,

Kontroling i računovodstvo u cloud-u

19 lis 2018

Bogatstvo se nalazi posvuda i čeka da bude iskorišteno.

U suvremenim uvjetima poslovanja stručne kompetencije financijskih menadžera, posebice u kontroling funkciji, jedan su od faktora uspješnog poslovanja. Kontroling funkcija u međunarodnoj grupaciji ima posebnu ulogu, jer strateški menadžeri žele pravovremeno znati odgovore na pitanja: „Koje tvrtke-kćeri generiraju gubitke?“, „Koji segment poslovanja postaje ‘teret’ za međunarodnu grupaciju i kako ga treba riješiti?“ i slično.

Ako u međunarodnoj grupaciji postoji uređeni sustav kontrolinga te kada se za ove potrebe primjenjuju prednosti računovodstva u cloud-u, odgovori na postavljena pitanja bit će na raspolaganju strateškom menadžmentu u vrlo kratkom vremenu. U suprotnom, bit će potrebno pronaći kvalitetne mehanizme za brzo i učinkovito izvještavanje na razini međunarodne grupacije, kako bi se pravovremeno uočile slabe strane pojedinih tvrtki-kćeri.

Što je kontroling?

Kontroling[1] nisu samo tablice ili grafikoni, izvještaji ili prezentacije, kao što se vrlo često misli. Kontroling je znanje i umijeće, filozofija upravljanja na bazi ekonomske logike racionalnosti. To je skup multidisciplinarnih znanja koja su potrebna kako bi se na bazi bezbrojnih podataka iz tvrtke i izvan nje prikupila optimalna količina informacija koje su menadžerima, dakle onima koji odlučuju, neophodne za kvalitetno odlučivanje.

Sastoji se od integriranog sustava upravljanja koji u osnovi ima sustav vrijednosti – viziju, misiju i ciljeve – kao temelj poslovne politike tvrtke. Kontroling, zatim, objedinjuje planiranje, kontrolu, informiranje, organizaciju i upravljanje ljudskim potencijalima.

Na koji način će biti organizirana kontroling funkcija ovisi o više faktora: veličine tvrtke, organizacijske i menadžerske strukture, raspoloživih ljudskih potencijala iz područja kontrolinga te organizacijske kulture koja će u značajnoj mjeri utjecati na proces upravljanja promjenama u tvrtki.

Kontroling i računovodstvo u cloud-u

Ako je kontroling funkcija prvenstveno računovodstveno orijentirana, zadatak kontrolinga se svodi na učinkovitu pripremu računovodstvenih podataka i financijskih informacija s ciljem osiguravanja likvidnosti i pozitivnoga poslovnog rezultata međunarodne grupacije. U ovom slučaju uobičajeno je da kontroling bude dio službe računovodstva, a za kontroling funkciju je značajno da se na razini međunarodne grupacije primjenjuju odgovarajući IT alati kao što je to npr. računovodstvo u cloud-u.

Izuzetna složenost procesa upravljanja zahtijeva da se kontrolerski način razmišljanja primjenjuje kod svih zaposlenika, a ne samo kod osoblja u računovodstvenoj funkciji i kontrolingu. Primjenom računovodstva u cloud-u ovakav način razmišljanja može se i praktično realizirati kroz odgovarajući informacijsko-komunikacijski sustav. U međunarodnoj grupaciji, primjenom alata računovodstva u cloud-u kontroling funkcija osigurava potrebnu racionalnost pri korporativnom upravljanju.

Kontrolingom se omogućuje bolje i preciznije planiranje poslovnih procesa budući da je za dobro planiranje potrebno imati mnogo kvalitetnih informacija. Isto tako, kontrola ostvarene proizvodnje, prodaje, prihoda, troškova i ostalih aktivnosti znatno je bolja primjenom tehnika kontrolinga, a naravno da je vrlo važna i potpora informatičke tehnologije pomoću koje se prikupljaju točne informacije i omogućuje kvalitetna kontrola.

Kontroling pomoću svojih principa koordinacije i integracije te korištenjem različitih instrumenata operativnog i strategijskog upravljanja pomaže menadžmentu u bržem i boljem prilagođavanju unutarnjim i vanjskim promjenama te pronalaženju načina smanjenja troškova.

Poseban izazov za kontroling funkciju u međunarodnoj grupaciji odnosi se na usklađivanje različitih poslovnih jedinica (tvrtki-kćeri) i njihovih menadžera s jedne strane te usklađivanje razina planiranja na razini međunarodne grupacije s druge strane, od strateškog planiranja preko srednjoročnog planiranja i budžetiranja kapitala do samog procesa godišnjeg budžetiranja.

Pri tome primjena alata računovodstva u cloud-u može biti veoma korisna, jer omogućava da se s ograničenim kadrovskim potencijalima u funkciji kontrolinga na brz i učinkovit način upravlja na razini cjelokupne međunarodne grupacije. Primjenom alata računovodstva u cloud-u kontroling funkcija zadržava “lean” sustav upravljanja na razini međunarodne grupacije. Na taj način osigurava se potrebna fleksibilnost poslovanja, gdje detaljnost pri planiranju i budžetiranju treba biti optimalna, a ključni pokazatelji trebaju biti povezani sa strategijom međunarodne grupacije.

Zaključak

Poslovica „Bez alata nema zanata“ najjednostavnije opisuje važnost računovodstva u cloud-u za kontroling funkciju i uspješno poslovanje međunarodne grupacije. Uspješnost strateškog upravljanja u međunarodnoj grupaciji ovisi prvenstveno o učinkovitosti funkcije kontrolinga, koja bi trebala na razini svih tvrtki-kćeri brzo objediniti neophodne informacije za poslovno odlučivanje.

Ukoliko se uslijed nepostojanja adekvatnih IT alata odnosno neprimjenjivanja alata računovodstva u cloud-u funkcija kontrolinga svede samo na kreiranje tablica ili grafikona, izvještaja ili prezentacija s podatcima na razini međunarodne grupacije, neće doći do uspostavljanja integriranog sustava upravljanja zasnovanog na vrijednostima međunarodne grupacije: viziji, misiji i ciljevima kao temeljima poslovne politike. Zato se stručnjaci u funkciji kontrolinga ne smiju zadovoljiti korištenjem neprikladnih IT alata i metodologije, nego pronaći nove načine za kvalitetnije obavljanje vlastitih poslovnih zadataka i na taj način proaktivno utjecati na proces upravljanja promjenama u međunarodnoj grupaciji.

Kontroling kao poslovna funkcija u vremenima kontinuiranih promjena i globalizirane tržišne utakmice ima za cilj osiguravati uvjete za pravovremeno i učinkovito donošenje dobrih odluka izbjegavajući nepotrebne rizike i minimizirajući one neizbježne. Od kontrolinga kao strateškog koncepta se zahtjeva i očekuje da:

  • pametnim korištenjem informacija iz eksternog i internog okruženja, te iz prošlosti i sadašnjosti, upućuje na budućnost
  • kroz svakodnevnu prisutnost u poslovanju osigura unaprjeđenje efikasnosti i efektivnosti
  • harmonizira, koordinira i integrira organizaciju i poslovne procese
  • usklađuje ambicije i planove s mogućnostima i ostvarenjima.

Za složene zadatke koje funkcija kontrolinga obavlja potrebno je imati i adekvatne IT alate, a računovodstvo u cloud-u predstavlja minimalno potreban alat kako bi se u međunarodnoj grupaciji mogle pravodobno i učinkovito donositi kvalitetne poslovne odluke.

[1] Izvor: http://www.poslovni.hr/tips-and-tricks/kontroling-kao-spas-u-kriznim-vremenima-114043

lejla-softic

Autor: Lejla Softić, dipl.oec.  –  SoftConsulting s.p. 

Smatra da razvoj karijere bez kontinuiranog ulaganja u osobni razvoj i unapređenje znanja i vještina nije moguće postići u 21. stoljeću. Konstantno usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina podjednako je važno za uspješnu karijeru, koliko je značajno disanje za naš život i zdravlje.

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X