, ,

Kako financijski menadžeri upravljaju prioritetima?

31 lis 2019

 “Može li se itko sjetiti kada to vremena nisu bila teška i kad novaca nije bilo malo?”

– Ralph Waldo Emerson

 

Ako tvrtka ima više razvojnih projekata koji se paralelno odvijaju, to može biti vrlo izazovno za financijske menadžere kada treba odrediti budžet za svaki od razvojnih projekata. U ovakvim okolnostima, vrlo često financijski menadžeri znaju, umjesto upravljanja poslovnim prioritetima na kvalitetniji način, pribjegavati primjeni strategine nezamjeranja voditeljima različitih razvojnih projekata. Budžetiranje svih ili pojedinih projekata vrše na principima minimalno planiranog iznosa za pojedine projektne aktivnosti. To rade iako su svjesni da takav način budžetiranja razvojnih projekata, obično više njih istovremeno, neće rezultirati njihovom očekivanom uspješnošću, zbog nedovoljno planiranih financijskih resursa za sve ili pojedine faze projektnog ciklusa.

Što je prioritet?

Prioritet (lat. prioritas) označava prvenstvo, prednost, prvenstveno pravo, starješinstvo, prvenstvo s obzirom na starost. Upravljanje (financijskim) prioritetima omogućava financijskim menadžerima da se usredotoče na poslovne aktivnosti i razvojne projekte koji imaju najveću važnost za postizanje strateških i financijskih ciljeva tvrtke. Za upravljanje prioritetima potrebno je precizno definirati:

  • poslovne i financijske ciljeve tvrtke
  • poslovne i financijske planove tvrtke
  • poslovne procese u tvrtki
  • itd.

Projektno financiranje i uloga financijskog menadžera u projektnom timu

Projektno financiranje obično se primjenjuje pri realizacijiji dugoročnih projekata odnosno za potrebe realizacije kapitalno intenzivnih projekata i djelatnosti. Također se primjenjuje i u slučajevima gdje su financijski resursi investitora nedovoljni za pokretanje projekta ili investitori nisu spremni samostalno preuzeti pripadajuće rizike, a projektirani prihodi su takvi da se projekt može otplatiti njegovom realizacijom kroz definirani vremenski period.

Principi projektnog financiranja mogu se uspješno primjenjivati i za manje projekte koji su kratkoročnog karaktera, ali čije financiranje može imati dugoročne efekte. Ne treba zaboraviti da se principi projektnog financiranja mogu primjenjivati za sve poslovne aktivnosti tvrtke koje se izvršavaju kao projekti, kao što su to npr. promotivna kampanja, organizacija konferencijskih i drugih aktivnosti tvrtke, projekti iz oblasti ekologije itd.

Ako je u tvrtki kreiran projektni tim za realizaciju određenih projektnih aktivnosti, obično je i financijski menadžer (in)direktno angažiran kada je u pitanju faza pripreme projekta, kako bi se utvrdio planirani budžet za jedan ili više razvojnih projekata. Uloga financijskog menadžera (CFO) u projektnom timu je prvenstveno da svojim znanjima i vještinama omogući planiranje i pribavljanje financijskih resursa neophodnih za uspješnu realizaciju razvojnih projekata (jednog ili više). Također, njegova uloga uključuje i pomoć projektnim menadžerima u kontroli adekvatnog utroška planiranog budžeta odnosno uočavanje eventualne problematike u načinu neadekvatnog utroška (ne)financijskih resursa pri realizaciji planiranih projektnih aktivnosti. Dakle, prvenstvena uloga CFO-a u projektnom timu je upravljanje (ne)financijskim rizicima na jednom ili više projekata koji se realiziraju.

Važnost upravljanja prioritetima za projektno financiranje

Ako su financijski menadžeri vješti u upravljanju prioritetima, u tvrtki će se brže vršiti obrt kapitala odnosno projektno financiranje će se vršiti efikasnije. Tvrtka će moći istovremeno, uspješno, realizirati više razvojnih projekata te će se na taj način u tvrtki osigurati značajna akumulacija (ne)materijalnih resursa odnosno vlastitog i tuđeg kapitala te njihova učinkovita oplodnja na tržištu.

Upravljanje (financijskim) prioritetima posebno je značajno za projektno financiranje, jer se na taj način razvojni projekti odnosno pojedine projektne aktivnosti izvršavaju sukladno planiranim vrijednostima, s mogućnošću njihovog uspoređivanja npr. po stupnju efikasnosti i sl. Eventualni problemi koji uslijed izvanrednih okolnosti mogu nastati tijekom implementacije projekta rješavaju se prema unaprijed definiranim pravilima za takve situacije.

Zaključak

Za strateško upravljanje poslovanjem tvrtke, a ne samo za potrebe vođenja projekata ili projektno financiranje u tvrtki, neophodno je da financijski menadžeri ovladaju potrebnim znanjima i vještinama za upravljanje (financijskim) prioritetima. Jedan od načina na koji financijski menadžeri uspješno upravljaju (financijskim) prioritetima je i učinkovito upravljanje vremenom, kao poslovnim resursom odnosno ostalom nematerijalnom imovinom tvrtke.

Svaka tvrtka odnosno svaki financijski menadžer će na sebi jedinstven način vršiti upravljanje prioritetima. Koji kriteriji će se pri tome koristiti ovisi o načinu na koji su definirani strateški i razvojni ciljevi tvrtke i na koji način se u tvrtki vrši upravljanje dugoročnim i kratkoročnim poslovnim ciljevima.

Na žalost, postoje financijski menadžeri koji još uvijek ne shvaćaju važnost adekvatnog postavljanja prioriteta. Oni vrlo često za potrebe kratkoročnih interesa (npr. profitabilnost i sl.) zaboravljaju ili zapostavljaju važnost realizacije dugoročnih ciljeva tvrtke, koji su formalno-pravno definirani, ali se žrtvuju pri svakodnevnom financijskom upravljanju poslovanjem, jer nemaju opipljivu trenutnu korist za tvrtku (npr. društveno odgovorno poslovanje i financiranje ekološki održivih projekata i sl.).

Strateški i financijski menadžeri trebaju pravovremeno (re)definirati vlastite poslovne prioritete i ciljeve, kako bi se realizacija pojedinih projektnih i poslovnih aktivnosti tvrtke, dugoročno uspješno realizirala kroz učinkovito upravljanje poslovnim prioritetima i (ne)materijalnim resursima tvrtke.

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X