,

Financijski ciljevi i strateško upravljanje

9 tra 2019

“Ako nemate precizan cilj, nećete iskoristiti sav svoj potencijal.”

Financijski ciljevi su posebno važno za strateško upravljanje. Na koji način i koliko uspješno će ih strateški menadžeri realizirati, može imati dugoročne posljedice za poslovanje tvrtke. Najbolji način za ostvarivanje financijskih ciljeva je izrada plana koji određuje prioritete pri realizaciji financijskih ciljeva tvrtke.

Zašto je potrebno definirati financijske ciljeve?

Financijski ciljevi su ciljevi tvrtke koji su vođeni specifičnim budućim financijskim potrebama. Oni se mogu se izraziti kao dio cjelokupnog financijskog plana. Financijski plan može sadržavati: planiranu dobit, predviđene zahtjeve za zaduživanjem, pokrivanje operativnih troškova, izradu plana otplate duga itd.

Financijski ciljevi tvrtke su prioriteti koje strateški menadžment definira kada utvrđuje na koji način će se u tvrtki zaraditi, investirati, utrošiti i uštedjeti novac. Godišnje financijsko planiranje strateškom menadžmentu omogućava formalno pregledavanje financijskih ciljeva. Menadžment ih ažurira ako je to potrebno te utvrdi postignuti napredak u odnosu na proteklu godinu.

Proces postavljanja financijskih ciljeva tvrtke

Proces postavljanja financijski ciljeva tvrtke uključuje odlučivanje o tome koje financijske ciljeve tvrtka namjerava postići, procjenu potrebnih (ne)materijalnih resursa za njihovo postizanje i planiranje vremenskog perioda u kojem je potrebno ostvariti svaki financijski cilj tvrtke. Za postizanje kratkoročnih financijskih ciljeva potrebno je manje od jedne godine. Za postizanje dugoročnih financijskih ciljeva potrebno je nekoliko godina (za više od pet godina). To zahtjeva duže i veće obaveze, kao i više (ne)materijalnih resursa. Izrada tablice financijskih ciljeva jedan je od načina za početak ovog procesa i pri tome je potrebno:

  • precizno definirati jedan ili više financijskih ciljeva tvrtke
  • utvrditi vremenski okvir za postizanje financijskih ciljeva (kratkoročno ili dugoročno)
  • odrediti iznos za postizanje financijskog cilja (npr. iznos potrebnih investicija ili ušteda i sl.)
  • predvidjeti načine na koji se mogu postići financijski ciljevi
  • odlučiti koja je najbolja kombinacija načina za postizanje financijskih ciljeva.

Važnost postavljanja financijskih ciljeva i praćenje napretka

Postavljanje financijskih ciljeva menadžerima omogućava fokusiranje na strateško upravljanje poslovanjem, umjesto suočavanja s dnevno-operativnim troškovima poslovanja. Ako tvrtka nema mjerljive financijske ciljeve, strateški menadžment neće moći na adekvatan način upravljati financijskim poslovanjem tvrtke.

Definiranje financijskih ciljeva omogućava strateškom menadžmentu da uspostavi odgovarajuće prioritete odnosno da uskladi kratkoročne zahtjeve za financijskim sredstvima s dugoročnim financijskim planovima tvrtke. Na taj je način strateški menadžment u mogućnosti kreirati realan plan za njihovo ostvarenje.

Financijski ciljevi omogućavaju strateškom menadžmentu praćenje napretka poslovanja tvrtke. Nakon što su postavljeni financijski ciljevi tvrtke, za strateški menadžment je neophodno praćenje stupnja njihove realizacije i pravovremeno poduzimanje potrebnih korektivnih mjera za njihovo postizanje.

Strateško upravljanje i (ne)financijski ciljevi tvrtke  

Sve tvrtke postoje kako bi ostvarile dobit (profit), a strateški ciljevi tvrtke trebaju težiti financijskom uspjehu. Pri tome, strateški menadžment ne treba zaboraviti na važnost nefinancijskih ciljeva koji pomažu razvoju poslovanja tvrtke. Uspješne tvrtke nisu samo one koje ostvaruju ‘velike’ prihode i/ili dobit, jer se potrebe potrošača i uvjeti poslovanja na tržištu mogu promijeniti, a ono što je jednom funkcioniralo možda neće biti uspješno sljedeći put.

Na tržištu dugoročno uspješno posluju tvrtke koje imaju kompetitivnu sposobnost zasnovanu na osnovi svog ugleda, a ne samo na osnovi svoje financijske ‘snage’. Zato je pri strateškom upravljanju potrebno posebnu pažnju obratiti i na nefinancijske aspekte poslovanja odnosno definirati i nefinancijske ciljeve tvrtke.

Zaključak  

Strateško upravljanje zasnovano na financijskim ciljevima je relativno “jednostavno”. Neophodno je definirati financijske ciljeve, odrediti njihove prioritete, poduzeti mjere kako biste ih ostvarili te ih periodično pregledati i revidirati dok razvijate financijske planove (proračune) za naredni period. Drugim riječima, potrebno je financijske ciljeve uključiti u proces izrade proračuna (budžeta).

Uspostavljanje konkretnih financijskih ciljeva prvenstveno je usmjereno na financijski odgovorno poslovanje. Financijski odgovorno poslovanje znači da tvrtka posluje unutar vlastitih financijskih mogućnosti, bez obzira na trenutnu razinu financijskih sredstava. Pri tome strateški menadžment treba procijeniti trenutnu financijsku situaciju i napraviti potrebne prilagodbe proračuna (budžeta), kako bi se kreiralo financijsko uporište za stabilno dugoročno poslovanje tvrtke.

Definiranjem financijskih ciljeva strateški menadžment na odgovarajući način uspostavlja pozitivnu praksu za savladavanje eventualnih tržišnih i financijskih prepreka, na koje tvrtka može naići tijekom svojeg tržišnog djelovanja. Istovremeno, uspješno postizanje financijskih ciljeva je razlog da tvrtka na prigodan način obilježi vlastiti poslovni napredak. Postizanje financijskih ciljeva nije rezultat ‘sretnih okolnosti’ nego je to prije svega posljedica postavljanja ‘pametnih’ (ne)financijskih ciljeva i kvalitetnog financijskog planiranja.

Definiranje financijskih ciljeva je dio cjelokupnog procesa financijskog planiranja, koje podrazumijeva zadovoljavanje budućih financijskih potreba tvrtke. A, kada se unaprijed planiraju i postavljaju financijski ciljevi, lakše je upravljati i kontrolirati financijsko poslovanje tvrtke.

 

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X