,

Kako FinTech mijenja tradicionalnu ulogu CFO-a?

27 srp 2020

“Skupljen novac ili služi ili zapovijeda.”

-Horacije-

Digitalne tehnologije su u značajnoj mjeri utjecale na promjene konvencionalnog načina poslovanja. U digitalnoj ekonomiji, digitalna transformacija poslovanja samo je jedan od načina na koji tvrtka može izvršiti vlastitu transformaciju poslovanja, a na tržištu se pojavljuju tvrtke koje svoje cjelokupno poslovanje zasnivaju na pružanju usluga putem specijaliziranih digitalnih platformi, odnosno isključivo primjenom digitalnih tehnologija. Ovo je naročito izraženo u području pružanja financijskih usluga, gdje FinTech tvrtke imaju sve veće udjele na globalnom tržištu. Trendovi u ovom području utjecali su i na promjenu tradicionalne uloge CFO-a.

Što je FinTech?

Financijska tehnologija (FinTech) je relativno nova industrija koja koristi digitalnu tehnologiju za pružanje financijskih usluga i poboljšanje aktivnosti u financijama. Novoosnovanim financijsko-tehnološkim tvrtkama cilj je zamijeniti ili poboljšati korištenje financijskih usluga koje su se ranije izvršavale na konvencionalan način npr. putem banaka i slično. Korištenje pametnih telefona za mobilno bankarstvo, investicijske usluge, kriptovalute itd., neki su od primjera kako se digitalne tehnologije mogu koristiti za lakše, brže i jednostavnije pružanje financijskih usluga. FinTech tvrtke u svojem poslovanju primjenjuju složenije softverske aplikacije, koje koriste AI i Big Data, kako bi digitalne tehnologije učinili dostupnim za širu javnost.

Kako FinTech može optimizirati poslovanje CFO-a?

Financijsko upravljanje i izvještavanje izuzetno je kompleksan zadatak CFO-a. Pri tome je FinTech industrija pronašla priliku za razvoj vlastitih platformi koje CFO-u pružaju sigurnost, ali i uštede vremena pri upravljanju osjetljivim financijskim podatcima. Bespapirno poslovanje, digitalna kolaboracija timova na geografski udaljenim teritorijima, digitalizacija izvršavanja financijskih transakcija, upravljanje rizicima koji su povezani s digitalnim prijenosom financijskih sredstava i podataka, samo su neke od prednosti primjene inovativnih rješenja FinTech industrije. Tehnološke inovacije koje pomažu optimizirati financijsko upravljanje odnosno zadatke CFO-a nekada su bile dostupne isključivo multinacionalnim korporacijama, a danas su zahvaljujući FinTech industriji pristupačne i za CFO u malim i srednjim tvrtkama.

Uloga CFO-a u digitalnoj ekonomiji

Tehnološke inovacije u financijskoj industriji i pojava FinTech tvrtki u značajnoj mjeri je revolucionizirala i ulogu CFO-a. Fintech industrija otvara mogućnosti za nove izbore i pruža više različitih mogućnosti kada je u pitanju primjena digitalnih alata za financijsko upravljanje.

U digitalnoj ekonomiji uloga CFO-a ima stratešku važnost za financijsku uspješnost tvrtke, posebno zbog potrebe brzog donošenja poslovnih odluka. Primjena digitalnih alata omogućava CFO-u agilnost i produktivnost u svojem radu, fokusiranost na kreiranje inovativnih rješenja koja će omogućiti uštede vremena i novca, sposobnost bliske timske suradnje s menadžerima u ostalim poslovnim jedinicama tvrtke, s ciljem povećanja efikasnosti i učinkovitosti tvrtke.

Digitalna tehnologija potiče uspješnost suvremenih CFO-a

Iako su ERP rješenja, mobilne aplikacije i poslovanje u oblaku iznimno korisni alati koji su neophodni suvremenom CFO-u na tržištu postoje i specijalizirane tehnološke platforme, kao dio FinTech industrije, koje omogućavaju poboljšanu vidljivost podataka i CFO-u pružaju bolje analitičke mogućnosti. Na taj način tvrtki osiguravaju postizanje konkurentske prednosti na tržištu. CFO treba procijeniti potencijal prediktivnih i kognitivnih analitika koje pružaju trenutna softverska rješenja koja se u tvrtki primjenjuju u odnosu na rješenja koja pružaju specijalizirane tehnološke platforme u FinTech industriji.

Zadatci CFO-a u suvremenoj tvrtki postaju kompleksniji, uz istovremeno sve veću financijsku odgovornost. Stoga u svojem poslovanju mogu koristiti i nekoliko različitih tehnoloških alata za efikasnije financijsko upravljanje. Jedan od primjera je npr. primjena digitalnih alata za praćenje vozila (ukoliko tvrtka ima vlastiti vozni park) te kreiranje novih distribucijskih ruta na način da se značajno smanje troškovi transporta. Slična rješenja iz FinTech industrije mogu se koristiti i za druge financijske analize uspješnosti pojedinih poslovnih segmenata i organizacijskih jedinica tvrtke.

Financijska funkcija u tvrtki treba prije svega biti tehnološki pametna i poticati inovacije u području poboljšanog uvida pri analizi financijskih podataka. Korištenjem tehnologija za vizualizaciju podataka, pri prezentiranju složenih informacija u formatu koji je lako razumljiv za donositelje odluka, omogućava donošenje učinkovitijih financijskih odluka i financijski uspješnije poslovanje tvrtke.

Zaključak

Uloga suvremenih CFO-a je stvoriti novu vrijednost za tvrtku. Pri tome je osnovni zadatak CFO definiranje adekvatnih KPI-a kako bi se osiguralo uspješno financijsko upravljanje. Suvremeni CFO se treba više fokusirati na proaktivno upravljanje financijskim procesima u tvrtki, a manje na njihovo operativno izvršavanje, što je ranije bila osnovna odrednica tradicionalne uloge CFO-a.

Rješenja koja su kreirana u FinTech industriji omogućavaju suvremenom CFO-u efikasno korištenje velikih količina podataka (internih i eksternih) za dobivanje ključnih uvida i utvrđivanje novih strategija za smanjenje troškova poslovanja i povećanje profitabilnosti poslovanja tvrtke.

U narednom periodu, uloga CFO-a kontinuirano će se mijenjati kako se razvijaju nove tehnologije i kreiraju inovativna rješenja u FinTech industriji. Potrebno je da suvremeni CFO maksimalno iskoristi dostupnu tehnologiju, a tehnološke inovacije iz FinTech industrije prvenstveno koristi za razvoj vlastitog poslovanja i kreiranje dodatne vrijednosti za tvrtku.

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X