,

Investirate li u razvoj ljudskih potencijala?

15 stu 2019

 “Ništa nije znao, tko je podjednako sve znao.”

– Latinska poslovica

 

Strateški menadžeri i poduzetnici koji kontinuirano ulažu u razvoj ljudskih potencijala, na tržištu rada će moći pronaći adekvatne kadrove za razvoj vlastitog poslovanja. Takav pristup razvoju vlastitog poslovanja dugoročno je isplativ za tvrtke, jer talentirani kadrovi žele raditi u poslovnom okruženju u kojem će imati mogućnost ne samo izraziti vlastite talente, nego i kontinuirano napredovati u karijeri, tako da imaju mogućnost kontinuiranog profesionalnog usavršavanja. Dakle, samo poslodavci koji razvoj vlastitog poslovanja zasnivaju na kontinuiranom investiranju u razvoj ljudskih potencijala moći će na tržištu rada pronaći talentirane i visokomotivirane kadrove.

Što je talent menadžment?

Talent menadžment kao jedna od najmlađih disciplina menadžmenta obuhvaća anticipiranje potrebnih ljudskih potencijala u tvrtki uspostavu plana kako bi se ispunile ove potrebe tvrtke. Sve što se čini u tvrtki kako bi se: regrutiralo, zadržalo, razvilo i nagradilo kadrove, a  kako bi se postizali uspješni poslovni rezultati dio je talent menadžmenta. HR menadžeri za pojam talentirana osoba podrazumijevaju kadrove čije sposobnosti dovode do kvalitetnije obavljenog posla u tvrtki.

Trošak ili investicija u razvoj ljudskih potencijala?

Najčešće se ulaganje u razvoj ljudskih potencijala tretira kao trošak. To je ujedno i osnovni razlog zašto talentirani kadrovi, u konačnici, napuštaju poslodavce i razvoj svoje profesionalne karijere nastavljaju kod poslodavaca koji znaju da je ulaganje u razvoj ljudskih potencijala investicija. Iako može izgledati kao igra riječi, način na koji poslodavac ulaganje u razvoj ljudskih potencijala i to kao: kratkoročni trošak ili dugoročnu investiciju, ujedno je i osnovni pokazatelj trajnog  opredjeljenja poslodavca, odnosno strateškog i HR menadžmenta, pri upravljanju kadrovima.

Poslodavci koji su, pri upravljanju kadrovima, kratkoročno opredijeljeni i svako ulaganje u razvoj kadrova tretiraju kao trošak, obično nemaju adekvatnu HR strategiju i plan. Nepostojanje odgovarajuće dugoročne HR strategije i plana prvi je pokazatelj talentiranim kadrovima da u takvom radnom okruženju neće imati mogućnost da se kontinuirano razvijaju u vlastitoj profesiji. To će ujedno i biti njihovo primarno opredjeljenje da svoj dugoročni profesionalni angažman pronađu kod novog poslodavca, koji će im osigurati upravo ono što im nedostaje kod trenutnog poslodavaca, a to je dugoročno investiranje u razvoj njihovih znanja i vještina odnosno profesionalni razvoj karijere.

Zašto je potrebno ulagati u razvoj ljudskih potencijala?

Kada poslodavac kontinuirano ulaže u razvoj ljudskih potencijala, to je prvi znak talentiranim kadrovima da se na njihov profesionalni angažman dugoročno ‘računa’. Na takav način talentirani kadrovi će biti ne samo sigurniji, nego i motiviraniji na poslu, jer poslodavac ima dugoročne planove kako za razvoj znanja i vještina kadrova, tako i za vlastito poslovanje.

Jedan u nizu razloga zašto je potrebno kontinuirano ulagati u razvoj ljudskih potencijala je činjenica da je, u suvremenim uvjetima poslovanja, poslovno okruženje, uslijed brzih tehnoloških i drugih promjena,  sve dinamičnije i disruptivnije. Samo tvrtke koja prate suvremene trendove mogu očekivati da će se uspješno i pravovremeno moći prilagoditi tržišnim promjenama. Kako bi se mogli pravovremeno prilagoditi promjenama u okruženju, poslodavci trebaju kontinuirano ulagati u trenutna, ali i nedostajuća znanja i vještine, vlastitih kadrova.

Posljedice izostanka ulaganja u razvoj ljudskih potencijala

Umjesto da strateški menadžeri i poduzetnici razmatraju prednosti ulaganja u razvoj ljudskih potencijala, jer je to u 21. stoljeću ‘conditio sine qua non[1]‘, potrebno je sagledati rizike i posljedice ukoliko ne postupaju sukladno aktualnim globalnim, tržišnim, trendovima u području upravljanja ljudskim potencijalima odnosno talent menadžmenta.

Prva u nizu posljedica neadekvatnog upravljanja ljudskim potencijalima odnosno izostanka ulaganja u razvoj znanja i vještina je relativno velika fluktuacija kadrova. Relativno velika fluktuacija kadrova u tvrtki utjecati će na neskladne međuljudske odnose u suradničkom timu. Neskladni međuljudski odnosi u tvrtki odrazit će se na neadekvatne međuljudske odnose i izvan tvrtke, prvenstveno pri upravljanju odnosima s klijentima. Neadekvatno upravljanje odnosima s klijentima imat će direktan utjecaj na pad prihoda tvrtke. Pad prihoda tvrtke odrazit će se na troškove poslovanja tvrtke, a naročito na visinu plaća u tvrtki. Uslijed promjena u visini osobnih primanja, najkvalitetniji kadrovi pronalazit će posao kod drugih poslodavaca. U najboljem slučaju, najkvalitetniji kadrovi napuštat će branšu u kojoj su ranije bili zaposleni, a u najgorem slučaju najkvalitetniji kadrovi ostajat će u istoj branši, ali će promijeniti poslodavca tj. postati konkurenti trenutnom poslodavcu. Ovo bi bio samo jedan od mogućih scenarija, kako se izostanak ulaganja u razvoj ljudskih potencijala može negativno odraziti na poslovanje tvrtke. Ujedno, ovo je jedan od osnovnih razloga zašto proaktivni poslodavci kontinuirano ulažu u razvoj vlastitih ljudskih potencijala.

Zaključak

Hoće li strateško opredjeljenje tvrtke biti ulaganje u razvoj ljudskih potencijala ovisi prije svega o načinu na koji strateški menadžment upravlja razvojem vlastite profesionalne karijere. Strateški menadžeri i poduzetnici koji ne ulažu u razvoj vlastitih znanja i vještina, neće biti opredijeljeni da dugoročno ulažu u razvoj znanja i vještina suradničkog tima. Suprotno tome, strateški menadžeri i poduzetnici koji ne samo da ulažu u razvoj vlastitih znanja i vještina, nego istovremeno pomažu i svom suradničkom timu, kao npr. mentori i slično, da steknu i/ili unaprijede vlastite kompetencije u pojedinim poslovnim oblastima, trajno su opredijeljeni da ulažu u razvoj ljudskih potencijala i njegovanje kvalitetnih međuljudskih i suradničkih odnosa, u i izvan tvrtke.

Suština investiranja u ljudske potencijale je pravovremeno prepoznavanje i kontinuirano ulaganje u talente suradničkog tima, koji će biti specijalisti za pojedine poslovne oblasti. Na taj način strateški menadžeri i poduzetnici mogu kvalitetnije obavljati vlastiti poslovni zadatak kojeg imaju u tvrtki.  Ovo je osnovni razlog zašto uspješne tvrtke kontinuirano investiraju u razvoj ljudskih potencijala.

[1] op.a. – lat.: uvjet bez kojeg se ne može.

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X