,

Koliko uspješno upravljate operativnim rizikom?

25 srp 2019

“Rizik je donositi odluke u nesigurnom okruženju. Ne donositi ih, također je rizik.”

 

Jedan od zadataka financijskih menadžera je i upravljanje rizicima. Za tvrtku je posebno važno učinkovito upravljanje operativnim rizicima. Nažalost, financijski menadžeri u hrvatskim tvrtkama ne posvećuju dovoljno pažnje ovim aktivnostima. Stoga je bitno osvijestiti njihovo postojanje na svim razinama poslovanja, a zatim poduzeti potrebne mjere za proaktivno upravljanje operativnim rizicima.

 

Što je operativni rizik ?

Operativni rizik sažima neizvjesnosti i opasnosti sa kojima se tvrtka suočava pri obavljanju svojih poslovnih aktivnosti unutar određenog područja ili industrije. To je vrsta poslovnog rizika koja nastaje kao posljedica neadekvatnih ili pogrešnih internih procedura, pogrešaka koje su uzrokovali ljudi i sustavi, ili kao rezultat vanjskih događaja kao što su npr. politički ili ekonomski događaji, ili inherentni cijelom tržištu ili tržišnom segmentu, poznatom kao sistemski rizik.

Operativni rizik se može klasificirati kao niz nesustavnih rizika, koji je jedinstven za određenu tvrtku ili industriju. To znači da tvrtke prihvaćaju da su njihovi ljudi, procesi i sustavi nesavršeni, kao i da mogu nastati financijski gubitci koji proizlaze iz toga. Obuhvaća pravni rizik, ali isključuje strateški rizik i rizik reputacije.

 

Sustavno upravljanje operativnim rizikom

Operativni rizik može imati ključnu ulogu u razvoju sveobuhvatnih programa za upravljanja rizicima koji uključuju kontinuitet poslovanja i planiranje oporavka od katastrofe te mjere informacijske sigurnosti i usklađenosti. Prvi korak u razvoju strategije za upravljanje operativnim rizikom je kreiranje plana za identificiranje, procjenu i ublažavanje rizika.

Za identifikaciju i upravljanje operativnim rizikom potreban je sustavan pristup. Proces započinje identifikacijom rizika putem radionica, anketa i registara rizika. Kada se jednom identificiraju, financijski menadžeri moraju sustavno i točno procijeniti operativne rizike u smislu njihovog utjecaja i vjerojatnosti događanja. Nakon identifikacije i procjene, operativni rizici se grupiraju prema bilo kojoj od četiri tehnike za upravljanje rizikom: praćenje, smanjenje, prijenos i zadržavanje. Za svaku rizičnu kategoriju u registru operativnih rizika potrebno je razraditi popis generičkih rizika. Sljedeći korak je kontrola rizika. Upravljanje rizicima zahtijeva stalno praćenje, pregled i kontrolu odnosno poduzimanje odgovarajućih mjera.

 

Uloga i zadaci risk menadžera

Risk menadžeri odnosno menadžeri za upravljanje operativnim rizikom trebaju imati analitičke vještine i vještine logičkog zaključivanja, jer je njihov zadatak procjena procesa kontrole rizika unutar tvrtke. To obično uključuje praćenje politika i primjenu alata za upravljanje operativnim rizikom, kako bi se odredila njihova djelotvornost unutar određene tvrtke. Također trebaju razviti operativne prakse za upravljanje operativnim rizicima koje su u skladu s poslovnom politikom tvrtke.

Risk menadžeri trebaju biti i učinkoviti komunikatori, naročito kada je strateškom menadžmentu potrebno objasniti mogućnosti savladavanja i/ili prijenosa rizika. Dakle, zadatak im je pružiti savjetodavnu podršku višem menadžmentu o svim operativnim rizicima s kojima se susreću i predloženom smjeru djelovanja za rješavanje tih rizika. Nadalje, menadžeri za upravljanje operativnim rizicima također će morati osposobiti i motivirati zaposlenike za usvajanje novih praksi za upravljanje operativnim rizikom. To se odnosi na zaposlenike na različitim razinama u tvrtki: od osoblja koje se suočava s početnom razinom kvalitete, preko IT osoblja, do viših menadžera.

Najznačajniji zadatci menadžera za upravljanje operativnim rizicima su:

  • provesti strateški plan za sprječavanje, uklanjanje i ublažavanje operativnih rizika,
  • pomoći analitičarima operativnog rizika u ocjeni ključnih rizika i kontrolnih pokazatelja,
  • koordinirati aktivnosti s višim menadžmentom u provođenju pregleda operativnih rizika,
  • istražiti temeljne uzroke operativnih rizika i pružiti podršku za ublažavanje rizika.

 

Kako kreirati uspješan sustav za upravljanje operativnim rizikom?

Ako namjeravaju postići izvrsne rezultate u suvremenom i dinamičnom okruženju, tvrtkama svih veličina i u svim industrijama potrebne su najbolje prakse za identificiranje i upravljanje ključnim operativnim rizicima. Pri tome je učinkoviti okvir za upravljanje operativnim rizicima ključan za tvrtke. Za razvoj uspješnog okvira za upravljanje operativnim rizikom u tvrtki, potrebno je:

  • uspostaviti odjel za upravljanje (operativnim) rizikom kao cjelovitu poslovnu funkciju,
  • kreirati efikasan sustav za prikupljanje i agregiranje podataka o operativnim rizicima,
  • iskoristiti IT alate za potrebne promjene, a ne samo za izvještavanje o operativnim rizicima,
  • fokusirati se na učinkovito upravljanje operativnim rizikom, a ne na sankcioniranje grešaka i propusta u operativnim aktivnostima tvrtke (odjela, zaposlenika) odnosno fokusirati se na pomaganje poslovnom sektoru kako bi smanjio materijalne izloženosti riziku i proširio aktivnosti preuzimanja rizika tamo gdje poslovne koristi prevladavaju rizike,
  • izgraditi učinkovite suradničko-kolegijalne odnose tima za upravljanje operativnim rizikom i ostalih poslovnih funkcija (timova) u tvrtki.

 

Zaključak

Financijski menadžeri trebaju razumjeti ključne elemente učinkovitog upravljanja operativnim rizicima pri sustavnom upravljanju rizicima na razini tvrtke. Pri upravljanju operativnim rizicima, neophodno je koristiti najbolje prakse i standarde kvalitete. Svaka tvrtka treba razviti učinkovite metode identifikacije, procjene i mjerenja operativnog rizika (kvalitativne i kvantitativne).

Unifikacija politika i postupaka za ublažavanje i kontrolu operativnog rizika je ključna. Financijski menadžeri trebaju usvojiti učinkovite i pojednostavljene tehnike procjene operativnih rizika i povezati operativne rizike sa strateškim ciljevima tvrtke. Jedan od zadataka financijskih menadžera je uspostava kontinuiranog usmjeravanja i osvješćivanja svih zaposlenika o važnosti provođenja kreiranih politika i postupaka za ublažavanje i kontrolu operativnog rizika, kako bi se podržalo širenje kulture za proaktivno upravljanja operativnim rizikom u tvrtki.

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X