,

Kako prepoznati jedinstvene talente zaposlenika?

28 svi 2020

“I built my talents on the shoulders of someone else’s talent.”

-Michael Jordan-

Prepoznavanje i ulaganje u razvoj talentiranih zaposlenika unutar tvrtke ili angažman talenata iz vanjskog okruženja jedna je od dilema HR menadžera. Izostanak ulaganja u razvoj talenata zaposlenika može imati neželjene posljedice za tvrtku. Za upravljanje ljudskim potencijalima posebno je važno da menadžeri, na svim razinama upravljanja, pravovremeno prepoznaju jedinstvene talente zaposlenika u svojem suradničkom timu. Pri tome upravljanje jedinstvenim talentima zaposlenika ne može biti isključivo zadatak HR menadžera.

Što je organizacijska psihologija?

Organizacijska psihologija se bavi proučavanjem ponašanja pojedinaca i grupa u formalnom organizacijskom okruženju. Neka od područja organizacijske psihologije su: radna motivacija, individualne razlike u radnom okruženju, procesi privlačenja i socijalizacije u radnoj grupi, stavovi prema radu i organizaciji, radna učinkovitost, stres na radu, donošenje odluka u organizaciji, rukovođenje, organizacijska komunikacija, psihologijski aspekti organizacijske strukture i dizajna, organizacijska klima i kultura, te organizacijska promjena i razvoj.

Kako pravovremeno prepoznati jedinstvene talente zaposlenika?

Svaki zaposlenik je jedinstveno ljudsko biće koje posjeduje određena znanja, vještine i talente. Vrlo često menadžeri zanemaruju jedinstvene talente zaposlenika, oslanjajući se u svojoj procjeni prvenstveno na znanja i vještine zaposlenika.

Za pravovremeno prepoznavanje talenata zaposlenika neophodno je analizirati ne samo koliko su pojedini zaposlenici dobri u onome što rade, nego i kako razmišljaju. Pri ocjeni performansi zaposlenika, menadžeri se obično usredotočuju na postizanje ciljeva i drugih mjerljivih pokazatelja uspjeha. Ali ono što se krije iza takvih postignuća je način razmišljanja zaposlenika. Ako menadžeri na ovaj način spoznaju djelovanje zaposlenika, moći će pravovremeno prepoznati jedinstvene talente zaposlenika.

Na taj način, menadžeri će zaista razumjeti vrijednost individualnog doprinosa svakog zaposlenika. Uspješni menadžeri znaju u kojim zadatcima pojedini zaposlenici uživaju, koji ih projekti posebno motiviraju, ali i zašto pojedini zaposlenici imaju te sklonosti. Ovo znanje menadžerima pomaže uskladiti pojedine zaposlenike s konkretnim aktivnostima pri realizaciji projekta, uzimajući u obzir suštinu posla koji se treba obaviti i talente zaposlenika koji trebaju obaviti taj posao.

Zašto je planiranje karijere važno za razvoj talenata zaposlenika?

Strateški pristup talent menadžmentu podrazumijeva da u praksi tvrtke ne postoje prepreke pri prepoznavanju i razvoju talenata zaposlenika. Menadžeri trebaju biti osnaženi za donošenje odluka o razvoju karijere zaposlenika, sukladno talentima koji su prepoznati i posvećenosti zaposlenika da vlastite talente koristi za razvoj karijere u konkretnoj tvrtki.

Ako se učinkovito provede, planiranje karijere može biti snažno sredstvo za angažiranje i zadržavanje talentiranih zaposlenika. Planiranje karijere skup je aktivnosti koje pomažu u pripremi zaposlenika za napredovanje, a uključuje: procjenu snaga i interesa zaposlenika, planiranje karijernog puta koji je usklađen sa zahtjevima tvrtke, pružanje podrške i smjernica zaposleniku te usmjeravanje razvojnih napora prema definiranim ciljevima (tvrtke i zaposlenika).

Provedba programa usmjerenja karijere za sve zaposlenike je relativno jednostavna, ali pri tome odluke o napredovanju pojedinih zaposlenika trebaju biti usklađene s ciljevima tvrtke. To se može postići na osnovi podataka o individualnim kompetencijama zaposlenika i kreiranjem adekvatnog karijernog plana za sve zaposlenike, koji obuhvaća pojedine razvojne faze i alate za profesionalno usmjeravanje zaposlenika. Pri tome se mogu koristiti i odgovarajući softverski alati, koji su specijalno kreirani za potrebe talent menadžmenta.

Kako do kreativnog i poticajnog radnog okruženja?

Kreativno i poticajno radno okruženje vrlo je važno za razvoja talenata zaposlenika. Omogućavanje zaposlenicima da pokažu svoje talente može stvoriti veću otvorenost na radnom mjestu, jer zaposlenici osjećaju veću povezanost kada dijele i prepoznaju se u aktivnostima za koje imaju poseban interes. Organiziranje natjecanja ili drugih kreativnih oblika prezentiranja individualnih talenata zaposlenika može biti vrlo motivirajuće za razvoj organizacijske kulture tvrtke.

Stvaranjem neformalnih natjecanja i drugih aktivnosti, pomaže se zaposlenicima da pokažu svoje jedinstvene talente koje prakticiraju kao hobi ili druge interese koje imaju izvan radnog okruženja, a što u tvrtki stvara nadahnjujuću radnu atmosferu pri razvoju talenata zaposlenika.

Zaključak

Odgovor na pitanje iz naslova ovog teksta: ‘Kako prepoznati jedinstvene talente zaposlenika?’, vrlo je jednostavan i glasi: detaljnim poznavanjem individualnih sklonosti i ciljeva svakog zaposlenika. Međutim, praktična realizacija odgovora iziskuje značajna ulaganja (ne)financijskih i vremenskih resursa tvrtke.

Tvrtke i menadžeri koji ranije spoznaju važnost pravovremenog prepoznavanja jedinstvenih talenata zaposlenika, biti će uspješniji na tržištu rada (vanjskom i internom). Ukoliko pojedini zaposlenici još uvijek nisu osvijestili vlastite talente, menadžeri trebaju biti osposobljeni i u mogućnosti da ih pravovremeno usmjere pri razvoju karijere, ali i sukladno potrebama tvrtke.

Pri upravljanju talentima, menadžeri na svim organizacijskim razinama trebaju biti prvi koji će pokazati zanimanje za osobne interese, jedinstvene talente i dugoročne težnje pri razvoju karijere zaposlenika. Na žalost, pojedini menadžeri nedovoljno poznaju talente i posebne vještine zaposlenika, što ih motivira ili kako se trenutno osjećaju u vezi poslova koje obavljaju u tvrtki. Stoga je potrebno da menadžeri budu prvi koji će prilagoditi svoj stil upravljanja, na način da istinski razumiju sve članove u svom timu, što će za rezultat imati pravovremeno prepoznavanje talenata zaposlenika, učinkovitiju razmjenu informacija i izbjegavanje eventualnih nesporazuma pri timskoj suradnji.

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X