, ,

Kako podatke pretvoriti u dobit?

6 lis 2017

„Stotinu pobjeda u stotinu bitaka nije vještina. Vještina je pobijediti neprijatelja bez borbe.“

 

Iskustvo i najbolje prakse iz bankarstva, u kojem sam kao diplomirani ekonomista proaktivno djelovala više od 13 godina, osnivanjem vlastitog poduzetničkog pothvata, nastojim implementirati i u realnom sektoru, s nadom da će u godinama koje su pred nama biti realizirano više razvojnih projekata temeljenih na primjeni digitalnih alata za poslovno odlučivanje. U proteklih 7+ godina, djelujući na tržištu kao poslovni konzultant, saznala sam da većina poduzeća nedovoljno pažnje posvećuje značaju (financijskih) podataka, ne samo za poslovno odlučivanje, nego li i općenito pri: prikupljanju, pohrani, ažuriranju i korištenju (financijskih) podataka za unapređenje i razvoj poslovanja.

Financijski analitičar[1] je financijski savjetnik, koji na osnovu proučavanja tržišta i posebnih tehnika financijskih analiza daje podatke o stanju i kretanjima na tržištu i preporuke pri upravljanju investicijskim kapitalom. On pomaže (poslovnim) ljudima prilikom ulaganja i donošenja odluka o investiciji. Najčešće svoju djelatnost obavljaju u bankama, osiguravateljskim kompanijama, općim fondovima ili većim poduzećima. Financijski analitičar je uglavnom usko specijaliziran za određene vrste vrijednosnih papira i radi za proviziju preko posredničkih kuća i velikih financijskih institucija.

Da bi se podaci mogli pretvoriti u dobit, potrebno je u poduzeću definirati i sistematizira način: prikupljanja, pohrane, ažuriranja i korištenja (financijskih) podataka. Pri tome se ne smije zaboraviti da u 21. stoljeću ne samo da se podrazumijeva da su (financijski) podaci u poduzeću arhivirani u digitalnom obliku, a ne u papirnatoj ili drugoj formi, nego se kao financijski racionalnije rješenje, naročito za MSP, sve više koriste tzv. cloud alati za digitalizaciju (financijskog) poslovanja.

Kada je poslovna organizacija i strateški menadžment u MSP postao svjestan značaja (financijskih) podataka za poslovno upravljanje, neophodno je angažirati i potrebne kadrove koji će znati koristiti (financijske) podatke, kako bi se ostvarila odgovarajuća ekonomska korist tj. pozitivan financijski rezultat iz osnove baza podataka i (financijskih) podataka u poduzeću.

Danas postoje razni (financijski) servisi koji se bave prvenstveno prodajom (financijskih) podataka, kao svojom osnovnom djelatnošću. Slijedom usluga koje ove poslovne organizacije pružaju na tržištu i ostali tržišni akteri trebaju postati svjesni potrebe i mogućnosti profitiranja iz vlastitih (financijskih) podataka.  Profitirati iz vlastitih (financijskih) podataka moguće je na više načina, a prvi i osnovni način je primjenjivanjem adekvatnih IT alata izvršiti zaštitu (financijskih) podataka, kao jednog od oblika nematerijalne imovine poduzeća.

Baze podataka koje sadrže informacije i transakcije s: dobavljačima, kupcima, bankama, osiguravajućim društvima, medijima, i drugim poslovnim parterima/kontaktima predstavljaju nematerijalnu tzv. „soft“ imovinu poduzeća. koju je potrebno zaštiti od nesavjesne (zlo)upotrebe ili potencijalnih rizika nastalih uslijed djelovanja npr. više sile (požar, poplava, potres itd.). Gubitak ovih podataka, uslijed njihove neadekvatne zaštite, može značiti ponekad i trajni prestanak rada poduzeća.

Ulaganje u primjenu „cloud“ servisa i pohranu (financijskih) podataka, kod specijaliziranih poslovnih organizacija u tzv. podatkovne centre, od posebnog je značaja za sve poslovne organizacije, a naročito za MSP[2] ​. Ulažući u adekvatnu zaštitu (financijskih) podataka, poslovne organizacije investiraju svoje financijske resurse u budući poslovni rezultat – dobitak ili gubitak podataka potrebnih za svakodnevne poslovne operacije poduzeća.

Pohrana i zaštita (financijskih) podataka nije samoj sebi svrha. Svrha (financijskih) podataka je da se oni (is)koriste za adekvatno upravljanje u poduzeću. Za poduzeće ne može biti nevažno hoće li svoju novu poslovnu jedinicu otvoriti (filijalu, maloprodaju, poslovnicu i sl.) na manje ili više naseljenom geografskom području, a da bi se o tome moglo odlučiti, potrebno je u vlastitoj bazi podataka imati (financijske) podatke o npr. broju stanovnika po pojedinim gradovima/regijama i potrošnji.

Financijski isplativa investicijska odluka o otvaranju nove poslovne jedinice, može se donijeti u poslovnoj organizaciji na osnovu izvršenog istraživanja tržišta i odgovarajuće cost—benefit analize, za koje je neophodno raspolagati i odgovarajućim (financijskim) podacima u poduzeću.

Unapređenje prodaje poduzeće ne može postići ukoliko ne koristi (financijske) podatke iz realiziranih transakcija s kupcima, odnosno odgovarajuće (financijske) podatke iz vanjskih baza podataka o npr. potencijalnim kupcima. Da li i na koji način će se u poduzeću donijeti odluka da se koriste (financijski) podaci za unapređenje prodaje, zavisit će od strateškog opredjeljenja menadžmenta da se poslovne odluke (ne)donose na osnovu (financijskih) podataka.

Pregovaračka moć kupaca jedna je od odrednica tržišnog djelovanja u visoko konkurentskim uvjetima poslovanja, ali ukoliko prodavači znaju adekvatno (is)koristiti financijske podatke, kako bi argumentirali isplativost njihovih produkata/usluga, pri zadovoljavanju konkretnih tržišnih potreba, tada će njihovi prodajni rezultati biti puno uspješniji. U 21. stoljeću nemoguće je poslovati na način da prodajno osoblje u poduzeću nema, ne zna ili ne koristi odgovarajuće financijske podatke za npr. analizu prodajnih navika kupaca na određenom tržištu. S druge strane, prodavači koji uspješno koriste i analiziraju podatke o npr. prodajnim navikama kupaca, na određenom tržištu, mogu prije i kvalitetnije zadovoljiti određene potrebe kupaca ili cijelog tržišta.

Koristiti ili ne koristiti financijske podatke? To nije više pitanje koje sebi mogu ili smiju dozvoliti postaviti strateški menadžeri. “Kako profitabilno koristiti financijske podatke?”, pitanje je koje svaki strateški menadžer treba postaviti sebi, ukoliko želi pozitivno poslovati u 21. stoljeću, koje je veoma dinamično. Cilj ovog teksta nije ponuditi sve odgovore na pitanje: “Kako podatke pretvoriti u dobit?”, nego prije svega skrenuti pažnju strateškom i financijskom menadžmentu o potrebi zaštite (financijskih) podataka, a zatim i o potrebi efikasnog upravljanja sa (financijskim) podacima u poduzeću.

Financijski podaci su nematerijalna imovina poduzeća. Vrednovanje nematerijalne imovine poduzeća je zadatak financijskih menadžera, a za to postoje odgovarajući međunarodni računovodstveni standardi. Znajući ove činjenice, financijski i strateški menadžment ne smije zanemariti značaj financijskih podataka za upravljanje poslovanjem, bez obzira da li za poslovno odlučivanje koristi samo interne baze podataka ili kombinaciju internih i eksternih baza podataka.

Aktivno korištenje financijskih podataka za poslovno odlučivanje prvi je korak koji je potrebno poduzeti kako bi se podaci pretvorili u dobit. Konačno opredjeljenje je na donositelju odluke: hoće li nastaviti raditi na „stari“ način ili će izvršiti potrebne promjene i poslovno odlučivanje zasnivati na korisnim financijskim podacima?

[1] Izvor: Izvor: https://poslovi.infostud.com/zanimanje/Finansijski-analiticar/120

[2] Op.a. – Mala i srednja poduzeća

lejla-softic

Autor: Lejla Softić, dipl.oec.  –  SoftConsulting s.p. 

Smatra da razvoj karijere bez kontinuiranog ulaganja u osobni razvoj i unapređenje znanja i vještina nije moguće postići u 21. stoljeću. Konstantno usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina podjednako je važno za uspješnu karijeru, koliko je značajno i disanje za naš život i zdravlje.

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X