, ,

Kako računovođe mogu modernizirati poslovanje?

23 sij 2019

„Tko želi daleko stići, mora rano ustati.”

 

Računovođa može obavljati različite vrste računovodstvenih poslova. Pri tome se opseg poslova može razlikovati: od unosa financijskih podataka u poslovne knjige koje su u obliku odgovarajućeg softvera, preko obračuna pojedinih financijskih vrijednosti (npr. plaća, amortizacije i itd.), do ocjene trenutnog financijskog stanja i poslovnog uspjeha tvrtke te planiranja financijskog dijela poslovnog plana.

Vođenje računovodstva je jednostavnije ako računovođa izvrši moderniziranje poslovanja primjenom npr. računovodstva u cloud-u. Računovođa moderniziranjem vlastitog poslovanja postaje kvalitetniji pružatelj usluga i izvor informacija za strateške menadžere, pri povećanju konkurentnosti tvrtki na tržištu te tako omogućavaju kvalitetan razvoj poslovanja tvrtki.

 

Knjigovođa vs. ovlašteni računovođa

Knjigovođa obavlja poslove izrade, vođenja, pohranjivanja i održavanja poslovno-financijske dokumentacije u tvrtki odnosno pomaže pripremiti i pregledati račune, te proučava podatke i poslovne knjige. Zadatak knjigovođe je da pomaže ovlaštenom računovođi u financijskom savjetovanju tvrtke tako da priprema statističke podatke i financijske izvještaje itd.

Ovlašteni računovođa je licenciran za obavljanje poslova u računovodstvenoj profesiji i ima zadatak da priprema namjenske informacije za strateško odlučivanje, vrednuje bilančne pozicije, predviđa ishode poslovanja tekućeg i budućeg razdoblja, vrši  uvođenje novih informacijskih sustava u tvrtki i drugo. Pri tome je neophodno osigurati kontinuiran profesionalni razvoj računovođe.

 

Zašto je potrebno modernizirati računovodstvene poslove?

Biti uspješan knjigovođa odnosno ovlašteni računovođa u suvremenom poslovnom okruženju, koje karakteriziraju konstantne promjene, podrazumijeva obavljanje poslovnih aktivnosti većinom u digitalnom okruženju. Informacijske tehnologije i njihova primjena u računovodstvenim poslovima podrazumijevaju osim korištenja npr. MS Office alata i specijaliziranih softvera za računovodstvo, primjenu sve više online alata npr. e-banking, ePDV itd.

Umjesto konvencionalnog načina dokumentiranja financijskih transakcija i izvještavanja, računovođe sve više koriste digitalne alate za ove potrebe. To su samo neki od razloga zašto je neophodno izvršiti modernizaciju računovodstvenih poslova, bez obzira na to radi li se o međunarodnoj grupaciji, tvrtkama-kćerima, tvrtkama male i srednje veličine ili specijaliziranim tvrtkama za pružanje računovodstvenih usluga.

 

Prednosti moderniziranja poslovanja za računovođe

Moderniziranje poslovanja pred računovođe postavlja brojna pitanja. Jedno od pitanja je: Treba li nastaviti koristiti samo trenutne softvere ili početi koristiti druge digitalne alate? Pri odgovoru na ovo pitanje, suvremeni računovođa nema dilemu. Danas računovođe osim što koriste softvere za vođenje računovodstva, sve više imaju i vlastite web stranice i koriste prednosti društvenih mreža za suradnju s trenutnim i potencijalnim klijentima.

Moderniziranje poslovanja računovođama omogućava pružanje usluge na širem teritoriju odnosno za potrebe međunarodnih grupacija. To mogu zahvaliti primjeni digitalnih alata u svom poslovanju koji im omogućuju:

  • obavljanje računovodstvene usluge na pojedinačnom tržištu u skladu s lokalnim zakonima,
  • osiguravanje računovodstvenog i poreznog savjetovanja u skladu s lokalnim zakonodavstvom,
  • vođenje računovodstva i nadzor nad svim dokumentima u regiji na jednom mjestu,
  • usporedbu lokalnih zakona na razini međunarodne grupacije te
  • osiguravanje neophodnih informacija za sva tržišta.

 

Internet računovodstvo kao oblik moderniziranja poslovanja

Tvrtke specijalizirane za pružanje računovodstvenih usluga sve više se opredjeljuju za primjenu internet računovodstva kojim mogu osiguravati profesionalnu računovodstvenu podršku međunarodnim grupacijama, bez obzira na specifičnosti koje vrijede u zakonodavstvu za računovodstvo i porezne politike u različitim državama.

Primjenom suvremenih informacijskih rješenja za online poslovanje odnosno pružanjem usluga internet računovodstva i aktivnim prisustvom na međunarodnom tržištu sve informacije za sve regije u kojima posluju međunarodne grupacije osigurane su na jednom mjestu.

 

 Zaključak

Hoće li računovođe promatrati moderniziranje vlastitog poslovanja kao prijetnju ili šansu za poslovni razvoj ovisi, prije svega, o spremnosti na promjene u trenutnom načinu rada i prelazak na primjenu digitalnih alata za (vlastito) međunarodno poslovanje. Tako se osigurava pružanje računovodstvenih usluga ne samo tvrtki male i srednje veličine koje djeluju na domaćem tržištu, nego i međunarodnim grupacijama koje djeluju na više različitih tržišta.

Specijalizacija u pružanju usluga vođenja računovodstva za međunarodne grupacije podrazumijeva poznavanje različitih zakona na razini područja djelovanja međunarodne grupacije, primjenu odgovarajućim MRS[1] i visok stupanj digitalizacije poslovanja korištenjem npr. računovodstva u cloud-u.

Suvremene računovođe koji su se opredijelili na kontinuirano moderniziranje poslovanja već koriste prednosti vođenja računovodstva u cloud-u, kao i prednosti odgovarajućih mobilnih aplikacija koje klijentima omogućavaju da u svakom trenutku imaju pristup ažurnim i pregledno uređenim podatcima o financijskom poslovanju. Moderniziranjem vlastitog poslovanja, računovođe omogućavaju donositeljima strateških odluka da sve podatke neophodne za poslovanje imaju na dlanu odnosno u svojem pametnom telefonu.

[1] Op.a. MRS – Međunarodni računovodstveni standardi

lejla-softic

Autor: Lejla Softić, dipl.oec.  –  SoftConsulting s.p. 

Smatra da razvoj karijere bez kontinuiranog ulaganja u osobni razvoj i unapređenje znanja i vještina nije moguće postići u 21. stoljeću. Konstantno usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina podjednako je važno, za uspješnu karijeru, koliko je značajno disanje za naš život i zdravlje.

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X