, , ,

Lakša i sigurnija razmjena podataka u cloud-u

7 stu 2018

„Uz novi dan dolazi nova snaga i nove ideje. ”

Upravljanje podatcima i dokumentima u cloud-u vrlo je važno za poslovanje međunarodnih grupacija, jer se na taj način lakše i sigurnije  svladavaju prostorne i vremenske barijere između matične tvrtke i tvrtki-kćerki. Da bi se fizičke barijere svladale na odgovarajući način, neophodno je uspostaviti integralan informacijsko-komunikacijski sustav na razini grupacije.

 

Obrada podataka

Obrada podataka[1] se paralelno razvijala s razvojem društva. Od najranijih vremena do dolaska novih tehnologija elektroničke obrade podataka. Razvojem novih hardverskih komponenti, računalna obrada podataka postaje svakodnevno korištena u svim ljudskim djelatnostima.

Postoji sedam metoda obrada podataka: serijska obrada, obrada u stvarnom vremenu, obrada s podjelom vremena, višezadaćna obrada, višeprogramska obrada, simultana obrada i daljinska obrada od kojih je svaka pronašla implementaciju u današnjem svijetu. Sukladno obradi velikih količina podataka, razvijale su se metode pohrane podataka od kojih danas najkorištenija i najpristupačnija „Cloud Data Storage“ pohrana podataka.

 

Sigurnost podataka u cloud-u

S obzirom na to da računovodstvo u cloud-u zahtjeva stalnu online uslugu, javlja se pitanje sigurnosti podataka. Postoji nekoliko područja na koja treba obratiti pozornost kako bi sustav bio siguran. To su upravljanje identitetima, fizička sigurnost, sigurnost osoblja, dostupnost i neprekidnost poslovanja, sigurnost aplikacija, privatnost i pravna pitanja.

Mnogi poslovni subjekti, a naročito međunarodne grupacije, značajan dio financijskih i drugih resursa ulažu u materijalnu imovinu tvrtke kao što su to npr. građevinski objekti, uredska oprema, vozni park itd. jer je to “sigurna” investicija koja se “lako vidi”. Strateški menadžeri radeći u dinamičnom poslovnom okruženju ne smiju zaboraviti na važnost i potrebu investiranja u tzv. nematerijalnu imovinu tvrtke kao što je to npr. integralan informacijsko-komunikacijski (ICT) sustav odnosno odgovarajući softver koji će omogućiti automatizaciju poslovnih procesa i kreiranje baze podataka.

 

Razmjena i pohrana podataka u cloud-u

Poslovno odlučivanje koje se bazira na podatcima, podrazumijeva postojanje odgovarajuće ICT infrastrukture u međunarodnoj grupaciji, a danas se najviše koristi „Cloud Data Storage“ pohrana podataka upravo zbog toga što je ova metoda pohrane podataka najpristupačnija za sve poslovne subjekte, kako za međunarodne grupacije, tako i za tvrtke male i srednje veličine.

Podatci koje poslovni korisnici dobiju u svrhu donošenja ključnih poslovnih odluka, predstavljaju vrijednu informaciju samo ako su na vrijeme procesuirani i dani na uvid. Vrijeme, dakako, ne predstavlja ključnu kategoriju baš u svim slučajevima. Podatci i kasnije mogu biti jednako dobar temelj za donošenje nekih budućih odluka, pogotovo ako zahtjevi poslovanja nisu takvi.

Međutim, u krugu u kojem zahtjevi poslovanja ovise o očekivanjima i zahtjevima krajnjih korisnika, a oni su pak izravno izloženi utjecaju rasta i razvoja novih tehnologija, sve veća brzina rasta posljedično zahtijeva bržu dostupnost informacija. Time se vremenski okvir obrade informacije minimizira kako bi ona u ispravnom obliku korisnicima bila dostupna u vremenu obrade (engl. real-time). Budući da je brzina procesa vrlo važna stavka, cijeli se postupak njihove integracije s novim zahtjevima prebacuje iz on-premise u podatkovna središta u cloud-u.

 

PANTHEON Hosting

Jedno od mogućih rješenja za lakšu i sigurniju razmjenu podataka u cloud-u je i PANTHEON Hosting, odnosno računovodstvo u cloud-u. Ono predstavlja novi način pristupa i pohranjivanja podataka, koji više nisu smješteni lokalno na računalu već u cloud-u.

Podatci koje unosite u  PANTHEON (npr. fakture, računovodstvo, plaće, itd.) pohranjeni su u bazi podataka koja je obično na namjenskom računalu, odnosno serveru. Server je uvijek aktivan, tako da su podatci uvijek dostupni. Pored toga su na serveru odgovarajući sigurnosni uvjeti koji sprječavaju gubitak podataka. To je, prije svega, izrada sigurnosnih kopija te fizička i programska zaštita.

Programu možete pristupiti s više uređaja, u bilo koje vrijeme i s različitih lokacija. U data centru Hrvatskog telekoma baze podataka korisnika se sigurno pohranjuju i dostupne su 24/7, s ciljem omogućavanja kvalitetnog, pouzdanog i pristupačnog softverskog rješenja za upravljanje poslovanjem. Koraci uspostavljanja PANTHEON Cloud usluge su sljedeći:

1. Korisnik šalje prijavu Datalabu koji ga poveže s data centrom.
2. Datalab osigura korisniku PANTHEON klijentom.
3. Korisnik prenese svoje podatke u bazu data centra.
4. Korisnik zatim može početi s radom.

Korisnici PANTHEON Cloud-a tako dobivaju najbolje iz dva svijeta: data centar Hrvatskog telekoma osigurava najam vrhunske računalne opreme, a Datalab osigurava softver, odnosno mogućnost najma PANTHEON-a. Korisniku je potrebno samo korisničko ime i lozinka s kojom se prijavljuje u sustav, a sve ostalo je već pripremljeno i uključeno u cijenu usluga.

 

Zaključak

Jednostavna, laka i sigurna razmjena financijskih i drugih podataka u cloud-u trebala bi biti strateški cilj svih poslovnih subjekata, a naročito međunarodnih grupacija. Pogotovo ako se zna da sa svakim novim danom imamo sve više podataka koje je potrebno obraditi brzo i učinkovito, kako bi se tako dobivene informacije koristile za poslovno odlučivanje.

Strateški menadžeri se trebaju zapitati postoji li u trenutnim uvjetima poslovanja jednostavna, brza, laka i sigurna razmjena financijskih podataka i drugih povjerljivih informacija. Ako je odgovor pozitivan, to znači da su donositelji strateških odluka pravovremeno osigurali potrebnu ICT infrastrukturu. U suprotnome, neophodno je da donositelji strateških odluka sagledaju sve posljedice neodgovarajuće ICT infrastrukture te poduzmu potrebne mjere za korekciju trenutnog načina rada i obrade podataka.

Donositelji strateških odluka na tržištu mogu pronaći različite brendove integralnih ICT sustava, a jedan od njih je i PANTHEON Hosting. Jednostavnost i lakoća razmjene podataka u cloud-u rezultat je novog načina unosa podataka koji se više ne vrši ručno (manualno), a što omogućava da Vaše poslovanje bude brže i konkurentnije. Sigurnost podataka koja se uvijek postavlja kao jedno od pitanja odnosno potencijalnih rizika, vrši se na način da su svi podatci pohranjeni u data centru Hrvatskog Telekoma, uz potpunu sigurnost.

 

[1] Izvor:https://zir.nsk.hr/islandora/object/fpz%3A1131

lejla-softic

Autor: Lejla Softić, dipl.oec.  –  SoftConsulting s.p. 

Smatra da razvoj karijere bez kontinuiranog ulaganja u osobni razvoj i unapređenje znanja i vještina nije moguće postići u 21. stoljeću. Konstantno usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina podjednako je važno za uspješnu karijeru, koliko je značajno disanje za naš život i zdravlje.

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X