,

Koliko su utjecajni PR menadžeri?

26 pro 2019

 “News is something somebody doesn’t want printed; all else is advertising.”
― William Randolph Hearst

 

Ako tvrtka želi uspješno realizirati vlastitu marketinšku strategiju, PR menadžeri su nezaobilazni dio multidisciplinarnog marketing tima. Utjecaj PR menadžera, pri kreiranju imidža tvrtke, posebno dolazi do izražaja primjenom alata digitalnog marketinga. U suvremenim uvjetima poslovanja, na tržištu se pojavljuje sve veći broj zagovornika brendova, tzv. influencera koji su javne osobe koje svojim osobnim angažmanom utječu na ciljanu publiku s kojom komuniciraju. Za razliku od influencera, PR menadžeri su oduvijek imali zadatak, djelujući unutar konkretne tvrtke i/ili projekta, (in)direktno utjecati na imidž tvrtke kod ciljane publike. Za razliku od influencera, PR menadžeri su utjecajni ‘ljudi iz sjene’, čiji zadatak je izgraditi uspješne i dugoročne odnose s medijima i javnošću.

Tko je PR menadžer?

PR menadžer  (Menadžer za odnose s javnošću) je osoba koja medijima i javnosti svakodnevno pruža informacije o konkretnoj tvrtki, brendu ili osobi, a u kriznim situacijama upravlja cjelokupnom komunikacijom tvrtke. PR menadžer trebao konstantno biti na raspolaganju predstavnicima medija. Najbolje rezultate postiže uspostavljanjem i održavanjem redovnih, osobnih, kontakata s predstavnicima medija. Smatra se da su najuspješniji PR menadžeri iz područja novinarstva, jer najbolje poznaju šta je medijima potrebno i na koji način mediji funkcioniraju. PR menadžeri trebaju biti komunikativni, znati kako izazvati pažnju, imati sposobnost uvjeravanja i kontinuirano se usavršavati

Zašto su PR menadžeri utjecajni?

Uloga PR menadžera u tvrtki uključuje izgradnju međusobnog razumijevanja, društvene odgovornosti i ostvarivanja zajedničkih interesa tvrtke i njegove ciljane publike. S obzirom na vrlo važnu ulogu koju imaju u tvrtki, PR menadžeri su u hijerarhijsko-organizacijskoj strukturi tvrtke u direktnoj komunikaciji sa strateškim menadžmentom, čije stavove i buduće namjere prezentiraju široj (vanjskoj i unutarnjoj) javnosti. S obzirom na to da su im dostupne bitne informacije i imaju direktan utjecaj na način prezentacije ključnih informacija tvrtke prema ciljanoj publici, PR menadžeri su obično utjecajni ‘ljudi iz sjene’. Tako se u medijima mogu pronaći brojni sadržaji i informacije kojima se prezentiraju strateške odrednice poslovanja tvrtke, kao i druge izjave strateškog menadžmenta tvrtke, koje je kreirao i putem medija plasirao PR menadžer.

Kako PR menadžeri postaju utjecajni?

Svi PR menadžeri nisu podjednako uspješni, iako su im zadatci koje obavljaju manje-više istovjetni. Tajna uspješnosti PR menadžera je u kreiranju željenog utjecaja na ciljanu publiku odnosno medije. Uspješni PR menadžeri, koristeći odgovarajuće komunikacijske vještine, relativno lakše dolaze do publiciteta u medijima, kao jednog od oblika besplatne promocije brenda odnosno poslovanja tvrtke. Stoga pojedine tvrtke, umjesto da u vlastitom marketing timu imaju zaposlene PR menadžere, opredjeljuju se na korištenje usluga renomiranih PR agencija, koje već imaju uspješno izgrađene odnose s medijima i ostalim tržišnim dionicima. Koliko su složeni suvremeni odnosi sa javnošću najbolje pokazuje jedno od  istraživanja, koje je pokazalo da na cca 80% medijskog izvještavanja direktno utječu odnosi s javnošću. To se postiže dobrim i recipročnim odnosima između novinara i PR menadžera. Ukoliko su PR menadžeri uspješni u svom poslu, odnosi sa javnošću imaju direktan utjecaj na ono što je napisano u medijima, ali bez narušavanja novinarskog integriteta.

Prednosti PR menadžera vs. Influencer marketing

Iako postoji mišljenje da će primjena alata influencer marketinga postepeno zamijeniti zadatke koje obavljaju i utjecaj kojeg imaju PR menadžeri u svijetu (digitalnih) medija i komunikacija, to se neće dogoditi u dogledno vrijeme. Naime, PR menadžeri imaju raznovrsne komunikacijske uloge i specijalizaciju (komunikacijski tehničar, komunikacijski posrednik, problemski posrednik i stručnjak za odnose s javnošću). Primjenom alata influencer marketinga samo se dodatno iskristalizirala razlika između različitih uloga i specijalizacija u odnosima s javnošću, gdje influenceri preuzimaju ulogu komunikacijskih posrednika, kao jednog od suradnika PR menadžera odnosno stručnjaka za odnose s javnošću.

Kombinacija različitih uloga u odnosima s javnošću, koje imaju influenceri i PR menadžeri, može biti višestruko korisna, jer ciljana publika vrlo lako može prepoznati razliku u objavama koje kreiraju jedni i drugi stručnjaci za odnose s javnošću. Suštinska razlika u njihovim utjecajima je da su influenceri neovisni i djeluju izvan brenda, što ciljana publika i (emotivno) osjeća, dok PR menadžeri mogu kreirati zaista sjajan i podjednako kreativan sadržaj, ali će tako kreirana objava na (digitalnim) medijima uvijek imati karakter priopćenja za javnost odnosno neće izazavati kod ciljane publike onu vrstu emocionalnog doživljaja, kao što se to događa pri djelovanju influencera, koji su upravo zbog svog personalnog odnosa emotivno prihvatljiviji iz perspektive ciljane publike.

Zaključak

Utjecaj PR menadžera posebno je važan za uspješnu izgradnju imidža tvrtke i/ili brenda na tržištu. Na koji način će tvrtka poduzimati vlastite PR aktivnosti (inhouse ili outsourcing PR usluge) ovisi od kreirane komunikacijske strategije tvrtke. Hoće li i na koji način alati influencer marketinga biti korišteni za potrebe utjecaja na ciljanu publiku, ovisit će od tvrtke do tvrtke odnosno o odlukama PR menadžera hoće li za izgradnju imidža tvrtke i/ili brenda koristiti usluge tzv. mikro ili makro influencera.

Bez obzira na izabranu komunikacijsku strategiju tvrtke i način na koji se ista implementira na tržištu, neizostavna je uloga i utjecaj PR menadžera pri tome. Utjecajni PR menadžeri možda nisu toliko medijski eksponirani, ali su zato rezultati njihovog rada vrlo dobro poznati ciljanoj publici. Stoga, ukoliko bi se na pitanje iz naslova ovog teksta trebao ponuditi konačan odgovor, on bi glasio: PR menadžeri su utjecajni u onoj mjeri u kojoj su mediji uspješno realizirali planirane komunikacijske aktivnosti tvrtke i koliko je zahvaljujući tome tvrtka postigla svoju jedinstvenu prepoznatljivost kod ciljanog tržišta, ali i šire javnosti na (digitalnom) tržištu.

 

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X