, , ,

Digitalna stategija vs. Digitalna transformacija

28 tra 2021

Digitalna transformacija podrazumijeva i implementaciju odgovarajuće digitalne strategije tvrtke. Jedan od izazova za strateške menadžere, pri digitalnoj transformaciji poslovanja, može biti i nepostojanje odgovarajuće digitalne strategije tvrtke. Izostanak kreiranja digitalne strategije ne treba biti pravilo ili redovna praksa u tvrtki. U takvim okolnostima strateški menadžment treba spoznati zašto digitalna transformacija (ni)je adekvatno realizirana, odnosno koje su razvojne šanse tvrtke primjenom odgovarajuće digitalne strategije?

 

Što je digitalna strategija?

Digitalna strategija je usredotočena na korištenje tehnologije za poboljšanje poslovne uspješnosti, bilo da to znači stvaranje novih proizvoda i usluga ili redizajniranje trenutnih poslovnih procesa. Određuje smjer koji će tvrtka poduzeti kako bi stvorila nove konkurentske prednosti primjenom digitalne tehnologije, kao i taktike koje će se koristiti za postizanje tih promjena.

Obično podrazumijeva promjene u poslovnim modelima, jer nova tehnologija omogućava inovativnim tvrtkama pružanje usluga koje ranije nisu bile moguće. Digitalna strategija trebala bi biti dio poslovne strategije. To je strateški plan tvrtke formuliran za postizanje određenih ciljeva putem digitalnih tehnologija.

 

Važnost digitalne strategije za digitalnu transformaciju

Kako bi tvrtka mogla iskoristiti mogućnosti koje pružaju suvremene digitalne tehnologije, potrebno je kreirati ili transformirati digitalnu strategiju. Digitalna strategija pruža okvir za razvoj i/ili digitalnu transformaciju poslovanja i naglašava povezane izazove kroz primjere uspješnih i neuspješnih poduhvata.

 

Izgradnja učinkovite digitalne strategije vrlo je važna u današnje umreženo doba. Najvrijednije globalne korporacije koriste digitalnu strategiju na način da su razvile digitalne platforme ili surađuju s onima koji nude ekosustav zasnovan na online platformi i/ili poslovanju u oblaku. Kako bi tvrtka uspješno realizirala vlastiti ekosustav zasnovan na online platformi i/ili poslovanju u oblaku presudno je imati odgovarajuću digitalnu strategiju i naučiti kako se isti povezuje sa analitikom podataka, umjetnom inteligencijom i strategijom podataka. Digitalna strategija i na njoj zasnovana analitika omogućava kreiranje jedinstvenog i integriranog ICT ekosustava.

 

Najznačajnije prepreke pri digitalnoj transformaciji

Aktualna pandemija pokazala je da značajan broj tvrtki na domaćem tržištu nema adekvatnu digitalnu strategiju, kao i da je pod pritiskom vanjskih okolnosti (pandemija) ubrzan proces digitalne transformacije poslovanja. To je utjecalo i na nove  prepreke pri digitalnoj transformaciji poslovanja, a kao 3 najvažnija faktora navode se:

 

zabrinutost za privatnosti podataka i kibernetičku sigurnost

nedostatni resursi ( financijski, kadrovski, vremenski)

nemogućnost interpretacije podataka i informacijska preopterećenost.

Ovo nisu nove prepreke pri digitalnoj transformaciji poslovanja, ali su u uvjetima pandemije ovo najznačajniji prepoznati faktori, koji se ne trebaju zanemariti niti nakon završetka pandemije, jer se radi o izuzetno važnim faktorima kojima treba posvetiti posebnu važnost pri digitalnoj transformaciji.

 

Procesni pristup digitalnoj transformaciji

Za uspješno savladavanje uočenih prepreka, strateški menadžeri trebaju digitalnoj transformaciji pristupati procesno. Procesni pristup podrazumijeva  postepenu digitalnu transformaciju poslovanja, sukladno utvrđenim strateškim prioritetima, koji su definirani u digitalnoj strategiji tvrtke.

 

Primjena procesnog pristupa, pri digitalnoj transformaciji poslovanja, strateške menadžere suočava sa brojnim izazovima, a najčešće su to: nedostatak vizije i neadekvatno iskustvo u upravljanju promjenama, pri digitalnoj transformaciji poslovanja.

 

Dodatni izazov za strateške menadžere u malim i tvrtkama srednje veličine je nepostojanje standardizacije i dokumentiranja poslovnih procesa, što proces digitalne transformacije čini usporenijim u odnosu na velike tvrtke i korporacije, koje imaju relativno dobro ustrojene poslovne procese. S druge strane, za strateške menadžere u velikim tvrtkama i korporacijama postojeći ustroj poslovnih procesa može istovremeno biti i najveći izazov, ukoliko u organizaciji ne postoji opredjeljenje da se izvrši reinženjering poslovnih procesa, kao jedna od nezaobilaznih faza pri digitalnoj transformaciji.

 

Optimiziranje poslovnih procesa u tvrtki treba započeti tako da klijenti budu u središtu svih poslovnih procesa. Digitalna transformacija obično započinje digitalizacijom računovodstvene funkcije, odnosno implementacijom ERP-a.

Prodajno-marketinška funkcija i proces upravljanja odnosima s klijentima obično je zanemaren ili se istom naknadno pristupa implementacijom odgovarajućeg CRM rješenja. Kada klijenti nisu u središtu svih poslovnih procesa, izvještavanje neće biti prilagođeno potrebama donositelja odluka, što dovodi do nemogućnosti interpretacije podataka i informacijske preopterećenosti. Procesni pristup digitalnoj transformaciji treba osigurati da su svi poslovni procesi u tvrtki u funkciji usluživanja klijenata, pri čemu se planiranje i upravljanje resursima vrši na integralan način.

 

Zaključak

Bez obzira na odabrani model digitalne transformacije poslovanja, potrebno je integrirati sve poslovne procese i digitalne alate koji se koriste u jedinstveni informacijski sustav, kroz odgovarajuću IT arhitekturu i internu organizaciju u tvrtki, što se efikasno postiže implementacijom adekvatne digitalne strategije tvrtke.

 

Pri digitalnoj transformaciji poslovanja, strateški menadžment treba napraviti zaokret. Uspješna realizacija digitalne strategije treba biti primarni zadatak, koji će se realizirati primjenom odgovarajućih poslovnih modela i digitalnih tehnologija. Sve dok je u preduzeću digitalna transformacija poslovanja primarna, a digitalna strategija zanemarena, finansijski efekti ulaganja u digitalne tehnologije neće biti optimalno iskorišteni za razvojne potrebe preduzeća.

Ne propustite poduzetničke novosti i savjete

Ako želite primati mjesečni newsletter s korisnim sadržajima iz naše poduzetničke baze znanja, molimo vas da ispunite obrazac.

X