, ,

Financijski održiv i profitabilan razvoj poslovanja

21 stu 2018

Nema svrhe snižavati troškove onome što uopće ne treba činiti.”

 

Razvoj poslovanja podrazumijeva kontinuirano ulaganje u modernizaciju tvrtke. Ulaganje u modernizaciju tvrtke zahtijeva odgovarajuće financijske, ali i druge nematerijalne resurse. Prije poduzimanja aktivnosti modernizacije poslovanja, neophodno je izvršiti analizu profitabilnosti i utvrditi očekivani povrat od izvršenog ulaganja financijskih i drugih resursa.

 

Studija izvedivosti

Financijski održiv i profitabilan razvoj poslovanja zasniva se na poduzimanju odgovarajućih aktivnosti, a jedna od aktivnosti je i izrada studije izvedivosti.

Studija izvedivosti (Feasibility Study) podrazumijeva proces analize i evaluacije opravdanosti financiranja određenog projekta. Ona odgovara na ključno pitanje zašto projekt treba ili ne treba realizirati te olakšava donošenje odluke.

Za donositelje odluke o raspoređivanju financijskih resursa, u više od jednog razvojnog projekta, najznačajnija je ekonomska izvedivost projekta tj. utvrđivanje opravdanosti ukupne investicije. Ništa manje značajne nisu organizacijska i tehničko-tehnološka izvodljivost, koje trebaju utvrditi aspekt organizacije (postojećih) kadrova i tehničko-tehnološke alternative za realizaciju projekta.

Cilj studije izvedivosti je detaljno razmotri koristi koje realizacija razvojnog projekat donosi te koji su uvjeti neophodni za uspješno ostvarenje ciljeva koji se žele postići modernizacijom poslovanja tvrtke. Opsežnost i stil prikaza studije izvedivosti ovise o kompleksnosti razvojnog projekta, trajanja poslovanja i namjene. Kvaliteta dokumenta nije rezultat njegove veličine ili grafičkih prikaza financijskih pokazatelja, već je bitna razumljivost i argumentiranost zaključaka za donositelje odluka.

 

Realizacija razvojnog projekta

Hoće li se tvrtka odlučiti zasnovati razvoj tvrkte na prvenstveno upotrebi vlastitih financijskih resursa ili kombinaciji vlasititih i tuđih financijskih resursa, ovisi o trenutnim mogućnostima investitora i financijskoj zahtjevnosti investicije tj. razvojnog projekta.

Grupno financiranje[1] nudi različte povlastice širokom krugu korisnika, to se može objasniti zahvaljujući fleksibilnosti, zalaganju zajednice i različitim vrstama financiranja koje se nude. Iako donacije, nagrade i razni modeli pred prodaje ne pružaju financijsku dobit doprinositeljima (suradnicima), podjela dobiti, krediti i ulaganja u vrijednosne papire modeli su koji uključuju mogućnost povrata uloženih financijskih sredstava. Aktivisti koji prikupljaju financijska sredstva su: male i srednje tvrtke, mikro-poduzetnici, pokretači poslovnih ideja, socijalni poduzetnici, kulturni i kreativni segmenti, javne vlasti, projekti vezani uz zaštitu okoliša, znanstvenici, potrošači, nezaposleni i mnogi drugi.

Bez obzira na izvor financiranja (vlastiti ili tuđi financijski resursi) realizacija razvojnog projekta treba biti:

  • financijski održiva – financijska održivost razvojnog projekta podrazumijeva povrat uložene investicije, nakon određenog vremenskog perioda, odnosno profitabilnu realizaciju razvojnog projekta,
  • profitabilna – profitabilost razvojnog projekta očituje se u kreiranju ušteda koje tvrtka nije mogla postići bez izvršenja modernizacije poslovanja npr. prelazak na cloud poslovanje i sl.

 

Modernizacija poslovanja

Modernizacija poslovanja koja nije zasnovana na evaluaciji i analizi potencijala predložene investicije može biti profitabilna, ali to ne znači da tvrtka i donositelji odluke razvoj poslovanja vrše na sustavnom pristupu upravljanju i financijskom odlučivanju zasnovanom na mjerljivim pokazateljima. Dugoročno gledano, ovakav način modernizacije poslovanja dovodi do povećanja stupnja rizika pri realizaciji razvojnog projekta.

Za osiguranje financijske održivosti razvojnog projekta neophodno je osigurati kontinuirano praćenje njegove provedbe, te preispitivanje realiziranih aktivnosti i ciljeva razvojnog projekta. Najznačajnije je praćenje novčanog toka, potencijalnih problema s „neplaniranim“ troškovima, nastanak dobiti (povrat investicije) i drugo. Svrha svakog razvojnog projekta je dugoročna pozitivna promjena, a ulaganje u modernizaciju poslovanja treba imati i očekivani financijski povrat iz kojeg će biti moguće izvršiti naredno ulaganje u modernizaciju poslovanja.

Ulaganje u modernizaciju poslovanja nije samo sebi cilj. Modernizacija poslovanja je sredstvo koje omogućava tvrtkama da kontinuirano razvijaju vlastito poslovanje. Zato ulaganje u modernizaciju poslovanja treba promatrati kao financijski generator za buduću profitabilnost poslovanja. Nadalje, konkurentno poslovanje u 21. stoljeću podrazumijeva kontinuiranu modernizaciju poslovanja, a implementacija ICT rješenja samo je jedan od aspekata ulaganja u razvojne projekte tvrtke.

Za donošenje profitabilnih poslovnih odluka, u skladu s promjenama u dinamičnom poslovnom okruženju, neoophodno je modernizirati sve poslovne procese, a samim time i proces upravljanja tvrtkom. Modernizacija procesa upravljanja tvrtkom zasniva se na primjeni znanja i vještina iz područja menadžmenta koji su primjereni suvremenim uvjetima poslovanja. Suvremeni uvjeti poslovanja zahtijevaju od menadžera proaktivnost i fleksibilnost. Suvremeni menadžer treba znati učinkovito upravljati talentima, jer su inovacije i kreativnost u procesu stvaranja nove vrijednosti sve značajniji namaterijalni resurs za profitabilan razvoj poslovanja.

 

Zaključak

Financijski održiv i profitabilan razvoj poslovanja u 21. stoljeću podrazumijeva, prije svega, ulaganje u interne procese (upravljanje, kadrovi, ICT itd.), pri čemu se ne smije zanemariti utjecaj razvojnih projekata na vanjske procese (ekologija, društvena odgovornost itd.). Donositelji odluka trebaju razvoju poslovanja pristupiti holistički, a kreiranjem internih promjena i primjenom inovacija u praksi sve više se mijenja vanjsko okruženje u kojem tvrtka djeluje. Kako financijska održivost razvojnih projekata sve više ovisi i o vanjskim faktorima, ne iznenađuje činjenica da se pojavljuje sve veći interes šire društvene zajednice za financiranjem visoko inovativnih projekata, koji imaju utjecaj na razvoj društva kao cjeline.

 

[1] Izvor: http://www.privredni.hr/vijesti/24-analize/664-crowdfunding-ili-grupno-financiranje

lejla-softic

Autor: Lejla Softić, dipl.oec.  –  SoftConsulting s.p. 

Smatra da razvoj karijere bez kontinuiranog ulaganja u osobni razvoj i unapređenje znanja i vještina nije moguće postići u 21. stoljeću. Konstantno usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina podjednako je važno za uspješnu karijeru koliko je značajno disanje za naš život i zdravlje.

 

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X