, , ,

Koristite li prednosti cloud-a za međunarodno poslovanje?

12 ruj 2018

 

„Ako se čini da imate sve pod kontrolom, znači da ne idete dovoljno brzo.”

 

 

Upravljanje financijama, naročito ako je riječ o međunarodnom poslovanju i korporativnom upravljanju, zahtijeva primjenu odgovarajućih alata za poslovnu komunikaciju, ažurne financijske podatke i koordinaciju aktivnosti za sinkronizirano financijsko izvještavanje. Prednosti primjene cloud-a odnosno računovodstva ‘u oblaku’ za financijsko upravljanje i kontroling, matičnoj tvrtki i svim tvrtkama-kćerima, su brojne, a najznačajnija je jednostavnost korištenja integriranog poslovno-informacijskog sustava i centralizirane baze podataka za analizu, planiranje i izvještavanje.

U najužem smislu korporativno upravljanje može se opisati kao formalni sustav odgovornosti managementa prema dioničarima, koji podrazumijeva zaštitu interesa vlasnika, ponajprije mehanizmima discipliniranja managementa. U najširem smislu, pojam uključuje cijelu mrežu formalnih i neformalnih odnosa koji se javljaju u korporacijama te posljedice tih odnosa za društvo u cjelini. Korporativno upravljanje može se shvatiti i kao skup procesa, običaja, pravila, zakona, odluka, institucija i nadzornih mehanizama kojima se utječe na upravljanje, kontroliranje i administriranje tvrtke.

 

Izazovi poslovanja na međunarodnom tržištu

Izazovi s kojima se suočavaju strateški manageri i financijski direktori u velikim, regionalnim, grupacijama koje posluju na međunarodnom tržištu su brojni, a jedan od izazova je uspostavljanje integriranog poslovno-informacijskog sustava i centralizirane baze podataka primjenom cloud tehnologije. Većina, regionalnih, međunarodnih korporacija još uvijek nedovoljno primjenjuje prednosti cloud-a za integrirano financijsko upravljanje.

Iako koriste prednosti softvera koji su kupljeni od npr. istog IT dobavljača, matične tvrtke i tvrtke-kćeri još uvijek za potrebe integriranog financijskog upravljanja međusobno razmjenjuju podatke putem npr. emaila i Excel tablica. Takav decentralizirani načina rada međunarodnih korporacija zahtijeva dodatni angažman na razmjeni i objedinjavanju podataka, u matičnoj tvrtki i jednoj ili više tvrtki-kćeri.

 

Prednosti računovodstva u oblaku

Primjena cloud-a u međunarodnoj korporaciji, u organizacijskom smislu riječi, ne razlikuje se mnogo u odnosu na način rada koji primjenjuju npr. računovodstveni servisi kada koristi alate računovodstva ‘u oblaku’ za potrebe svojih klijenata – tvrtki male i srednje veličine. Tehnološki uvjeti za primjenu prednosti cloud-a postoje, ali ih je potrebno na odgovarajući način implementirati u regionalnim međunarodnim korporacijama.

 

Ušteda vremenskih resursa

Ako matična tvrtka osigura odgovarajuće preduvjete, npr. da sve tvrtke-kćeri u svojem poslovanju primjenjuju cloud tehnologiju (računovodstvo u oblaku), omogućit će prvu prednost primjene ovih alata: uštedu vremenskih resursa za razmjenu i objedinjavanje financijskih podataka za potrebe (konsolidiranog) izvještavanja u međunarodnoj grupaciji.

 

Jednostavnija i brža financijska analiza

Jednostavnija i brža financijska analiza pojedinih tržišta na kojima djeluju matična tvrtka i tvrtke-kćeri, sljedeća je u nizu prednosti cloud-a. S obzirom na to da sve tvrtke-kćeri koriste cloud odnosno računovodstvo u oblaku, matična tvrtka na dnevnoj razini može vršiti npr. analizu upravljanja zalihama i potraživanja od kupaca, na razini međunarodne grupacije i sl.

Upravljanje zalihama i potraživanjima od kupaca, na razini međunarodne grupacije, u značajnoj mjeri može utjecati na stupanj uspješnosti financijskog poslovanja međunarodne grupacije. Primjena cloud-a, u visoko dinamičnim tržišnim uvjetima, postaje sve više potreba međunarodnih grupacija ako žele proaktivno upravljati vlastitim financijskim poslovanjem u dislociranim tvrtkama-kćerima.

 

Veći stupanj kontrole

Sljedeća prednost primjene cloud-a je odgovarajući stupanj kontrole koji matična tvrtka želi uspostaviti na razini međunarodne grupacije. Ako kontroling funkcija u matičnoj tvrtki može direktno pristupiti (analitičkim) financijskim podatcima u tvrtki-kćeri, što cloud alati omogućavaju, tada se bilo koje nepravilnosti (npr. greške i ispravke grešaka i sl.) u radu tvrtki-kćeri mogu lakše uočiti i ispraviti.

Greške u financijskim podatcima na analitičkom razini nisu vidljive iz sumarnih (sintetičkih) financijskih podataka koje tvrtke-kćeri dostavljanju kao izvještaje za potrebe matične tvrtke. Financijske greške i ispravke odnosno financijske nepravilnosti u radu ne moraju biti namjerne, ali njihov nastanak može pravovremeno ukazati matičnoj tvrtki na npr. nedostatke u znanjima i vještinama financijskog osoblja u tvrtki-kćeri, koje je potrebno unaprijediti dodatnom edukacijom ili na drugi način.

 

(De)centralizacija financijskog upravljanja

Cilj i svrha primjene prednosti cloud-a nije centralizacija financijskog upravljanja, nego računovodstvo u oblaku  omogućava istovremenu (de)centralizaciju financijskog upravljanja i paralelno izvršavanje kontrole na razini međunarodne grupacije i pojedinačnih tvrtki-kćeri. Na taj način, dijeleći resurse, prvenstveno financijske podatke, unutar jedinstvene cloud platforme, matična tvrtka i tvrtke-kćer mogu potpunije izvršavati kontrolne aktivnosti odnosno kvalitetnije upravljati potencijalnim financijskim i tržišnim rizicima.

 

Sigurnost podataka

Sigurnost pohranjenih podataka jedna je od standardnih prednosti primjene cloud-a, pogotovo ako je riječ o upravljanju operativnim rizicima. Obično se zaboravlja da elementarne nepogode ili drugi neplanirani štetni događaji mogu pogoditi jednu ili više tvrtki-kćeri. U tim okolnostima, matična tvrtka može pretrpjeti ne samo materijalne štete (npr. gubitak ili oštećenje zaliha), nego i nematerijalne štete (npr. gubitak financijskih podataka i dokumentacije) u tvrtkama-kćerima. Ako za međunarodno poslovanje korporacija koristi prednosti cloud-a, elektronsko arhiviranje podataka i dokumentacije za potrebe cijele grupacije se može vršiti npr. u matičnoj tvrtki i/ili na nekoj drugoj sigurnoj lokaciji npr. data centri u cloud-u i sl.

 

Nabavom i primjenom tzv. tradicionalnog (on-premise) računovodstva odnosno odgovarajućeg ERP softvera međunarodne korporacije su, na regionalnom tržištu, uspjele uspostaviti jedinstveni IT sustav za financijsko upravljanje. To ne mora značiti da je istovremeno postignuta potpuna integriranost sustava s centraliziranom bazom podataka. Kada se financijski podatci svih članica međunarodne grupacije nalaze na udaljenom serveru, koji može ili ne mora biti u vlasništvu matične tvrtke, moći će se ustanoviti da je korporacija uspostavila integralan sustav za financijsko upravljanje.

U takvim okolnostima, rad po međunarodnim računovodstvenim standardima bit će jednostavnije koordinirati na razini grupacije i lakše ćete moći uočiti (ne)adekvatnu primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda unutar pojedinih članica međunarodne grupacije.

lejla-softic

Autor: Lejla Softić, dipl.oec.  –  SoftConsulting s.p. 

Smatra da razvoj karijere bez kontinuiranog ulaganja u osobni razvoj i unapređenje znanja i vještina nije moguće postići u 21. stoljeću. Konstantno usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina podjednako važno, za uspješnu karijeru, koliko je značajno disanje za naš život i zdravlje.

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X