, ,

Osnovne značajke multi-cloud strategije

5 svi 2021

Digitalna transformacija zasnovana na korištenju virtualne infrastrukture, vlastite i iznajmljene, postaje sve dinamičnija. Različiti alati za poslovanje u oblaku i automatizacija pomažu tvrtkama u održavanju veće vidljivosti i nadzora nad različitim resursima.

Brojne su prednosti poslovanja u oblaku. Uslijed kontinuiranog razvoja digitalnih tehnologija, sve više se pojavljuje potreba primjene multi-cloud strategije s ciljem uštede troškova, poboljšanja učinkovitosti i ublažavanja rizika. Bez obzira je li digitalnom strategijom predviđeno korištenje privatnog ili javnog te jednog ili više oblaka, neophodno je poznavati osnovnu razliku između različitih okruženja u oblaku kako bi strateške odluke bile zasnovane na racionalnim pokazateljima opravdanosti ulaganja u izabrani pristup.

Što je multi-cloud?

Multi-cloud podrazumijeva upotrebu više od jedne usluge u oblaku, od više od jednog pružatelja usluga javnog ili privatnog clouda. Ovaj pristup se također odnosi i na raspodjelu resursa u oblaku, softvera, aplikacija itd. u nekoliko okruženja odnosno kada tvrtka koristi više od jedne platforme u oblaku, gdje svaka pruža određenu vrstu usluga.

Multi-cloud pristup može koristiti nekoliko različitih arhitektura, poput infrastrukture kao usluge (IaaS) i softvera kao usluge (SaaS), za postizanje sveobuhvatnog poslovnog cilja tvrtke. Ovaj pristup obično se koristi s ciljem poboljšanja sigurnosti i izvedbe kroz prošireni način pristupa uslugama u oblaku i kada se želi eliminirati oslanjanje na bilo kojeg pojedinog pružatelja usluga u oblaku.

Prednosti i izazovi primjene multi-cloud strategije

Pri donošenju odluke o izboru više pružatelja usluga u oblaku potrebno je razmotriti prednosti i izazove s kojima se tvrtka može suočiti pri implementaciji multi-cloud strategije.

Svaka cloud platforma ima jedinstvene specifičnosti. Odluka za izbor multi-cloud strategije znači da postoji fleksibilnost u odabiru različitih usluga u oblaku, ovisno o tome što odgovara poslovnim potrebama korisnika usluga. Jedan od glavnih razloga za primjenu multi-cloud strategije može biti i smanjenje troškova, jer postoji mogućnost usporedbe cijena usluga svakog pružatelja usluga u oblaku, a zatim i odabir dostupne usluge u oblaku uz optimalnu cijenu.

Migracija usluga i podataka s jedne cloud platforme na drugu, osiguravajući njihovu izvedbu, sigurnost i usporedbu troškova u skladu s učinkovitošću, neki su od izazova s kojima se tvrtka može suočiti i potrebno ih je razmotriti prije usvajanja multi-cloud strategije.

Multi-cloud strategija i upravljanje podacima

Bolja upotreba podataka, iz internih i vanjskih izvora, za unapređenje korisničkih usluga, marketing i razvoj proizvoda jedan je od razloga zašto tvrtka može izabrati multi-cloud strategiju u svojem poslovanju. Sposobnost prikupljanja, pohranjivanja i analiziranja podataka kao što su: zapisi o transakcijama, sistemski logovi, informacije o lokacijama itd. ima potencijal da se zanemarene informacije pretvore u vrijednu poslovnu imovinu. Multi-cloud podrazumijeva i odgovarajuću strategiju za upravljanje podacima, kako bi se spriječio rizik od ugrožavanja ili gubitka vrijednih podataka.

Pri implementaciji multi-cloud strategije neophodno je da su aplikacije i podaci prenosivi u različite usluge javnog oblaka i interoperabilni s privatnim oblakom, ili više njih. Više je ključnih faktora uspjeha primjene multi-cloud strategije za upravljanje podacima, a najznačajniji su pouzdanost i dostupnost podataka, te kontinuitet poslovanja. Pri upravljanju podacima, potrebno je uspostaviti takvu multi-cloud arhitekturu koja može podržati besprijekorne pristupe i osigurati dostupnost podataka, bez obzira na to gdje se nalaze ili složenost koja je uključena u pronalaženje tih podataka.

Sigurnosni aspekti primjene multi-cloud strategije

Jedan od rizika pri implementaciji multi-cloud strategije je pretpostavka da su podaci sigurni, jer je multi-cloud arhitektura istovremeno i sigurnosna kopija (backup) sama po sebi. Iako implementacija multi-cloud strategije ima određene prednosti kada je u pitanju stupanj zaštite od npr. prekida u radu, to istovremeno ne znači da su svi sigurnosni aspekti zaštite podataka u cijelosti i postignuti izborom ove strategije.

Multi-cloud podrazumijeva kompleksnu arhitekturu i zahtijeva da se sigurnosnim aspektima posveti posebna pažnja. Potrebno je koristiti najbolje prakse i iskusne stručnjake specijalizirane za IT sigurnost. Za upravljanje sigurnosnim aspektima u multi-cloud okruženju preporuča se primjena modela tzv. nulte stope povjerenja, koja pretpostavlja da veze nisu pouzdane, sve dok se ne dokaže da su pouzdane. Na taj način sigurnost imovine u oblaku ne ovisi o povjerenju prema korisnicima i uređajima, jer se svaki korisnik i uređaj provjeravaju prije nego se odobri pristup resursima u oblaku.

Zaključak

Suvremeni korisnici očekuju gotovo trenutni pristup širokom broju usluga i aplikacija, stoga pružatelji usluga u oblaku mijenjaju svoju ponudu sve brže. U multi-cloud okruženju svaka poslovna jedinica u tvrtki može koristiti usluge nekoliko različitih pružatelja usluga, pri čemu se ove usluge plaćaju na različite načine, što može vrlo brzo postati nemoguće centralizirano pratiti, naročito u slučaju potrebe modificiranja ili budućih promjena trenutnog stanja.

Sve veći broj tvrtki usvaja multi-cloud arhitekturu, kombinirajući pri tome infrastrukturu i napredne usluge iz jednog ili više javnih oblaka, a u mnogim slučajevima i privatnih oblaka. Bez obzira na raznovrsne mogućnosti i kombinacije usluga u oblaku, tvrtka treba osigurati sve neophodne uvjete da se decentralizirano poslovanje u oblaku ne pretvori u kaos.

Uvjeti pandemije jedan su od primjera kada tvrtke mogu početi koristiti prednosti multi-cloud arhitekture u svojem poslovanju, zaboravljajući pri tome na brojne kibernetičke opasnosti s kojima su se eventualno mogle suočiti pri tome, uslijed nepostojanja odgovarajuće digitalne strategije. Ovo ne treba biti praksa koja će se nastaviti koristiti, kada je u pitanju primjena prednosti multi-cloud arhitekture.

Pažljiv odabir pružatelja usluga u oblaku i primjena odgovarajuće politike kibernetičke sigurnosti osnovni su preduvjeti za sigurno poslovanje u multi-cloud okruženju. Sigurnost multi-cloud arhitekture mora se redovito procjenjivati, jer će se infrastruktura i softver sa vremenom mijenjati, kao što se mijenja i kibernetičko okruženje, ali i potencijalne prijetnje u istom.

 

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X