, ,

Kako optimizirati financijsko upravljanje?

25 velj 2020

All money is a matter of belief. 

Adam Smith

Postoji više različitih načina na koji se može izvršiti optimiziranje financijskog upravljanja. Svaka tvrtka će, sukladno definiranim financijskim i razvojnim ciljevima, izvršiti vlastito optimiziranje poslovanja. Zašto je pri optimiziranju financijskog upravljanja potrebno kreirati procedure za financijsko upravljanje i na koji način će tvrtka uspostaviti sustav financijskog upravljanja, s ciljem optimiziranja poslovanja, ovisi o obimu poslovanja i načinu organizacije tvrtke, ali i o tome koristi li CFO suvremene IT alate za financijsko upravljanje.

Što je umjetna inteligencija?

Umjetna inteligencija (UI, prema engl. akronimu AI – Artificial Intelligence) je dio računalne znanosti (informatike) koji se bavi razvojem sposobnosti računala da obavljaju zadaće za koje je potreban neki oblik inteligencije, tj. da se mogu snalaziti u novim prilikama, učiti nove koncepte, donositi zaključke, razumjeti prirodni jezik, raspoznavati prizore i dr. Inteligentnim sustavom smatra se svaki sustav koji pokazuje prilagodljivo ponašanje, uči na temelju iskustva, koristi velike količine znanja, pokazuje svojstva svjesnosti, komunicira s čovjekom prirodnim jezikom i govorom, dopušta pogreške i nejasnoće u komunikaciji ili dr. ‘Jaka’ umjetna inteligencija u tolikoj je mjeri razvijena da može razmišljati na istoj razini kao i čovjek. ‘Slaba’ umjetna inteligencija jest ona kojoj se mogu pripisati tek neka inteligentna svojstva, npr. mogućnost prepoznavanja govora.

Optimiziranje poslovanja vs. Reinženjering poslovnih procesa

Optimiziranje financijskog upravljanja obavlja se s ciljem efikasnijeg poslovanja tvrtke. Najčešće se pri optimiziranju poslovanja i financijskog upravljanja vrše manje promjene u načinu trenutnog rada. Za značajnije promjene, pri optimiziranju financijskog upravljanja, neophodno je izvršiti i reinženjering poslovnih procesa. Tvrtke se rjeđe opredjeljuju za cjelokupni reinženjering, jer se promjene od strane zaposlenika nedovoljno dobro prihvaćaju. Strateški i financijski menadžment najčešće se opredjeljuje na izvršavanje parcijalne promjene trenutnog načina rada, pojedinačnih procesa ili poslovnih funkcija u tvrtki. Ovakav pristup može biti financijski i na svaki drugi način iscrpljujući za tvrtku, jer zaposlenici imaju osjećaj da se promjene kontinuirano događaju, ali da istovremeno nemaju mogućnost spoznati prednosti poduzetih promjena, koje izostaju uslijed parcijalnog poduzimanja istih.

Optimiziranje financijskog upravljanja

Cilj optimiziranja financijskog upravljanja je automatizacija svih financijskih transakcija i financijskog izvještavanja, kako bi CFO mogao imati pravovremene informacije za poslovno odlučivanje. Ukoliko se sve financijske transakcije automatiziraju na adekvatan način, u tvrtki se stvaraju preduvjeti za primjenu poslovne inteligencije, simulacijsko modeliranje, strojno učenje, kao i drugih digitalnih alata.

Ovaj pristup ne znači istovremeno i zamjenu svih zaposlenika sa robotima ili drugim IT alatima za financijsko upravljanje. To prije svega znači prijenos manualnog, papirnatog i manje vrijednog rada na računala i osposobljavanje kadrova u financijskom odjelu za više vrijedne strateške uloge u tvrtki. Na taj način se financijsko upravljanje obavlja primarno primjenom softvera s ažurnim podatcima i analitikama, a ostalim funkcijama u tvrtki se istovremeno pruža i savjetodavna pomoći pri donošenju optimalnih financijskih odluka.

Prednosti optimiziranja financijskog upravljanja su brojne, a najčešće su za:

  • izradu proračuna kako bi se napravile nove financijske prognoze
  • poboljšanja pri izradi novčanih tokova
  • brže zatvaranje poslovnih knjiga
  • preciznije provođenje internog računovodstva i odlučivanja
  • i za ostale financijske zadatke.

Izazovi optimiziranja financijskog upravljanja

 Brojni su izazovi s kojima se trebaju suočiti CFO pri optimiziranju financijskog upravljanja u tvrtki. Najčešće se optimiziranju financijskog upravljanja pristupa kako bi se u tvrtki uspostavila povećana financijska kontrola, uz istovremeno smanjenje (operativnih) troškova, što treba biti vidljivo i kroz dodavanje posebnog uvida u poslovanju tvrtke.

Ravnoteža se može postići  i uspješno implementirati, bez obzira na izazove s kojima se CFO mogu susretati pri tome, i to na način da se uspostavi adekvatan odnos između kontrole, troškova i učinkovitosti, koji trebaju biti u izravnoj vezi s poslovnom strategijom tvrtke. To se postiže uspostavom odgovarajuće organizacijske strukture i kulture koja će moći pravovremeno reagirati na promjenljivu okolinu (internu i vanjsku).

Zaključak

 Više je različitih pristupa optimiziranju financijskog upravljanja, ali njihova suština je istovjetna: pomoći strateškim i financijskim menadžerima pri poslovnom odlučivanju. Optimiziranjem financijskog upravljanja u tvrtki potrebno je:

  • osigurati sustav u kojem su relevantne upravljačke informacije prilagođene konkretnim potrebama tvrtke, a što se može postići detaljnom analizom financijskih izvještaja koje CEO i CFO koristi za financijsko odlučivanje
  • uspostavom pokazatelja uspješnosti koji se odnose direktno na poslovnu strategiju tvrtke
  • učinkovitim integriranjem financijskih i operativnih podataka u tvrtki za potrebe donošenja (financijskih) odluka, kroz automatizaciju svih poslovnih procesa, a ne samo procesa u financijskoj funkciji tvrtke
  • kontinuiranom analizom profitabilnosti poslovanja i pravovremenim poduzimanjem mjera za poboljšanje financijskog upravljanja i poslovanja tvrtke, općenito.

 

Ovisno o tome koliko su strateški i financijski menadžeri opredijeljeni za postizanje optimiziranja financijskog upravljanja, toliko će i tvrtka uspješnije postizati financijske rezultate na tržištu.

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X