, ,

Koje su organizacijske vrijednosti Vašeg tima?

28 kol 2019

„Timski rad je raditi zajedno – čak i odvojeno.“

– Andrew Carnegie

 

Organizacijske vrijednosti imaju posebnu važnost za timsku suradnju. Ako su organizacijske vrijednosti formalno, ali i suštinski, implementirane u svakodnevnoj praksi tvrtke, to će za rezultat imati uspješnu timsku suradnju u tvrtki. Jedna od organizacijskih vrijednosti tvrtke može biti i timski duh, koji se treba kontinuirano njegovati, a ne samo načelno podržavati. Ukoliko tvrtka uspije svakodnevno primjenjivati svoje organizacijske vrijednosti, to znači da menadžment na svim razinama u organizacijskoj strukturi tvrtke uspješno obavlja svoj zadatak.

Što je timski rad?

Timski rad je zajednički napor grupe ljudi kako bi postigli zajednički cilj. Postignuće se uobičajeno mjeri nekim oblikom izvršenja zadataka, svojevrsnim indikatorom koji može biti zadovoljstvo kupaca ili rast prodaje. Cilj timskog rada je stvaranje atmosfere koja će zaposlenicima omogućiti da bolje izvršavaju svoje radne zadatke. Do poboljšanja timskog rada dolazi kada grupa promijeni svoje ponašanje, a rezultat se ogleda u poboljšanju radnog učinka. Što je zajednički rad ‘čvršći’, radni učinak je bolji.

Kako definirati organizacijske vrijednosti?

Svako tvrtka treba definirati vlastite organizacijske vrijednosti. Korporacije obično imaju formalno definirane organizacijske vrijednosti, koje su sastavni dio njihovih promotivnih aktivnosti, dok većina MSP odnosno tvrtke čiji su vlasnici poduzetnici obično prakticiraju organizacijske vrijednosti koje su neformalno ili manje formalno definirane u odnosu na poslovne korporacije.

Pri definiranju organizacijskih vrijednosti potrebno je da strateški menadžment, formalno ili neformalno, utvrdi osnovne smjernice koje će omogućiti specifično ponašanje zaposlenika. Organizacijske vrijednosti opisuju temeljnu etiku ili načela kojih se tvrtka odnosno svi zaposlenici i menadžment pridržavaju u svom radu. Organizacijske vrijednosti trebaju biti inspirativne, ali i istovremeno trebaju ograničavati neka od neželjenih ponašanja.

Neke od osnovnih smjernica odnosno organizacijskih vrijednosti mogu biti: integritet, autentičnost, inovativnost, odgovornost, lojalnost, timski rad, liderstvo, uspjeh, uspješnost itd. One se mogu promovirati putem odgovarajućih promotivnih slogana ili na drugi način.

Zašto su organizacijske vrijednosti potrebne tvrtki?  

Bez obzira jesu li zapisane ili ne, organizacijske vrijednosti određuju vaš brand i ugled tvrtke. Ukoliko su organizacijske vrijednosti formalno definirane, potrebno ih je provesti u odgovarajuća ponašanja odnosno trebaju zaživjeti u svakodnevnoj praksi tvrtke i to kao pozitivno iskustvo. Kada organizacijske vrijednosti nisu formalno definirane, to ne znači da iste ne postoje, nego da se prakticiraju na neformalnoj osnovi i potrebno ih je formalizirati, prije ili kasnije.

Osnovne značajke tvrtke koja imaju formalno definirane organizacijske vrijednosti su:

  • uspješniji su u onome što rade u odnosu na tvrtke koja nemaju formalno ( precizno) definirane organizacijske vrijednosti,
  • smatraju se otvorenima i pouzdanim poslovnim subjektima,
  • postoje precizni mehanizmi koji osiguravaju da su organizacijske vrijednosti temelj zajedničke svrhe tvrtke, koja se podrazumijeva i izvršava pri cjelokupnom poslovanju tvrtke,
  • vrijednosti postavljaju jasna očekivanja od zaposlenika o tome kako se oni odnose jedni prema drugima, ali i prema kupcima, dobavljačima i poslovnim partnerima.

Organizacijske vrijednosti vs. organizacijska kultura

Organizacijske vrijednosti nisu isto što i organizacijska kultura, ali su organizacijske vrijednosti sastavni dio organizacijske kulture tvrtke. Naime, organizacijske vrijednosti su smjernice za donošenje odluka odnosno prepoznavanje onoga šta je važno i ispravno, dok je organizacijska kultura skup poslovnih praksi, procesa i interakcija koje čine radnu okolinu. Dakle, pomoću organizacijskih vrijednosti se oblikuje organizacijska kultura tvrtke.

Ukoliko formalno definirane organizacijske vrijednosti i organizacijska kultura tvrtke nisu usklađeni, to može značiti da su u tvrtki paralelno uspostavljene neformalne organizacijske vrijednosti odnosno pojedinačne vrijednosti koje su nametnuli određeni pojedinci u tvrtki na osnovi npr. vlastite moći ili autoriteta kojeg imaju u konkretnoj tvrtki.

Zaključak

Za timski rad i dugoročno uspješne radne i druge poslovne odnose neophodno je definirati precizne organizacijske vrijednosti tvrtke.

Uspostava timskog duha u tvrtki, kao jedne od organizacijskih vrijednosti, zahtijeva puno timskog rada pri usklađivanju individualnih vrijednosti pojedinaca sa organizacijskim vrijednostima tvrtke.

Organizacijske vrijednosti su važne sa poslovanje tvrtke jer one predstavljaju srž (suštinu) tvrtke i prvenstveno im je cilj pomoći tvrtki da se na tržištu razlikuje u odnosu na konkurenciju i ostale tržišne aktere.

Za njegovanje organizacijskih vrijednosti tvrtke, potrebno je da strateški menadžment periodično (npr. jednom godišnje i sl.) analizira način na koji se izjava o organizacijskim vrijednostima primjenjuje u svakodnevnoj praksi tvrtke.

Pri definiranju i periodičnoj reviziji organizacijskih vrijednosti potrebno je da strateški menadžment utvrdi jesu li one međusobno usklađene i kompatibilne s vizijom i misijom tvrtke.

 

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X