sustav. Ako to nije slučaj, financijsko odlučivanje može biti vrlo neizvjestan proces. U kojoj mjeri će strateški menadžment dozvoliti da neizvjesnost financijskog odlučivanja preraste u izvjestan financijski rizik, npr. neostvarenje projektiranih prodajnih vrijednosti i druge financijske parametre ocjene uspješnosti poslovanja tvrtke, ovisi o stupnju rizika koji je donositelj odluke spreman prihvatiti. Veći stupanj prihvaćanja rizika istovremeno može značiti i ostvarenje većih dobitaka/gubitaka iz osnova (ne)adekvatnog upravljanja financijskim informacijama u tvrtki.

Kako bi izbjegli neopravdane i nepotrebne financijske rizike nastale uslijed neadekvatnog upravljanja (financijskim) informacijama u tvrtki, strateški menadžeri trebaju postati svjesni činjenice da nisu svemogući i sveznajući. Odnosno, da je potrebno vlastite mentalne procese osloboditi tako da se sve ili većina financijskih informacija, kao i proces odlučivanja, „prepuštaju“ informacijskom tj. BI sustavu.

Upotreba umjetne inteligencije

Tek kada su svi ili većina financijskih informacija pohranjeni u odgovarajući informacijski sustav moguće je osigurati sustavno donošenje financijskih odluka i izvršiti delegiranje ovlaštenja za financijsko odlučivanje. Napredni BI sustavi koji koriste tzv. alate umjetne inteligencije toliko su „kreativni“ da se model financijskog odlučivanja, u cijelosti, može postaviti kao BI sustav, a mentalne sposobnosti ljudi ne moraju se koristiti za npr. financijsko odlučivanje, nego se mogu upotrijebiti na kvalitetniji način, gdje se pri tome ne izgubi kontrola kvaliteta financijskog odlučivanja.

Zagovornici tzv. jake umjetne inteligencije smatraju da je moguće stvoriti sustav koji će u potpunosti moći replicirati sva svojstva ljudskog ponašanja koja se smatraju inteligentnim. Svi veći poslovni sustavi, na globalnom tržištu, počinju s prijenosom funkcije odlučivanja na upotrebu alata umjetne inteligencije i njenu upotrebu u sve većem obujmu, kako bi se rasteretili kreativni potencijali donositelja financijskih odluka za npr. uspostavljanje kvalitetnijih poslovnih odnosa s klijentima, partnerima i ostalim tržišnim akterima.

Prediktivni modeli i intuitivno odlučivanje

U poslovanju, prediktivni modeli koriste uzorke pronađene u povijesnim i transakcijskim podatcima kako bi omogućili procjenu rizika, ali i poslovnih prilika, vodeći prema donošenju ispravnih poslovnih odluka. Prediktivna analitika omogućava povezivanje podataka iz različitih izvora i kanala distribucije, kao što su: baze podataka, podatci na webu, bankomati, tekstualni podaci – bilješke iz call centara i poslovnica.

Zahvaljujući značajnom napretku u pohrani podataka i mogućnostima njihove obrade, stručnjaci za uvid kupca (customer insight – CI) imaju mogućnost analizirati cjelokupno stanovništvo odjednom, ali i pružiti rezultate na razini pojedinačnog potrošača. Prikupljanje ovakvih podataka omogućava predviđanje budućnosti, kroz pronalaženje obrazaca u podacima o prošlosti.

U uvjetima kada su na tržištu raspoloživi svi potrebni alati za digitalnu transformaciju poslovanja tvrtke i kvalitetnije financijsko odlučivanje, na svim razinama u tvrtki, prepuštanje intuitivnom odlučivanju ne smije i ne može biti opravdana financijska odluka strateškog menadžmenta. Intuitivno odlučivanje može biti učinkovito samo ako se kroz mjerljive pokazatelje izvrši kontrola, za sve poslovne odluke koje su donesene intuitivnom metodom prije njihove implementacije.

Financijsko odlučivanje u narednim godinama

Banke i ostali tržišni akteri npr. državne agencije i institucije, u narednim godinama, nakon što u cijelosti ovladaju s vlastitim financijsko-informacijskim tokovima, sve više će od poslovnih organizacija zahtijevati elektroničke podatke, kako bi se brže i učinkovitije donosile financijske odluke unutar ovih sustava. Poslovne organizacije, ne samo da bi mogle ispuniti buduće informatičke standarde postavljene izvana, trebaju u vlastitom informacijskom sustavu, pravovremeno utvrditi potrebne minimalne informacijske standarde za financijsko upravljanje i odlučivanje.

Do potrebnih promjena na tržištu će doći, to je izvjesno. Ono što ostaje neizvjesno je: Na koji način će strateški menadžeri sposobnosti vlastitog odlučivanja delegirati na konkretan BI sustav? Delegiranje financijskog odlučivanja na BI sustav zahtijeva istovremeno i uspostavljanje visokog nivoa cyber sigurnosnosti. Uspostava BI sustava nezamisliva bez primjene visokog stupnja sigurnosti pristupanja i korištenja povjerljivih financijskih i drugih informacija. Ali to je već druga tema, o značaju kreiranja akcijskog plana za upravljanje financijskim rizicima.

[1] Izvor: http://www.skladistenje.com/competitive-intelligence-vs-business-ntelligence-vs-industry-espionage/

lejla-softic

Autor: Lejla Softić, dipl.oec.  –  SoftConsulting s.p. 

Smatra da razvoj karijere bez kontinuiranog ulaganja u osobni razvoj i unapređenje znanja i vještina nije moguće postići u 21. stoljeću. Konstantno usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina podjednako je važno, za uspješnu karijeru, koliko je značajno disanje za naš život i zdravlje.

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X